RTC’nin açılımı Real Time Clock yani Gerçek Zamanlı Saat’tir. RTC modülünün içerisinde gerçek zamanlı saat devrelerinde bulunan DS1302 entegresi bulunur. Bu modül sayesinde saat bilgisini anlık ve sürekli olarak okuyabilmek mümkündür. RTC modülü yıl, ay, gün, saat, dakika ve saniye bilgilerini sürekli olarak içerisinde barındırmaktadır.

Gerekli Malzemeler:

 • Arduino UNO
 • Breadboard
 • DS1302 RTC Modül
 • 2×16 LCD Ekran
 • 10K Potansiyometre
 • 40 Pin Ayrılabilen Erkek-Erkek Jumper Kablo

Arduino Dijital Saat Devresi

RTC Modülü ile Dijital Saat Arduino Kodu

#include                //LCD kütüphanemizi başlatıyoruz.
#include               //RTC kütüphanemizi ekliyoruz.

int CLK_PIN = 6;                    //6. pini clock pini olarak tanımladık
int DAT_PIN = 7;                    //7. pini data pini olarak tanımladık
int RST_PIN = 8;                    //8. pini reset pini olarak tanımladık.
virtuabotixRTC myRTC(CLK_PIN, DAT_PIN, RST_PIN);    // Kütüphanemizi pinlere atıyoruz.4
int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;  //LCD'nin pin değişkenlerini tanımlıyoruz.
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);       //LCD'nin pin bağlantılarını ayarlıyoruz.

void setup() {
 lcd.begin(16, 2);                   //LCD ekranımızın en-boy oranını ayarlıyoruz.                
}
void loop() {
 
 myRTC.updateTime();                  //RTC'den zamanı okuyoruz
 
 lcd.clear();                     //Başlamadan önce ekranı temizliyoruz.
 lcd.setCursor(0,0);                  //Ekranın ilk satır ilk sütunundan yazmaya başlıyoruz.
 lcd.print(myRTC.dayofmonth);             //Günü ekrana bastırıyoruz.
 lcd.print("/");
 lcd.print(myRTC.month);                //Ayı ekrana bastırıyoruz.
 lcd.print("/");
 lcd.print(myRTC.year);                //Yılı ekrana bastırıyoruz
 lcd.setCursor(0, 1);                 //LCD'nin 2. satır 1. sütunundan yazmaya başlıyoruz.
 lcd.print(myRTC.hours);                //Saati ekrana bastırıyoruz.
 lcd.print(":");
 lcd.print(myRTC.minutes);               //Dakikayi ekrana bastırıyoruz.  
 lcd.print(":");
 lcd.print(myRTC.seconds);               //Saniyeyi ekrana bastırıyoruz.
 delay(1000);                     //1 saniye bekleme.
}

Hadi öyleyse RTC modülü ve LCD kullanacağımız Dijital Saat uygulamamız için gereken Arduino kodunu yazmaya başlayalım. Yazılım işlemini yapmadan önce gerekli kütüphaneyi buradan indirebilirsiniz.

iz atölye iletişim

Eğitim kurumları için mekan özgü atölye çözümleri için bizleri arayın. Atölyeler için mobilya ve ekipman çözümlerinin yanı sıra öğrenci ve eğitmen eğitimleri içinde izlere ulaşabilirsiniz.
Telefon: 0545 834 9353
Mail : bilgi@izatolye.com

neden biz

İz Atölye eğitim kurumlarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda atölye çalışmaları yapmakta ve atölyeler için sarf malzeme temin imkanı sağlamaktadır. Böylelikle çocukların eğitimlerinin önemli bir yanını teşkil etmesi gereken el ve zihin koordinasyonu tam, eksiksiz sağlanmaktadır.Çocukları artık sadece oyuncaklara ya da bilgisayara veya televizyonun karşısına hapsetmek doğru değil. Motor becerilerini geliştirmek, hayal güçlerini kullanmalarını diğer çocuklarla ekip çalışmasını öğretmek için farklı atölye çalışmaları çok faydalı. Atölye çalışmaları sırasında çocukların hayal gücü desteklendiği gibi konsantrasyonlarına da büyük katkı sağlıyor.Ayrıca ince motor becerilerinin gelişmesine, farklı malzemelerle tanışmak, malzemeleri düzenli ve özenli kullanmayı öğrenmeye kadar pek çok farklı katkı sağlıyor. Çocukların, kendi yaş grupları ile yaptıkları çalışmalar hem sosyalleşmelerini sağlıyor hem biriyle yardımlaşmayı öğrenirken ayrıca bir şey üretmenin keyfine de varıyorlar.

atölye çalışmalarının önemi

Atölye Eğitimi, bütünleşik bir yapı içerisinde fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını birleştirerek; gençlerin analitik düşünmelerini, farklı öğrenme grupları ile etkileşimler kurmalarını, takım çalışması becerisi kazanmalarını, bildiklerini güncel olaylar ile ilişkilendirmelerini ve ürünlerini girişimci bir ruhla sunmalarını sağlar. Öğrencilerin keşfederek ve uygulayarak öğrenmelerini hedefleyen Atölye Eğitimi ile fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerini öğrencilere kazandırmak ve düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı bireyler yetiştirmek amaçlanır.Atölye Eğitimi Neden Önemli;
 • Öğrencileri motive edebilir. Çünkü gerçek hayattan örneklere de uygulanabilir.
 • Çocuklar neden sonuç ilişkisi kurmaya başlarlar.
 • Öğrenciler daha derin, daha detaylı düşünebilirler.
 • Öğrencilerin bireysel çalışma ve takım çalışması becerilerini geliştirir.
 • Atölye Eğitim, ezberci değil sorgulayıcıdır.
 • İletişim becerileri en üst seviyelere çıkabilir.
 • Öğrenciler eleştirel düşünmeyi öğrenirler.
 • Hata yapmanın aslında ne kadar değerli olduklarını görür öğrenciler.
 • Hatalarından ders çıkarıp tecrübeler edinirler.

Bir cevap yazın