Kategori Arşivleri: Görsel Sanatlar Atölyesi

Görsel Sanatlar Atölyesi yapıyoruz. Eğitim kurumları ( Kolejler, Anaokulları, Özel Okullar , Devlet Okulları, Eğitim Merkezleri ) için atölye sınıfları ” derslikleri ” projelendirme, imalat ve kurulumun yanı sıra eğitimler için danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Görsel Sanatlar Atölyesi Malzemeler

Tasarım Atölyeleri

Görsel Sanatlar Atölyesi Malzemeler; Temel Eğitim Yapılarında kurulacak olan Görsel Sanatlar Atölyeleri için gerekli donatım eşyalarının temin edilmesi ve kurulmasıdır. İŞİN KAPSAMI: Bu şartname; Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce oluşturulan “Görsel Sanatlar Atölyelerine” ait donatım malzemelerinin teknik özellikleri, standart ve kalite hususlarını, sevke hazırlama, ambalaj ve etiketleme, montaj ve işletmeye alma, özel şartlar […]

Ebru Atölyesi

Ebru Atölyesi; Ebru, kağıt üzerine, özel yöntemlerle yapılan geleneksel bir süsleme sanatıdır. Ebru sözcüğüne köken olarak, bulut anlamına gelen Farsça “ebr” sözcüğü gösterilmektedir. Bu sözcükten türetilen ve “bulut gibi” ya da “bulutumsu” anlamına gelen “ebri” sözcüğü Türkçe’de değişerek “ebru” biçimini almıştır. Gerçekten de ebru bulut izlenimi uyandıran bir görünümdedir. Ebru sözcüğü bir başka görüşe göre […]

Kağıt Atölyesi

Kağıt Atölyesi

Kağıt Atölyesi; Mimari, özellikle güçlü bir tarihsel bağlam içinde çoğaltılır. Bununla birlikte, bu kopyalar kaçınılmaz olarak özneldir ve yalnızca seçici bir dizi özellik taşır. Atölyeye katılandan, Bancroft’ın küçültülmüş kağıt modelleri olarak çoğaltmak için etkileyici mimari miras içindeki alanları seçmesi istendi. Okul kampüsüyle ilgili ilk bir tartışmadan başlayarak, öğrenciler modelleri geliştirmek için gruplar halinde çalıştılar ve […]