Tasarım-Beceri Atölyeleri Temel Kurgusu; Atölye kullanımını nasıl olacak diyenlere fikir vermesini umuyoruz. Atölyeler ders işlemekten çok öğrencilerin derslerde öğrendikleri kazanımları güçlendirmek amacıyla etkinlik yapacakları alanlardır. Atölyelerde yapılacak her bir çalışma geri planda müthiş bir kazanım organizasyonu barındırır.

Öğrenme Mekânı

TASARIM BECERİ ATÖLYELERİNİN KULLANIMI

Atölyeler İlgi uyanması, araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamaları ile öğrencilerde oluşturulan kazanımların daha kalıcı olması sağlar. Üretkenliğe sevk etmesi ile tasarım beceri atölyeleri, monolog ders anlayışından etkileşimli, uygulamalı ders formatına geçişi sağlar. Gurup çalışmalarıyla öğrencinin iletişim kabiliyetini arttırır. Öğrenci ve gruplar değerlendirme aşamasında çalışmalarını (Geliştirilmeli-Orta-İyi-Çok iyi) ile diğer gurupların çalışmalarıyla kıyaslama imkanı bularak pozitif anlamda bir yarışma hissinin oluşumu sağlanır.

İstanbul milli eğitimin müdürlüğünün  http://istmem.meb.gov.tr/tba/ sayfasındaki  şartname ve atölye planları incelemenizde fayda var.

Atölye etkinlik planlamasının aşamaları

 • Yapılacak çalışma alanı belirlenir………… Yaşam beceri atölyesi
 • Ders……………………………………………………. Hayat bilgisi
 • Ünite ve konu belirlenir ……………………… Hayat bilgisi Meslekler
 • Öğrenme alanı……………………………………. HB.3.1. Okulumuzda Hayat
 • Kazanımlar…………………………………………. HB.3.1.10. İlgi duyduğu………
 • Diğer Atölyelerle İlişkili Kazanımlar……. Drama, FETEM, Yazılım….
 • Araç gereçler belirlenir………………………. Meslek görselleri, makas, kumaş, dikiş seti, yapıştırıcı………..
 • Sınıf ortamı hazırlıkları……………………….  Mesleklerle ilgili görseller getirilir

Dersin başlangıcında öğrencilerin belirlenen konuya ilgi ve yönelimlerini belirlemek amacıyla sınıf içi çalışma yapılır.

 • Sınıfa mesleklerle ilgili görseller getirilebilir
 • Neden mesleklere ihtiyaç vardır
 • Mesleklerin kendilerine has özellikleri var mıdır
 • Mesleki özelliklerin farklılıkları ve bizim farklılıklarımızın çakışmasının önemi
 • Benim mesleğim ne olacak ?
 • Öğrencilerin meslek tercihleri belirlenir
 • Ortak meslekleri seçenler gruplandırılır
 • Belirlenen mesleğe uygun bir ÜRÜN geliştirilmesi istenir.
 • Ürün belirleme ve geliştirme tamamen öğrenci ya da gurubun çalışmasına bırakılır

ATÖLYEDE ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİNDE ÖĞRENCİNİN YÖNLENDİRİLMESİ

 • Sorgula
 • Hayal et
 • Planla
 • Yarat (oluştur)
 • Geliştir
 • Sonuç

DEĞERLENDİRME (10 Dakika)

Değerlendirme kriterleri yapılan etkinliğe göre planlanır (Geliştirilmeli-Orta-İyi-Çok iyi)

 • Düşünce
 • Duygu (gözlemlenebilir)
 • Eylem

iz atölye iletişim

Eğitim kurumları için mekan özgü atölye çözümleri için bizleri arayın. Atölyeler için mobilya ve ekipman çözümlerinin yanı sıra öğrenci ve eğitmen eğitimleri içinde izlere ulaşabilirsiniz.
Telefon: 0545 834 9353
Mail : bilgi@izatolye.com

neden biz

İz Atölye eğitim kurumlarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda atölye çalışmaları yapmakta ve atölyeler için sarf malzeme temin imkanı sağlamaktadır. Böylelikle çocukların eğitimlerinin önemli bir yanını teşkil etmesi gereken el ve zihin koordinasyonu tam, eksiksiz sağlanmaktadır.Çocukları artık sadece oyuncaklara ya da bilgisayara veya televizyonun karşısına hapsetmek doğru değil. Motor becerilerini geliştirmek, hayal güçlerini kullanmalarını diğer çocuklarla ekip çalışmasını öğretmek için farklı atölye çalışmaları çok faydalı. Atölye çalışmaları sırasında çocukların hayal gücü desteklendiği gibi konsantrasyonlarına da büyük katkı sağlıyor.Ayrıca ince motor becerilerinin gelişmesine, farklı malzemelerle tanışmak, malzemeleri düzenli ve özenli kullanmayı öğrenmeye kadar pek çok farklı katkı sağlıyor. Çocukların, kendi yaş grupları ile yaptıkları çalışmalar hem sosyalleşmelerini sağlıyor hem biriyle yardımlaşmayı öğrenirken ayrıca bir şey üretmenin keyfine de varıyorlar.

atölye çalışmalarının önemi

Atölye Eğitimi, bütünleşik bir yapı içerisinde fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını birleştirerek; gençlerin analitik düşünmelerini, farklı öğrenme grupları ile etkileşimler kurmalarını, takım çalışması becerisi kazanmalarını, bildiklerini güncel olaylar ile ilişkilendirmelerini ve ürünlerini girişimci bir ruhla sunmalarını sağlar. Öğrencilerin keşfederek ve uygulayarak öğrenmelerini hedefleyen Atölye Eğitimi ile fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerini öğrencilere kazandırmak ve düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı bireyler yetiştirmek amaçlanır.Atölye Eğitimi Neden Önemli;
 • Öğrencileri motive edebilir. Çünkü gerçek hayattan örneklere de uygulanabilir.
 • Çocuklar neden sonuç ilişkisi kurmaya başlarlar.
 • Öğrenciler daha derin, daha detaylı düşünebilirler.
 • Öğrencilerin bireysel çalışma ve takım çalışması becerilerini geliştirir.
 • Atölye Eğitim, ezberci değil sorgulayıcıdır.
 • İletişim becerileri en üst seviyelere çıkabilir.
 • Öğrenciler eleştirel düşünmeyi öğrenirler.
 • Hata yapmanın aslında ne kadar değerli olduklarını görür öğrenciler.
 • Hatalarından ders çıkarıp tecrübeler edinirler.

Bir cevap yazın