Milli Eğitim Bakanlığı Ahşap ve Metal Atölyesi Donatım Teknik Şartname

Ahşap Atölyesi
Ahşap Atölyesi
 1. İŞİN ADI:
  Temel Eğitim Yapılarında kurulacak olan Ahşap ve Metal Atölyeleri için gerekli donatım eşyalarının temin edilmesi ve kurulmasıdır.
 2. İŞİN KAPSAMI:
  Bu şartname; Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce oluşturulan “Ahşap ve Metal Atölyelerine” ait donatım malzemelerinin teknik özellikleri, standart ve kalite hususlarını, sevke hazırlama, ambalaj ve etiketleme, montaj ve işletmeye alma, özel şartlar ve bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemlere ait esas ve usulleri kapsar.
 3. TANIMLAR:
  Bu şartnamede geçen;
  Kurum : T.C. Milli Eğitim Bakanlığını,
  İdare : İl Milli Eğitim Müdürlüğünü,
  İstekli : İhaleye talip olan gerçek veya tüzel kişiliği,
  Yüklenici : Bu şartname hükümlerine göre okul donatım malzemesi tedariğini yüklenen
  tüzel veya gerçek tüzel kişiyi,
  Malzeme : Kurulacak Atölyeye alınacakları ifade eder.
 4. MALZEMELERİN ÖZELLİK VE MİKTARI:

Yüklenici özellikleri aşağıda tanımlanan tamamı sıfır, orijinal ve 6. Maddede tanımlandığı üzere paketlenmiş malzemeleri idareye iş süresinde temin edecektir.

4.1. AHŞAP VE METAL ATÖLYESİ DONATIM / MALZEME MAHAL LİSTESİ:

Ahşap ve Metal Atölyesinde bulunan donanımları kapsamaktadır. Söz konusu atölye için malzemelerin adetleri ve teknik özellikleri aşağıda sunulmuştur.

Ahşap ve Metal Atölyesi Donatım Teknik Şartnamesini Aşağıdaki Linkten İndirebilirsiniz

Milli Eğitim Bakanlığı Ahşap ve Metal Atölyesi Mobilya Teknik Şartname

 1. İŞİN ADI:
  Temel Eğitim Yapılarında kurulacak olan Ahşap ve Metal Atölyeleri için gerekli mobilya ve donanım eşyalarının temin edilmesi ve kurulmasıdır. Ayrıca atölyelerin genel hususlarını içeren düzenlemeler yer almaktadır.
 2. İŞİN KAPSAMI:
  Bu şartname; Millî Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığınca oluşturulan “Ahşap ve Metal Atölyelerine” ait teknik özellikleri, standart ve kalite hususlarını, sevke hazırlama, ambalaj ve etiketleme, montaj ve işletmeye alma, özel şartlar ve bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemlere ait esas ve usulleri, atölyelerin mimari standartları hakkında genel düzenleme ilkelerini kapsar.
 3. TANIMLAR:
  Bu şartnamede geçen;
  Kurum : T.C. Milli Eğitim Bakanlığını,
  İdare : İl Milli Eğitim Müdürlüğünü,
  İstekli : İhaleye talip olan gerçek veya tüzel kişiliği,
  Yüklenici : Bu şartname hükümlerine göre okul mobilya malzemesi tedariğini yüklenen
  tüzel veya gerçek tüzel kişiyi,
  Malzeme : Kurulacak Atölyeye alınacakları ifade eder.
 4. MALZEMELERİN ÖZELLİK VE MİKTARI:

Yüklenici özellikleri aşağıda tanımlanan tamamı sıfır, orijinal ve 6. Maddede tanımlandığı üzere paketlenmiş malzemeleri idareye iş süresinde temin edecektir.

4.1. AHŞAP VE METAL ATÖLYESİ PAKETİ:
Ahşap ve Metal Atölyesinin genel mimari standartları ve atölyede bulunan donanımları kapsamaktadır. Söz konusu atölye için malzemelerin adetleri ve teknik özellikleri aşağıda sunulmuştur.
4.1.1. Ahşap ve Metal Atölyesi Mimari Standartları

 • Ahşap ve Metal Atölyesi, kolay ulaşılabilir konumda, en az bir sınıf büyüklüğünde (48 m2) olacak şekilde planlanacaktır. (Ek-1)

Ahşap ve Metal Atölyesi Mobilya Teknik Şartnamesini Aşağıdaki Linkten İndirebilirsiniz

Milli Eğitim Bakanlığı Ahşap ve Metal Atölyesi Yapım Genel Teknik Şartname

İŞİN ADI:
Temel Eğitim Yapılarında kurulacak olan Ahşap ve Metal Atölyelerinin yapımına ilişkin genel hususları içeren işlerin kurulmasıdır. Ayrıca atölyelerin genel hususlarını içeren düzenlemeler yer almaktadır.

 1. İŞİN KAPSAMI:
  Bu şartname; Millî Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığınca oluşturulan “Ahşap ve Metal Atölyelerine” ait teknik özellikleri, standart ve kalite hususlarını, sevke hazırlama, , montaj ve işletmeye alma, özel şartlar ve bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemlere ait esas ve usulleri, atölyelerin yapım standartları hakkında genel düzenleme ilkelerini kapsar.
 2. TANIMLAR:
  Bu şartnamede geçen;
  Kurum : T.C. Milli Eğitim Bakanlığını,
  İdare : İl Milli Eğitim Müdürlüğünü,
  İstekli : İhaleye talip olan gerçek veya tüzel kişiliği,
  Yüklenici : Bu şartname hükümlerine göre okul yapım işlerini yüklenen
  tüzel veya gerçek tüzel kişiyi,
  Malzeme : Kurulacak Atölyeye alınacakları ifade eder.
 3. GENEL HUSUSLAR:
  4.1. Yıkım Ve Söküm İşleri İle İlgili Genel Hususlar
 • Atölye revizesi yapılacak sınıfın mevcut halinde bulunan dolap, tezgah, asma tavan, yer ve duvar döşemelerinin sökülmesi, gerektiğinde kırılması ve tadilat yapılacak sınıf alanının tamamen boşaltılarak imalatlara hazır hale getirilmesi, bunlarla alakalı her türlü pislik ve malzeme atımı için yapılacak işleri kapsar. Ayrıca elektrik tesisatı ve mekanik tesisat projeleri içerisinde yer alan imalat kalemleri için de gerekli her türlü, kırım, söküm, pislik ve moloz atımı işleri yapılacaktır.
 • İşin yapımı sırasında, Yüklenici tarafından İdarenin bina, tesis ve malzemelerinin korunması hususunda gerekli hassasiyet gösterilecek ve tedbirler alınacak olup; verilecek hasar ve zararın tanzimi ve giderilmesinden yine Yüklenici sorumlu olacaktır.
 • Yüklenici tarafından işin yapımı esnasında hasar verilen, bozulan veya kaldırılan mevcut imalatlar eski haline getirilecek şekilde onarılacak ve/veya yenisi ile değiştirilecektir.

Ahşap ve Metal Atölyesi Yapım Genel Teknik Şartnamesini Aşağıdaki Linkten İndirebilirsiniz

Ahşap ve Metal Atölyesi Yapım Genel DWG Dosyasını Aşağıdaki Linkten İndirebilirsiniz

iz atölye iletişim

Eğitim kurumları için mekan özgü atölye çözümleri için bizleri arayın. Atölyeler için mobilya ve ekipman çözümlerinin yanı sıra öğrenci ve eğitmen eğitimleri içinde izlere ulaşabilirsiniz.
Telefon: 0545 834 9353
Mail : bilgi@izatolye.com

neden biz

İz Atölye eğitim kurumlarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda atölye çalışmaları yapmakta ve atölyeler için sarf malzeme temin imkanı sağlamaktadır. Böylelikle çocukların eğitimlerinin önemli bir yanını teşkil etmesi gereken el ve zihin koordinasyonu tam, eksiksiz sağlanmaktadır. Çocukları artık sadece oyuncaklara ya da bilgisayara veya televizyonun karşısına hapsetmek doğru değil. Motor becerilerini geliştirmek, hayal güçlerini kullanmalarını diğer çocuklarla ekip çalışmasını öğretmek için farklı atölye çalışmaları çok faydalı. Atölye çalışmaları sırasında çocukların hayal gücü desteklendiği gibi konsantrasyonlarına da büyük katkı sağlıyor. Ayrıca ince motor becerilerinin gelişmesine, farklı malzemelerle tanışmak, malzemeleri düzenli ve özenli kullanmayı öğrenmeye kadar pek çok farklı katkı sağlıyor. Çocukların, kendi yaş grupları ile yaptıkları çalışmalar hem sosyalleşmelerini sağlıyor hem biriyle yardımlaşmayı öğrenirken ayrıca bir şey üretmenin keyfine de varıyorlar.

atölye çalışmalarının önemi

Atölye Eğitimi, bütünleşik bir yapı içerisinde fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını birleştirerek; gençlerin analitik düşünmelerini, farklı öğrenme grupları ile etkileşimler kurmalarını, takım çalışması becerisi kazanmalarını, bildiklerini güncel olaylar ile ilişkilendirmelerini ve ürünlerini girişimci bir ruhla sunmalarını sağlar. Öğrencilerin keşfederek ve uygulayarak öğrenmelerini hedefleyen Atölye Eğitimi ile fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerini öğrencilere kazandırmak ve düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı bireyler yetiştirmek amaçlanır. Atölye Eğitimi Neden Önemli;
 • Öğrencileri motive edebilir. Çünkü gerçek hayattan örneklere de uygulanabilir.
 • Çocuklar neden sonuç ilişkisi kurmaya başlarlar.
 • Öğrenciler daha derin, daha detaylı düşünebilirler.
 • Öğrencilerin bireysel çalışma ve takım çalışması becerilerini geliştirir.
 • Atölye Eğitim, ezberci değil sorgulayıcıdır.
 • İletişim becerileri en üst seviyelere çıkabilir.
 • Öğrenciler eleştirel düşünmeyi öğrenirler.
 • Hata yapmanın aslında ne kadar değerli olduklarını görür öğrenciler.
 • Hatalarından ders çıkarıp tecrübeler edinirler.

Bir yanıt yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.