Nişantepe İlkokulu Müzik Atölyesi; Sese biçim veren, malzemesi ses ve söz olan sanatsal alanlara ilişkin,

• Dinleme-Söyleme
• Müziksel Algı ve Bilgilenme
• Müziksel Yaratıcılık
• Müzik Kültürü vb.

alanlarda becerilerin geliştirildiği atölyedir.