Kategori Arşivleri: STEM ve Makers Atölyesi

STEM ve Makers Atölyesi yapıyoruz. Eğitim kurumları ( Kolejler, Anaokulları, Özel Okullar , Devlet Okulları, Eğitim Merkezleri ) için atölye sınıfları ” derslikleri ” projelendirme, imalat ve kurulumun yanı sıra eğitimler için danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Atölye Çalışmaları

Atölye Çalışmaları

Atölye Çalışmaları; Artık raf ürünü eğitimler giderek ve hızla değer yitiriyor.  Ancak eğitim şirketleri uygulamalı bir program olduğunun ifadesi bağlamında “workshop” kavramını sıkça ve altını çizerek kullanmayı sürdürüyorlar. İngilizce  “workshop” kelimesinin sözlükteki karşılığına baktığımızda iki anlamı var: Birincisi el işlerinin, hafif-küçük üretimlerin yapıldığı küçük çalışma yeri, ikincisi ise sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirilen, katılımcılar arası bilgi […]

FeteMM Atölyesi Nedir?

Fetemm Atölyesi

FeteMM Atölyesi Nedir? Teknolojinin gelişmesiyle birlikte son yıllarda eğitim ortamlarında kullanılan yöntem, teknik ve materyallerde ciddi değişikler meydana gelmiştir. Özellikle de çeşitli teknolojik araçların eğitim ortamlarında etkin bir şekilde kullanılmasıyla birlikte öğretmenin ve öğretim ortamlarının işlevi değişmiştir. Öğretmen ve öğretim ortamlarının işlevini değiştiren ve gelişmiş ülkelerin birçoğunda da eğitim gündemini oluşturan kavramlardan biri de FeTeMM […]

Maker ve STEAM Eğitiminin Önemi

okul mobilyaları

Maker ve STEAM Eğitiminin Önemi; Maker Hareketi DIY (Do it yourself-kendin yap) ile Teknolojinin birleşmesinden oluşan bir harekettir. Kendisine Maker Hareketi’nin kapsamında maker adı veren birey makerdir. İmalat ve ithalat aracılığıyla ortaya konulan ürünlerin maker hareketi kapsamında maker ruhu ile yapıldığı bilinmektedir. STEAM, Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik), Art (Sanat) Mathematics (Matematik) sözcüklerindeki ilk […]

Stem Projeleri

Stem Atölye Mobilyası

STEM açılımı, Science (Bilim), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinden meydana gelmektedir. STEM bu 4 disiplinin bir araya gelerek oluşturduğu, öğrencilerin teorik derslerde gördükleri konuları farklı uygulamalarla deneyimlemelerini sağlayan bir programdır. Öğrenciler hem matematik ve fen bilimlerinin günlük hayatta ne şekilde karşımıza çıktığını öğrenebilmekte, hem de erken yaşta mühendisliğe karşı ilgileri oluşmaktadır. STEM […]

Stem Eğitiminin Önemi

Stem Önemi

Stem Eğitiminin Önemi; STEM potansiyel olarak yeni bir eğitim merkezidir ve uygun şekilde uygulandığında, bu müfredat bütünleştirme süreci, gelecekteki liderlerimizin dünyayı nasıl gördüğü ve problemleri çözme konusunda büyük bir fark yaratabilir.