Yapay Zeka Atölyesi; Yapay Zeka, bir zamanlar müşterilerle çevrimiçi olarak iletişim kurmak veya satranç oynamak gibi insan girdisi gerektiren karmaşık görevleri gerçekleştiren uygulama yazılımlarının tamamını kapsayan bir terim haline geldi. Bu terim genellikle makine öğrenimi (ML) ve derin öğrenmeyi içeren alt alanlarıyla birbirinin yerine kullanılır.

 

Ancak bunlar birbirinden farklı kavramlar. Örneğin makine öğrenimi tüketilen verilere göre öğrenen veya performansını iyileştiren sistemlerin oluşturulmasına odaklanır. Tüm makine öğrenimi çözümlerinin yapay zekâ olduğu ancak tüm yapay zekâ çözümlerinin makine öğrenimi anlamına gelmediği unutulmamalıdır.

 

Pek çok şirket, yapay zekânın sunduğu tüm değerden yararlanmak için veri bilimi ekiplerine önemli yatırımlar yapıyor. Veri bilimi, çeşitli veri kaynaklarından değer elde etmek için istatistik, bilgisayar bilimi ve iş bilgisini birleştirir.

 

Yapay Zeka Atölyesi; Ulaşımdan sağlığa, ticaretten eğitime, doğal dillerin işlenmesinden kara-uzay-havacılık akıllı sistemlerine kadar birçok alanda aktif olarak kullanılan, kullanıldığı alanlara ivme kazandıran yapay zekâ sistemleri günümüz teknolojileri arasında önemli unsurlardan biri haline gelmiştir. Geçtiğimiz on yıl yapay zekâ ile ilgili akıl almaz gelişmelerin yaşandığı bir dönemdir. 1950’li yıllarda düşünen makine fikri çılgınca gelse de birçok bilim kurgu filminde kendi kendine karar verebilen insansı robotlar gerçek üstü gelse de bugün internete girip insan beyni gibi milyonlarca sinir ağı ile veriler arasında bağ kuran bir yapay zihin ile sohbet deneyimi yaşanmaktadır.

 

Aniden hayatımızı ve bakış açımızı değiştiren bu gelişmeler karşısında toplumsal olarak bir strateji belirlemek çok önemlidir. Ya izleyici olarak bu gelişmeler takip edilecek ya da bu sürece yön verenler arasında yer alınacaktır.

 

Yapay zekâ çok farklı alanları birbirine bağlayan çok boyutlu yapısı nedeniyle disiplinler ötesi bir bakış açısına sahiptir. Dolayısı ile yapay zekâ eğitimi sahip olduğu bu yapı itibari ile öğrencilerin eleştirel düşünme, akıl yürütme, problem çözme, algoritmik düşünme, bilgi-işlemsel düşünme, matematiksel modelleme, farklı disiplinlerle iş birliği yapabilme gibi becerilerinin gelişmesine imkân sağlamaktadır.

 

Yapay Zeka Atölyesi
Yapay Zeka Atölyesi

 

 

Yapay Zeka Atölyesi Programının Genel Amaçları

 • Yapay zekâ uygulamaları geliştirmenin günlük hayattaki önemini anlama,
 • Yapay zekâ uygulamaları geliştirme sürecini günlük hayatta kullanabilme,
 • İhtiyacına uygun yapay zeka uygulamaları tasarlayabilme,
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında geliştirilen ürünlerin çalışma yapılarını kavrama,
 • Yerli ve milli teknoloji geliştirmenin önemini fark etme.
 • Teknolojik ürünler geliştirmeye istek duyma.

 

Ayrıca kazanımların güncellik, öğrenciye görelik, hedefe uygunluk, yaşama yakınlık, transfer edilebilirlik gibi öğretimsel ilkelere uygun olarak hazırlanmasına da dikkat edilmiştir. Kazanımlar, öğrenme alanı, alt öğrenme alanı ve kazanımların sırası şeklinde verilmiştir. Bazı kazanımların gerçekleştirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar, ilgili kazanımların altında açıklama olarak belirtilmiştir.

Yapay Zeka Atölyesi Kazanımlar

Kazanımların açıklaması aşağıdaki örnekte yer almaktadır.

 • 1.2. Yapay zekanın alt dalları ile yapay zekânın kullanım alanlarını ilişkilendirir.
 • 1. (Yapay zekâ atölyesi öğrenme alanı kodu)
 • 1.2. (Yapay zekâ atölyesi alt öğrenme alanına ilişkin kazanım numarası)

Yapay Zeka Atölyesi Öğrenme Alanları/Alt Öğrenme Alanları ve Kazanımları

 • 1. Yapay Zekâya Giriş
 • 1.1. Yapay zekâ ile insan zekâsını benzerlik ve farklılıkları açısından karşılaştırır.
 • 1.2. Yapay zekanın alt dalları ile yapay zekânın kullanım alanlarını ilişkilendirir.
 • 2. Makine Öğrenmesine Giriş
 • 2.1. Makine öğrenmesini tanımlar.
 • 2.2. Makine öğrenmesi ile ilgili temel kavramları açıklar.
 • 2.3. Makine öğrenmesinin kullanılabileceği problemlere örnekler verir.
 • 2.4. Makine öğrenmesi türlerini açıklar.
 • 1. Makine Öğrenmesi Uygulamaları
 • 1.1. Nesne tanıma işleminin çalışma mantığını açıklar.
 • 1.2. Nesne tanıma işlemini kullanarak uygulama geliştirir.
 • 1.3. Yüz tanıma işleminin çalışma mantığını açıklar.
 • 1.4. Yüz tanıma işlemini kullanarak uygulama geliştirir.
 • 1.5. Konuşma tanıma işleminin çalışma mantığını açıklar.
 • 1.6. Konuşma tanıma işlemini kullanarak uygulama geliştirir.
 • 1.7. Metin işlemenin çalışma mantığını açıklar.
 • 1.8. Metin işleme kullanarak uygulama geliştirir.
 • 1.9. Duygu analizi işleminin çalışma mantığını açıklar.
 • 1.10. Duygu analizini kullanarak uygulama geliştirir.
 • 1.11. El algılama ve takip işleminin çalışma mantığını açıklar.
 • 1.12. El algılama ve takip işlemini kullanarak uygulama geliştirir.
 • 1. Yapay Zekâ ve Etik
 • 1.1. Yapay zekâ ve etik kavramları arasında bağlantı kurar.
 • 1.2. Yapay zekâ kullanımında etik ilkelerin ihlali sonucunda karşılaşılabilecek durumlara örnekler verir.
 • 1.3. Yapay zekâ destekli çalışan dijital bir ortamı etik ilkeler açısından değerlendirir.
 • 1.4. Yapay zekâ etiği açısından veri toplama/oluşturma kavramına ilişkin tartışmalara gönüllü katılır.

 

Yapay Zeka Atölyesi Dikkat çekici bu gelişmeler sebebiyle yeni bir sanayi devrimi olarak nitelendirilen yapay zekâ, sanayi devriminde olduğu gibi ülkeleri yeni bir rekabet alanına sürüklemiş ve bu alanda ülkelerin stratejiler geliştirilmesine yol açmıştır. Yapay zekâ teknolojilerinin entegrasyonunda rekabetin gerisinde kalmak istemeyen ülkeler belirledikleri stratejiler kapsamında hızlı reaksiyonlar alarak, gerek sektörel gerekse insan kaynağı bağlamında yatırımlar yapmaya başlamıştır. İnsan kaynağı bağlamında bakıldığında ise eğitim başlığı altında yapay zekâ öğretimi, yapay zekâ öğretiminde kullanılacak öğretim-yöntem ve teknikleri, yapay zekâ öğretiminde kullanılacak teknolojiler ön plana çıkmıştır.

iz atölye iletişim

Eğitim kurumları için mekan özgü atölye çözümleri için bizleri arayın. Atölyeler için mobilya ve ekipman çözümlerinin yanı sıra öğrenci ve eğitmen eğitimleri içinde izlere ulaşabilirsiniz.
Telefon: 0545 834 9353
Mail : bilgi@izatolye.com

neden biz

İz Atölye eğitim kurumlarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda atölye çalışmaları yapmakta ve atölyeler için sarf malzeme temin imkanı sağlamaktadır. Böylelikle çocukların eğitimlerinin önemli bir yanını teşkil etmesi gereken el ve zihin koordinasyonu tam, eksiksiz sağlanmaktadır. Çocukları artık sadece oyuncaklara ya da bilgisayara veya televizyonun karşısına hapsetmek doğru değil. Motor becerilerini geliştirmek, hayal güçlerini kullanmalarını diğer çocuklarla ekip çalışmasını öğretmek için farklı atölye çalışmaları çok faydalı. Atölye çalışmaları sırasında çocukların hayal gücü desteklendiği gibi konsantrasyonlarına da büyük katkı sağlıyor. Ayrıca ince motor becerilerinin gelişmesine, farklı malzemelerle tanışmak, malzemeleri düzenli ve özenli kullanmayı öğrenmeye kadar pek çok farklı katkı sağlıyor. Çocukların, kendi yaş grupları ile yaptıkları çalışmalar hem sosyalleşmelerini sağlıyor hem biriyle yardımlaşmayı öğrenirken ayrıca bir şey üretmenin keyfine de varıyorlar.

atölye çalışmalarının önemi

Atölye Eğitimi, bütünleşik bir yapı içerisinde fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını birleştirerek; gençlerin analitik düşünmelerini, farklı öğrenme grupları ile etkileşimler kurmalarını, takım çalışması becerisi kazanmalarını, bildiklerini güncel olaylar ile ilişkilendirmelerini ve ürünlerini girişimci bir ruhla sunmalarını sağlar. Öğrencilerin keşfederek ve uygulayarak öğrenmelerini hedefleyen Atölye Eğitimi ile fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerini öğrencilere kazandırmak ve düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı bireyler yetiştirmek amaçlanır. Atölye Eğitimi Neden Önemli;
 • Öğrencileri motive edebilir. Çünkü gerçek hayattan örneklere de uygulanabilir.
 • Çocuklar neden sonuç ilişkisi kurmaya başlarlar.
 • Öğrenciler daha derin, daha detaylı düşünebilirler.
 • Öğrencilerin bireysel çalışma ve takım çalışması becerilerini geliştirir.
 • Atölye Eğitim, ezberci değil sorgulayıcıdır.
 • İletişim becerileri en üst seviyelere çıkabilir.
 • Öğrenciler eleştirel düşünmeyi öğrenirler.
 • Hata yapmanın aslında ne kadar değerli olduklarını görür öğrenciler.
 • Hatalarından ders çıkarıp tecrübeler edinirler.

Bir yanıt yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.