Görsel Sanatlar Atölyesi

Çizgi: boya ve hacim veren maddeler kullanılarak çeşitli teknikler ile temel tasarım ilke ve elemanlarına uygun, estetik bir değeri olan çalışmalara yönelik,

  • Resim,
  • Geleneksel Türk El Sanatları (Hat, Tezhip, Ebru Sanatı, Minyatür, Halı – Kilim Dokumacılığı, El Nakışı,İğne Oyası, Örgü, Takı, Süs Eşyaları Yapımı vb.)
  • Heykel,
  • Seramik,
  • Mozaik,
  • Özgün Baskı (Linol),
  • Vitray vb. uygulama alanlarına ilişkin becerilerin geliştirildiği atölyedir.