Destek Eğitim Odası Nedir? Destek eğitim odası; kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimine devam eden öğrenciler ile üstün yetenekli “özel eğitim ihtiyacı” olan öğrencilerin ihtiyaç duydukları alanlarda en üst düzeyde yararlanmaları amacıyla özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak oluşturulmuş eğitim ortamlarıdır.

Destek Eğitim Odası Açmak Zorunlu Mudur?

Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile özel yetenekli öğrencilerin öğrenim gördüğü okul ve kurumlarda “Destek Eğitim Odası” açılması zorunludur. Destek eğitim odasında eğitim alacak öğrenci sayısına göre okulda veya kurumda birden fazla destek eğitim odası açılabilir. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik okulun fiziki şartları, öğrenci sayıları, yetersizlik türleri ve yetenek alanları göz önünde bulundurularak ayrı destek eğitim odaları açılabilir. Fiziki şartları nedeniyle destek eğitim odası açılamayan okullarda il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin onayı doğrultusunda fen laboratuvarları, resim atölyeleri, müzik odaları vb. uygun alanlar destek eğitim odası olarak kullanılabilir.

Destek Eğitim Odası

Destek Eğitim Odasında Hangi Öğretmenler Görev Alabilir?

Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına göre öncelikle görme, işitme, zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri öncelikli olmak üzere, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, sınıf öğretmenleri ve alan öğretmenleri, okulun öğretmenlerinden olmak üzere özel eğitim öğretmenleri, sınıf öğretmeni ve alan öğretmenleri ile RAM’da görevli özel eğitim öğretmenleri ya da diğer okul ve kurumlardaki öğretmenler görevlendirilir.

Destek Eğitim Odasında Kimler Eğitim Görebilir?

Destek eğitim odasında, okul ve kurumlarda, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulaması kapsamında yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile özel yetenekli öğrenciler eğitim görebilir.

Destek Eğitim Odasında Hangi Öğrencilerin Hangi Derslerden Ne Zaman Eğitim Alacağı Nasıl Belirlenir?

Destek eğitim odasında eğitim alacak öğrenciler ile destek eğitim alacağı dersler, BEP geliştirme biriminin önerileri doğrultusunda rehberlik ve danışma hizmetleri yürütme komisyonunca eğitim öğretim yılı başında belirlenir. Ancak; ihtiyaç halinde söz konusu planlama eğitim öğretim yılı içerisinde revize edilebilir. Özel eğitim ihtiyacı olan her öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda bu eğitimden yararlanması sağlanır. Destek eğitim odasında verilen destek eğitim hizmetleri okulun veya kurumun ders saatleri içinde yapılır. Destek eğitim odasında öncelikli olarak öğrencinin kayıtlı olduğu sınıfta o ders saatinde okutulan derse ilişkin eğitim verilir. Ancak; destek eğitim odasından yararlanacak özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için hazırlanan program doğrultusunda öğrencinin kayıtlı olduğu sınıfta o ders saatinde okutulan dersten farklı bir ders, haftalık ders çizelgesinde yer alan ders saatleri tamamlanmak kaydı ile verilebilir.

Destek Eğitim Odasında Eğitim Desteği Alan Öğrencinin Başarı Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin takip ettikleri programlar temel alınarak eğitim performansı ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP (Bireysel Eğitim Programı) hazırlanır. Bireyselleştirilmiş eğitim programlarında; öğrenci için gerekli destek eğitim hizmetlerinin türü, süresi, sıklığı, kimler tarafından nerede ve nasıl sağlanacağına ilişkin bilgiler yer almalıdır.

BEP geliştirme biriminde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin eğitim sürecinde görev alan tüm öğretmenler yer alır ve öğrencinin genel başarı değerlendirmesinde sınıfta yapılan değerlendirmenin yanı sıra destek eğitim odasında yapılan değerlendirme sonuçları da dikkate alınır. Destek eğitim odasında; program farklılaştırma ve bireyselleştirmeye yönelik zenginleştirme ve genişletme uygulamaları yapılır. Öğretimin farklılaştırılmasına yönelik ölçme ve değerlendirme araçları kullanılarak bireyselleştirilmiş eğitim programı doğrultusunda değerlendirme yapılır.

Destek Eğitim Odasında ne zaman ve kaç saat eğitim alınır?

Öğrencinin destek eğitim odasında alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam ders saatinin %40’ını aşmayacak şekilde planlanır. Örneğin; haftalık 30 ders saati öğrenim gören bir öğrenci için söz konusu planlama en fazla 12 ders saati (30×40/100 = 12) olacak şekilde uygulanır. Grup eğitimi veya bire bir olarak sunulan bu eğitim hizmetleri okul veya kurumun ders saatleri içinde yapılmalıdır. Hafta sonları Destek Eğitim hizmeti sunulamaz.

Destek Eğitim Odasında Öğrencilere Grup Oluşturularak Eğitim Verilebilir Mi?

Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim performansları dikkate alınarak birebir eğitim yapılır. Ancak; BEP geliştirme birimi gerektiğinde eğitim performansı aynı seviyede olan öğrencilerle birebir eğitimin yanında 3-6 öğrencinin bir arada eğitim alacağı grup eğitimi de yapılması için karar verebilir.

Destek Eğitim Odalarının fiziki koşulları nasıl olmalıdır?

Destek eğitim odası düzenlenirken aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:
Oda öğrencinin güvenli ve rahatça hareket edebileceği şekilde düzenlenmelidir.


Isı, havalandırma, ışık düzeni, ses yalıtımı ve ortam düzenlemesi konularında etkili bir eğitim ortamı oluşturulması açısından dikkat edilmelidir.


Destek eğitim odası lavabo vb. gürültünün yoğun olduğu mekânlardan uzak olmalıdır.


Odada birebir eğitim için ayrılan kısmın 2×2 metrekarelik bir alandan az olmamasına dikkat edilmelidir. Ancak, ortopedik yetersizliği olan öğrenciler için masa ve öğrencinin oturacağı sıra alanı daha geniş tutulmalıdır.


Oda içinde yer alan tahta ve masa gibi eşyaların, öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine uygun olmasına dikkat edilmelidir.

Odada kullanılacak eğitim araç ve gereçleri öğrencinin yaşına, performansına ve yetersizliğin türüne göre çeşitlendirilmelidir. Örneğin: çalışma kağıtları, dil kartları, üzerinde harflerin bulunduğu kartlar, hikâye anlatan resimli kartlar, üç boyutlu görsel malzemeler, hikâye kitapları, sesli hikâye kitapları, eğitim yazılımları vb.

Destek Eğitim Odası Seti (İlkokul)

Destek eğitim odalarının ilkokul çocukları için gerekli olan malzemeleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın güncel destek eğitim kılavuzuna göre hazırlanmıştır.

İlkokul Set İçeriği:

 1. 5N 1K Öğretim Seti
 2. Abaküs
 3. Ahşap Geometrik Şekil Sıralama
 4. Beceri Küpü
 5. Boncuk Dizme Seti
 6. Bowling Oyunu
 7. Boya Seti (Kuru, Pastel, Sulu, Parmak, Yüz)
 8. Boyama Kitapları
 9. Domino
 10. Eksik Olanı Bulma Kartları
 11. Eylem Kartları
 12. Geometrik Şekiller
 13. Hikaye Kitapları
 14. İlişki Kurma Kartları
 15. İnteraktif Vücut Seti
 16. İp Geçirme Oyunları
 17. Kavram Kartları (Renk, Şekil, Sayı, Duygu, Giysiler, Taşıtlar,Meyveler, Sebzeler vb.)
 18. Kesir Takımı
 19. Mesafe Tahmin Oyunu
 20. Müzik Aletleri Seti
 21. Okuma-Yazma Becerisi Öğretimi Seti
 22. Örüntü Oluşturma Kartları
 23. Öykü Tamamlama Seti
 24. Parça Bütün Eşleme
 25. Rakam Nesne Eşleme Kartları
 26. Sıralı Olay Kartları
 27. Sosyal Beceri Öğretimi Seti
 28. Tangram
 29. Üç Boyutlu Geometrik Şekiller
 30. Yazma Öğeleri Seti
 31. Zıt Kavram Kartları

Ürünler ilgili kriterlerde stok durumuna göre farklı ürünler kullanılabildiği için değişiklik gösterebilir.

Gelişim Alanları : Analitik Düşünce/Problem Çözme, Dikkat Gelişimi, Duygusal Gelişim, Gündelik Yaşam, Mantık/Akıl Yürütme Becerisi, Sosyal Beceriler, Yaratıcılık/Hayalgücü, Zeka Gelişimi
Yaş Aralıkları : 8 – 13 Yaş

Destek Eğitim Odası Seti (Ortaokul)

Destek eğitim odalarının ortaokul çocukları için gerekli olan malzemeleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın güncel destek eğitim kılavuzuna göre hazırlanmıştır.

Ortaokul Set İçeriği:

 1. Üç Boyutlu Geometrik Şekiller
 2. 5N 1K Öğretim Seti
 3. Çocuk Romanları Seti
 4. Domino
 5. Geometrik Şekiller
 6. Hikaye Kitapları
 7. İnteraktif vücut Oyuncağı
 8. Kesir Takımı
 9. Müzik Aletleri Seti
 10. Okuma-Yazma Becerisi Öğretimi Seti
 11. Örüntü Oluşturma Kartları
 12. Sıralı Olay Kartları
 13. Sosyal Beceri Öğretimi Seti
 14. Tangram

Gelişim Alanları : Analitik Düşünce/Problem Çözme, Dikkat Gelişimi, Sosyal Beceriler, Yazı Becerileri, Zeka Gelişimi
Yaş Aralıkları : 13+ Yaş

iz atölye iletişim

Eğitim kurumları için mekan özgü atölye çözümleri için bizleri arayın. Atölyeler için mobilya ve ekipman çözümlerinin yanı sıra öğrenci ve eğitmen eğitimleri içinde izlere ulaşabilirsiniz.
Telefon: 0545 834 9353
Mail : bilgi@izatolye.com

neden biz

İz Atölye eğitim kurumlarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda atölye çalışmaları yapmakta ve atölyeler için sarf malzeme temin imkanı sağlamaktadır. Böylelikle çocukların eğitimlerinin önemli bir yanını teşkil etmesi gereken el ve zihin koordinasyonu tam, eksiksiz sağlanmaktadır. Çocukları artık sadece oyuncaklara ya da bilgisayara veya televizyonun karşısına hapsetmek doğru değil. Motor becerilerini geliştirmek, hayal güçlerini kullanmalarını diğer çocuklarla ekip çalışmasını öğretmek için farklı atölye çalışmaları çok faydalı. Atölye çalışmaları sırasında çocukların hayal gücü desteklendiği gibi konsantrasyonlarına da büyük katkı sağlıyor. Ayrıca ince motor becerilerinin gelişmesine, farklı malzemelerle tanışmak, malzemeleri düzenli ve özenli kullanmayı öğrenmeye kadar pek çok farklı katkı sağlıyor. Çocukların, kendi yaş grupları ile yaptıkları çalışmalar hem sosyalleşmelerini sağlıyor hem biriyle yardımlaşmayı öğrenirken ayrıca bir şey üretmenin keyfine de varıyorlar.

atölye çalışmalarının önemi

Atölye Eğitimi, bütünleşik bir yapı içerisinde fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını birleştirerek; gençlerin analitik düşünmelerini, farklı öğrenme grupları ile etkileşimler kurmalarını, takım çalışması becerisi kazanmalarını, bildiklerini güncel olaylar ile ilişkilendirmelerini ve ürünlerini girişimci bir ruhla sunmalarını sağlar. Öğrencilerin keşfederek ve uygulayarak öğrenmelerini hedefleyen Atölye Eğitimi ile fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerini öğrencilere kazandırmak ve düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı bireyler yetiştirmek amaçlanır. Atölye Eğitimi Neden Önemli;
 • Öğrencileri motive edebilir. Çünkü gerçek hayattan örneklere de uygulanabilir.
 • Çocuklar neden sonuç ilişkisi kurmaya başlarlar.
 • Öğrenciler daha derin, daha detaylı düşünebilirler.
 • Öğrencilerin bireysel çalışma ve takım çalışması becerilerini geliştirir.
 • Atölye Eğitim, ezberci değil sorgulayıcıdır.
 • İletişim becerileri en üst seviyelere çıkabilir.
 • Öğrenciler eleştirel düşünmeyi öğrenirler.
 • Hata yapmanın aslında ne kadar değerli olduklarını görür öğrenciler.
 • Hatalarından ders çıkarıp tecrübeler edinirler.

Bir yanıt yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.