İz Atölye alanında deneyimli ekibiyle tasarım beceri atölyeleri kurulumu için ülkenin dört bir yanında projeler üretmektedir. Eğitim kurumlarının fiziki imkanlarına göre projelendirilen tasarım beceri atölyelerinde şartnameye birebir uygunluk gözetilmektedir.

Tasarım Beceri Atölyeleri nedir?

“Öğrencilerin kendilerini yaratıcı olarak ifade edebilecekleri fırsatların ve araçların sunulduğu öğrenme ortamlarıdır”

Güçlü yarınlar için 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına yönelik gelişimleri için Bakanlığımıza bağlı okullarda kurulacak Tasarım – Beceri Atölyeleri 21. yüzyıl becerileri, yükseköğretim alanları ile Bilim, Sanat, Kültür, Spor ve Yaşam Becerileri odaklı olarak belirlenmiştir.


Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Atölyesi

Teorik bilginin uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amacıyla,


• Fen Bilimleri,
• Teknoloji,
• Mühendislik
• Matematik vb.

uygulama alanlarında becerilerin geliştirildiği atölyedir.

Yazılım ve Tasarım Atölyesi

Bilişim teknolojilerine yönelik uygulamalar doğrultusunda öğrencilerimizin yeni bilgi ve teknolojileri üreten, bilişim araçlarını doğru, etkin ve güvenli kullanmalarını geliştiren uygulamalara yönelik becerilerin geliştirilmesi amacıyla,


• Robotik ve Kodlama,
• Yazılım,
• Üç Boyutlu (3D) Tasarım,
• Grafik Tasarım vb.

uygulama alanlarına dönük çalışmaları içeren atölyedir.

Görsel Sanatlar Atölyesi

Çizgi: boya ve hacim veren maddeler kullanılarak çeşitli teknikler ile temel tasarım ilke ve elemanlarına uygun, estetik bir değeri olan çalışmalara yönelik,


• Resim,
• Geleneksel Türk El Sanatları (Hat, Tezhip, Ebru Sanatı, Minyatür, Halı – Kilim Dokumacılığı, El Nakışı,İğne Oyası, Örgü, Takı, Süs Eşyaları Yapımı vb.)
• Heykel,
• Seramik,
• Mozaik,
• Özgün Baskı (Linol),
• Vitray vb.

uygulama alanlarına ilişkin becerilerin geliştirildiği atölyedir.

Ahşap ve Metal Atölyesi

Üç boyutlu ahşap ve metal ürünlerin tasarlanması ve üretilmesine yönelik,


• Ahşap Tasarımı (Oyuncak, maket, kukla yapımı vb.)
• Ahşap Oymacılığı,
• Filografı (Çivi sanatı),
• Tel Bükme Sanatı,
• Alüminyum Folyo İle Rölyef Yapımı,
• Bakır Levha Desen Kabartma vb.
uygulama alanlarında becerilerin geliştirildiği atölyedir.

Müzik Atölyesi

Sese biçim veren, malzemesi ses ve söz olan sanatsal alanlara ilişkin,


• Dinleme-Söyleme
• Müziksel Algı ve Bilgilenme
• Müziksel Yaratıcılık
• Müzik Kültürü vb.

alanlarda becerilerin geliştirildiği atölyedir.

Salon Sporları

Kapalı alanda çeşitli sportif etkinlikler ile düzenli spor yapmaya ve sağlıklı yaşamaya katkı sunan, öğrencilerin fiziksel becerilerinin geliştirilmesine yönelik,


• Atıcılık,
• Dans Sporları
• Güreş,
• Karate,
• Dart,
• Eskirim,
• Halter,
• Okçuluk,
• Jimnastik,
• Fitnessvb

sporlarının yapıldığı alandır.

Açık Hava Sporları

Açık alanda çeşitli sportif etkinlikler ile düzenli spor yapmaya ve sağlıklı yaşamaya katkı sunan, öğrencilerin fiziksel becerilerinin geliştirilmesine yönelik


• Futbol,
• Basketbol,
• Voleybol,
• Tenis,
• Geleneksel Çocuk Oyunları,
• Oryantiring,
• İzcilik,

Eğitsel oyun parkurlarında fiziksel etkinlikler gerçekleştirme vb.
Sportif alanlarda etkinliklerin gerçekleştirildiği alandır.

Drama Atölyesi

İnsanın eyleme dönüşmüş ifadeler ile kendini veya bir olayı, bir olguyu anlatmasına ilişkin,
• Tiyatro,
• Drama,
• Mahalli Oyunlar,
• Karagöz – Hacivat (Gölge Oyunları),
• Kukla,
• Masal ve Fıkra Anlatma,
• Müzikal Gösteriler,
• Pandomim,
• Sunuculuk, Diksiyon vb.

alanlarda becerilerin geliştirildiği atölyedir.

Dil ve Eleştirel Düşünce Atölyesi

Günlük yaşamda ve öğrenme sürecinde mevcut bilgilere eleştirel yaklaşabilme, doğru analiz edebilme, doğru karar verebilme ve eldeki verileri en verimli şekilde yorumlayabilmeye ilişkin, becerilerinin geliştirildiği atölyedir.

Yaşam Becerileri Atölyesi

Öğrencilerde;
• Kendilerine yetebilme,
• Bağımsız bireyler olarak yetişme,
• Girişimcilik,
• Finansal okur yazarlık,
• Basit tamirat işlemleri yapabilme,
• Küçük ev aletlerini kullanma,
• Yemek kültürü,
• Güvenli ve sağlıklı yaşam becerileri üzerine doğru davran
• Etkili ve doğru iletişim kurma,
• Evde yalnız kaldığında temel ihtiyaçlarını karşılama vb.
temel yaşam becerilerinin kazandırılmasının amaçlandığı atölyelerdir.

Bahçe ve Hayvan Bakımı Atölyesi

Öğrencilerin dinlenebilme, bitki ve hayvanların büyüme süreçlerini gözlemleyebilme, bakımlarında aktif rol alarak sorumluluk duygularını geliştirebilme, toprağa özgürce dokunabilme ve doğal çevre ile hayvanların korunmasına dair etkinliklerin gerçekleştirilmesine ilişkin,


• Organik tarımsal üretim,
• Fidan dikim ve bakımı,
• Süs bitkisi yetiştiriciliği,
• Hayvan bakımı,
• Peyzaj,
• Kazıbilim (Arkeoloji) vb.

uygulama alanlarında becerilerin kazandırılmasının amaçlandığı atölyedir.

iz atölye iletişim

Eğitim kurumları için mekan özgü atölye çözümleri için bizleri arayın. Atölyeler için mobilya ve ekipman çözümlerinin yanı sıra öğrenci ve eğitmen eğitimleri içinde izlere ulaşabilirsiniz.
Telefon: 0545 834 9353
Mail : bilgi@izatolye.com

neden biz

İz Atölye eğitim kurumlarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda atölye çalışmaları yapmakta ve atölyeler için sarf malzeme temin imkanı sağlamaktadır. Böylelikle çocukların eğitimlerinin önemli bir yanını teşkil etmesi gereken el ve zihin koordinasyonu tam, eksiksiz sağlanmaktadır.Çocukları artık sadece oyuncaklara ya da bilgisayara veya televizyonun karşısına hapsetmek doğru değil. Motor becerilerini geliştirmek, hayal güçlerini kullanmalarını diğer çocuklarla ekip çalışmasını öğretmek için farklı atölye çalışmaları çok faydalı. Atölye çalışmaları sırasında çocukların hayal gücü desteklendiği gibi konsantrasyonlarına da büyük katkı sağlıyor.Ayrıca ince motor becerilerinin gelişmesine, farklı malzemelerle tanışmak, malzemeleri düzenli ve özenli kullanmayı öğrenmeye kadar pek çok farklı katkı sağlıyor. Çocukların, kendi yaş grupları ile yaptıkları çalışmalar hem sosyalleşmelerini sağlıyor hem biriyle yardımlaşmayı öğrenirken ayrıca bir şey üretmenin keyfine de varıyorlar.

atölye çalışmalarının önemi

Atölye Eğitimi, bütünleşik bir yapı içerisinde fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını birleştirerek; gençlerin analitik düşünmelerini, farklı öğrenme grupları ile etkileşimler kurmalarını, takım çalışması becerisi kazanmalarını, bildiklerini güncel olaylar ile ilişkilendirmelerini ve ürünlerini girişimci bir ruhla sunmalarını sağlar. Öğrencilerin keşfederek ve uygulayarak öğrenmelerini hedefleyen Atölye Eğitimi ile fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerini öğrencilere kazandırmak ve düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı bireyler yetiştirmek amaçlanır.Atölye Eğitimi Neden Önemli;
  • Öğrencileri motive edebilir. Çünkü gerçek hayattan örneklere de uygulanabilir.
  • Çocuklar neden sonuç ilişkisi kurmaya başlarlar.
  • Öğrenciler daha derin, daha detaylı düşünebilirler.
  • Öğrencilerin bireysel çalışma ve takım çalışması becerilerini geliştirir.
  • Atölye Eğitim, ezberci değil sorgulayıcıdır.
  • İletişim becerileri en üst seviyelere çıkabilir.
  • Öğrenciler eleştirel düşünmeyi öğrenirler.
  • Hata yapmanın aslında ne kadar değerli olduklarını görür öğrenciler.
  • Hatalarından ders çıkarıp tecrübeler edinirler.

Bir cevap yazın