Dil Laboratuvarı ( 24 +1 )

Dil Laboratuvarı; Öğretmen ve öğrencilerin birbirleri ile diyalog kurabilmelerine imkan veren, istendiğinde monolog ve diyalog yetkileri sunabilen bir iletişim platformudur. Her öğrenci için ayrı bir bilgisayara ihtiyaç duyulmadan kurulabilen münferit ve çok daha ekonomik bir dil laboratuvarı sistemidir.Bu sistemde öğrenci üniteleri duvara monte edilebilmektedir.