Etiket Arşivleri: Biyoloji Laboratuvarı Deney Raporları

Biyoloji Laboratuvarı

Kimya Biyoloji Laboratuvarı

Biyoloji Laboratuvarı; bitki ve hayvanların yaşayışlarını ve metabolizmalarının öğrencilere sunulduğu alanlardır. Bu laboratuvarlarda tek hücreli canlılardan çok hücresine birçok alanda görsel ve deneysel ortam hazırlanır.   Hücrenin yapısının anlaşılması açısından hazırlanan preparatlar mikroskop altında incelenir. Yapılan deney ve gözlemler gerek yazılı gerekse sözlü olarak dersin öğretmeniyle paylaşılır. Böylelikle derslerde kitaptan okunun bilginin öğrencinin zihninde çok […]

Biyoloji Laboratuvarı Çalışma Rehberi

Biyoloji Laboratuvarı

Biyoloji Laboratuvarı Çalışma Rehberi; İncelenmek üzere çok sayıda bilinmeyen örneğin laboratuvarda bir araya gelmesi laboratuvarlarda çalışan personellerin güvenlik açısından biyolojik tehlikelere maruz kalmasına neden olur.   Tıbbi laboratuvarlar yalnızca orada görevli personel için değil toplumun diğer bireyleri ve çevre için de potansiyel riskler taşır. Laboratuvar ortamı biyolojik tehlikelerin yanı sıra, kimyasal ve fiziksel tehlikeleri de […]