Drama Atölyesi Eğitim Programı, çocukların çok yönlü gelişimini atölye ortamında desteklemek üzere oluşturuldu. Programda role girme, doğaçlama, oyun, dramatizasyon gibi drama teknikleri kullanılıyor. Çocuklara sözel ya da bedensel ifade, yaratıcılık, sorun çözme becerileri, kendine güven, iletişim, anlama-dinleme-kavrama becerileri kazandırmak hedefleniyor.

Yaratıcı drama çocuğun kendisini etkili bir biçimde ifade edebilmesini sağlayan, eleştirel düşünme gücünü geliştiren, empati kurma becerisini ortaya çıkartan, çevresine karşı duyarlılıklarını arttıran, güven duygusunu pekiştiren ve sosyalleşme sürecini destekleyen bir paylaşım sürecidir.
Ezberci öğrenme süreçlerinin ortaya çıkardığı donuk ve durgun birey, yaratıcı drama etkinliklerinin ışığında sosyalleşerek özgüven kazanır. Düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme, birlikte davranabilme alışkanlıklarını edinir. Çözümleme, analiz etme yeteneği gelişir. Problem çözme,a raştırma sorgulama becerileri arttırır. Hayal gücünü, yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlayarak sanat anlayışı ve ruhunu kazanır

Drama Atölyesi Eğitim Programı, çocukların çok yönlü gelişimini atölye ortamında desteklemek üzere oluşturuldu. Programda role girme, doğaçlama, oyun, dramatizasyon gibi drama teknikleri kullanılıyor. Çocuklara sözel ya da bedensel ifade, yaratıcılık, sorun çözme becerileri, kendine güven, iletişim, anlama-dinleme-kavrama becerileri kazandırmak hedefleniyor.

Etiketler: Drama Atölyesi / Drama ve Eleştirel Düşünce Atölyesi