Atölye Eğitimi, bütünleşik bir yapı içerisinde fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını birleştirerek; gençlerin analitik düşünmelerini, farklı öğrenme grupları ile etkileşimler kurmalarını, takım çalışması becerisi kazanmalarını, bildiklerini güncel olaylar ile ilişkilendirmelerini ve ürünlerini girişimci bir ruhla sunmalarını sağlar. Öğrencilerin keşfederek ve uygulayarak öğrenmelerini hedefleyen Atölye Eğitimi ile fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerini öğrencilere kazandırmak ve düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı bireyler yetiştirmek amaçlanır.

Neyi nasıl öğrettiğimiz çok önemli. Uygulamalı olarak yaptığımız dersler teorik derslere göre daha etkili. Gün boyu aynı ortamda durabilir misiniz? Peki çocuklarımızdan bunu bekleyebilir miyiz? Atölyeler, çocuğun farklı ifade dillerini kullanabileceği sonsuz fırsatlar sunan, ilgi çekici, merak ve heyecan uyandıran çalışma ortamlarıdır. Zorluklara çözüm aramayı sağlayan, hayal gücünün ve ifade özgürlüğünün geliştiği, yaratıcılığının arttığı ve zamanı doğru kullanmayı öğrendiği yerdir. Atölye özelliğine göre özel olarak dizayn edilmiş ve materyallerle donatılmış mekanlarımızda öğrencilerin meraklarını artırarak öğrenme ortamı sunuyoruz. Bu süreçte atölyelerde yaptığımız dersler ile çocuklarımızın duygularına hitap ederek kalıcı öğrenme sağlıyoruz.

Ahşap Atölyesi

Ağacın değerini bilmek, emek vermenin önemini hissetmek ve daha birçok kazanımı ile Ahşap Atölyemiz, ortaokul ve lise öğrencilerimizin ahşap malzemelerle güvenli bir şekilde yaratıcılıklarını geliştirmelerini ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyor. Öğrencilerimiz yarı yapılandırılmış ahşapları onlara uygun olarak tasarlanmış makinelerde zımparalayıp, delip, kesip birleştirerek özgün tasarımlar ortaya koyarken hem üretiyor hem dinleniyorlar.

Seramik Atölyesi

İşlenmesi kolay ve çok keyifli olan seramik çamuru ile meşgul olmak; hem zihinsel hem de bedensel gelişime katkı sağlar. Çamurun gücü ile eserlerini üretirken öğrencilerimiz tasarıyı ürüne, soyutu somuta dönüştürmenin heyecanını yaşıyorlar. Zihinlerindeki objeyi üç boyutlu şekilde canlandırma becerilerini geliştiriyorlar.

Maker Atölyesi

“Gelecek, üreten bireylerin olacaktır.” düsturuyla kulübümüzdeki öğrencilerin bir “takım” olmayı öğrenmesini, böylelikle iş birliği ve iletişim becerilerini geliştirmelerini amaçlıyoruz. Yeni ürünler tasarlarken yaratıcı düşünme ve el becerilerini, programlama becerilerini, tasarım ve modelleme becerilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Her dönem kulüp faaliyetlerimiz sonunda öğrencilerimizin en az bir ürün oluşturmalarını veya bir ürünün ortaya konmasında görev almış bir takım üyesi olmalarını önemsiyoruz. Kulübümüzde kullanılan araç ve yazılımlar şunlardır:

• Autodesk Circuits — Elektronik devre tasarımı simülasyon yazılımı
• Autodesk 360 Fusion — İleri düzey 3 boyutlu modelleme yazılımı
• Tinkercad — 3 boyutlu modelleme yazılımı
• Arduino IDE — Programlama yazılımı
• Scratch — Blok programlama yazılımı
• Arduino ve Sensörler — Elektronik devre elemanları
• 3D Printer — 3 boyutlu modellerimizi çıktı alacağımız makine
• Büyük bir takım çantasının içerisindeki atölye malzemeleri — Matkap, tornavida seti, lehim makinesi, çekiç, testere, karga burun ve benzeri.

Yukarıda belirtilen yazılımların kullanımı hakkında uzmanlaşmaya gidilmeyeceğini, temel hedefimizin “bir ürün ortaya çıkarmak” olduğunu belirtmek isteriz.

Edebiyat Okurluğu Atölyesi

Öğrencilerimiz bu atölye çalışması kapsamında Türkçe edebiyatın nitelikli kurmaca örneklerini edebiyat kuramları üzerinden ve anlatıbilim (naratoloji) çerçevesinde değerlendirerek okurluk tecrübesi edinecekler. Bu tecrübe onlara evvela kelime farkındalığı kazandıracak. Bu aynı zamanda muhakeme becerisinin de gelişmesi demektir. “Kelimelerin kalplerindeki hikmetlere” ulaşmak için çıktıkları yolda kendi kelimelerini bir araya getirmeye, kendi cümlelerini kurmaya başladıklarını fark edecekler; çünkü iyi edebiyat metinleri üzerine düşünmek aynı zamanda iyi metinlerin nasıl üretileceğine dair de fikir sahibi olmaktır. Her ne kadar ismi edebiyat okurluğu atölyesi de olsa, her ders metin tahlilinin ardından yazma temrini yapılacak ve öğrencilerimiz kendi “en iyi metinlerini” üretmek için çalışacaklar.

Bilim Atölyesi

Tarihte önemli icatlara imza atmış bütün bilim adamlarının başarılarının ardında merak duygusu, hayal gücü ve disiplinli çalışma vardır. Bilim Kulübü olarak öncelikli hedefimiz; öğrencilerimize bu özellikleri kazandırmak ve sürekli canlı tutabilmek. Yaptıkları deneyler esnasında ve bilimsel araştırma metotlarını kullanırken eğlenerek öğrenen öğrencilerimize “bilimsel bir bakış” kazandırmak, bilinçli ve nitelikli bir nesil yetiştirmek hedeflerimizin başında geliyor.

Görsel Sanatlar Atölyesi

Kulübümüzde; karakalem, baskı, mozaik gibi çeşitli teknikler sayesinde öğrencilerin yaratıcı düşünme ve zihnindekileri görsel araçlarla ifade etme becerileri geliştirilmektedir. Amacımız; öğrencilerimizde sanat farkındalığı, kültürü ve birikimi oluşturmanın yanı sıra kendilerini sanatla ifade edecekleri zemini hazırlamaktır.

Yaylı Çalgılar Atölyesi

Hem Türk hem de Batı müziği icra edilebilen yaylı enstrümanlar, öğrencilerin sabır ve disiplin sahibi olmaları açısından çok faydalıdır. Şimdilik yalnızca keman eğitimi talep edildiği için atölyemiz bünyesinde gerçekleştirilen keman dersleri kapsamında çocuklara özel ve üst düzey bir eğitim verilmektedir.

Mızraplı Çalgılar Atölyesi

Öğrencilerimizin meşk yoluyla eğitim göreceği, geleneklerini musiki ile öğrenecekleri bir eğitimdir. Ut, kanun ve bağlama gibi enstrümanların çalışılacağı bu kulübümüzde öğrencilerimiz musikimizi öğrenmekle kalmayıp köklü sanat anlayışımızın da farkına varacaklar. Kendi sanatımızın ne kadar gelişmiş olduğunu yaşayarak hissedecek, geleceklerine yeni bir ufuk açmış olacaklar. Aynı zamanda talebe olmayı, edep ve sabrı öğrenip hayat boyu kalıcı kazanımlar edinecekler.

Mutfak Atölyesi

Yemek hiçbir kültürde sadece beslenme aracından ya da ihtiyacından ibaret değildir; kulübümüzdeki her öğrenci yemek tariflerinin yanı sıra uzak ve yakın kültürlerin yemek ve sofra geleneklerini de öğreniyor. Yemek atölyesinde geçirdiğimiz her dakika, öğrencilerin birbirleriyle yardımlaştıkları, daima öğrendikleri ve öğrettikleri, karşılaştıkları sorunlara birlikte çözüm ürettikleri birer etkinliğe dönüşüyor.

Bu sebeple ben tasarım ve beceri atölyelerini herhangi bir spesifik faaliyetin yapıldığı bir yer olarak değil “öğrencilere kendilerini yaratıcı olarak ifade edebilecekleri fırsatların ve araçların sunulduğu öğrenme ortamları” olarak tarif ediyorum. Çocuklar neye ilgileri varsa o alanda kendilerini rahatça ifade edebilsinler ki yaratılışlarındaki yeteneklerin farkına varsınlar ve bunları geliştirsinler. Benzer ilgileri olan akranlarına ulaşsınlar ve birbirlerinden öğrensinler.

Bakanlığımızın “Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye” sloganıyla yayınlamış olduğu 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde yer alan Tasarım Beceri Atölyeleri şuan okullarımızda oldukça gündemde ve bununla ilgili çalışmalar hızlıca başladı. Vizyon Belgesi’nde Tasarım Beceri Atölyeleri nasıl yer almış birlikte inceleyelim;

“İlkokuldan başlanarak tüm öğretim kademelerinde, çocukların sahip oldukları yetenek kümeleriyle ilişkilendirilmiş becerilerin uygulama düzeyinde kazandırılabilmesi için okullarda “Tasarım-Beceri Atölyeleri” kurulacaktır. Bu atölyelerdeki etkinlikler bilim, sanat, spor ve kültür odaklı yapılandırılacaktır. Tasarım-Beceri Atölyeleri ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde ortak bir amaç doğrultusunda tasarlanmış, çocuğun özellikle elini kullanmasını önemseyen, mesleklerle ilişkilendirilmiş işlikler olacaktır. Bilmekten çok tasarlamanın, yapmanın, üretmenin ön plana çıkacağı bu atölyeler çocuğun kendisini, meslekleri, çevresini tanımasına yardımcı olacaktır. Bununla beraber bu atölyeler yeniçağın gerektirdiği problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması ve çoklu okuryazarlık becerilerinin kazandırılması için somut mekânlar olarak düzenlenecektir.”

Bu açıklamanın analizini yapacak olursak, Tasarım Beceri Atölyeleri öğrencilerin, yeni nesil tasarım ve geçmişe dayanan zanaatla el becerilerini, üretim teknolojilerini, STEM’i, kodlamayı ve meslek rollerini bir öğretmen rehberliğinde harmanlayarak bir ürün ortaya çıkardıkları ve bu süreç sayesinde çeşitli bilgi ve becerileri kazanmaları sağlayacak çevrimiçi öğrenme ortamlarıdır. Çevrimiçi öğrenme ortamlarından kasıt süreç içerisinde kendini yenileyen ve gelişmelerden etkilenen öğrenme alanları olarak dizayn edilmesi gerekliliğidir. Kendini yenilemeyen atölyeler işlevselliğini kaybedecektir. Bu atölyelerin sürekli güncel ve kullanılabilir olması gerekmektedir. Daha önce yaşadığımız bilgisayar laboratuvarları kâbusunu yaşamamak için…

Bu atölyelerde gerçekleşen etkinliklerde, tasarlamayı, üretmeyi ve paylaşmayı önceleyen, öğrenci merkezli, proje ve tasarım tabanlı pedagojilerin ve yöntemlerin öne çıkması gerekmektedir. Öğrenci sorumluluk almalı ve bu sorumluluğun getirdiği duyguyu yaşamalıdırlar. Öğrencilerimizin genç yaşlarda risk analizi gibi üst düzey becerileri yaşamalarına izin vermeliyiz. Öğrenci bu atölyelerde özgür hareket edebilmeli ama bilinçli ve sorumluluk duygusuyla da kararlar alabilmeli.

Okullarımızda oluşturacağımız Bu atölyelerde dikkat etmenizi önereceğim bazı hususlar;
• Atölyelerin maksimum düzeyde yararlanacak öğrenci sayısına sahip olacak şekilde açılması için gerekli ön hazırlık çalışmalarının yapılması.
• Teknolojik alt yapıların güçlendirilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması.
• Atölyeler her okulun kendi kimliğine uygun okul temelli/yöresel/bölgesel ve evrensel becerileri kazandıracak şekilde olmalı. Öğrencilerin sosyal çevrelerine, ilgi, beceri, yeterliklerine uygun olarak, işlevsellik ilkesi dikkate alınarak yapılmalı.
• Uygulanacak etkinlikler için örnek etkinlik havuzlarının oluşturulması
• Atölye malzemelerinin eğitim döneminin başında planlanarak temin edilmesi, il genelinde malzeme yönetim sisteminin oluşturulması
• Atölyelerde ortaya çıkan ürünlerin değerlendirilmesi, geri dönüşümünün sağlanması

iz atölye iletişim

Eğitim kurumları için mekan özgü atölye çözümleri için bizleri arayın. Atölyeler için mobilya ve ekipman çözümlerinin yanı sıra öğrenci ve eğitmen eğitimleri içinde izlere ulaşabilirsiniz.
Telefon: 0545 834 9353
Mail : bilgi@izatolye.com

neden biz

İz Atölye eğitim kurumlarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda atölye çalışmaları yapmakta ve atölyeler için sarf malzeme temin imkanı sağlamaktadır. Böylelikle çocukların eğitimlerinin önemli bir yanını teşkil etmesi gereken el ve zihin koordinasyonu tam, eksiksiz sağlanmaktadır. Çocukları artık sadece oyuncaklara ya da bilgisayara veya televizyonun karşısına hapsetmek doğru değil. Motor becerilerini geliştirmek, hayal güçlerini kullanmalarını diğer çocuklarla ekip çalışmasını öğretmek için farklı atölye çalışmaları çok faydalı. Atölye çalışmaları sırasında çocukların hayal gücü desteklendiği gibi konsantrasyonlarına da büyük katkı sağlıyor. Ayrıca ince motor becerilerinin gelişmesine, farklı malzemelerle tanışmak, malzemeleri düzenli ve özenli kullanmayı öğrenmeye kadar pek çok farklı katkı sağlıyor. Çocukların, kendi yaş grupları ile yaptıkları çalışmalar hem sosyalleşmelerini sağlıyor hem biriyle yardımlaşmayı öğrenirken ayrıca bir şey üretmenin keyfine de varıyorlar.

atölye çalışmalarının önemi

Atölye Eğitimi, bütünleşik bir yapı içerisinde fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını birleştirerek; gençlerin analitik düşünmelerini, farklı öğrenme grupları ile etkileşimler kurmalarını, takım çalışması becerisi kazanmalarını, bildiklerini güncel olaylar ile ilişkilendirmelerini ve ürünlerini girişimci bir ruhla sunmalarını sağlar. Öğrencilerin keşfederek ve uygulayarak öğrenmelerini hedefleyen Atölye Eğitimi ile fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerini öğrencilere kazandırmak ve düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı bireyler yetiştirmek amaçlanır. Atölye Eğitimi Neden Önemli;
  • Öğrencileri motive edebilir. Çünkü gerçek hayattan örneklere de uygulanabilir.
  • Çocuklar neden sonuç ilişkisi kurmaya başlarlar.
  • Öğrenciler daha derin, daha detaylı düşünebilirler.
  • Öğrencilerin bireysel çalışma ve takım çalışması becerilerini geliştirir.
  • Atölye Eğitim, ezberci değil sorgulayıcıdır.
  • İletişim becerileri en üst seviyelere çıkabilir.
  • Öğrenciler eleştirel düşünmeyi öğrenirler.
  • Hata yapmanın aslında ne kadar değerli olduklarını görür öğrenciler.
  • Hatalarından ders çıkarıp tecrübeler edinirler.

Bir yanıt yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.