Görsel Sanatlar Atölyesi Malzemeler; Temel Eğitim Yapılarında kurulacak olan Görsel Sanatlar Atölyeleri için gerekli donatım eşyalarının temin edilmesi ve kurulmasıdır.

 1. İŞİN KAPSAMI:
  Bu şartname; Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce oluşturulan “Görsel Sanatlar Atölyelerine” ait donatım malzemelerinin teknik özellikleri, standart ve kalite hususlarını, sevke hazırlama, ambalaj ve etiketleme, montaj ve işletmeye alma, özel şartlar ve bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemlere ait esas ve usulleri kapsar.
 2. TANIMLAR:
  Bu şartnamede geçen;
  Kurum : T.C. Milli Eğitim Bakanlığını,
  İdare : İl Milli Eğitim Müdürlüğünü,
  İstekli : İhaleye talip olan gerçek veya tüzel kişiliği,
  Yüklenici : Bu şartname hükümlerine göre okul donatım malzemesi tedariğini yüklenen
  tüzel veya gerçek tüzel kişiyi,
  Malzeme : Kurulacak Atölyeye alınacakları ifade eder.
 3. MALZEMELERİN ÖZELLİK VE MİKTARI:

Yüklenici özellikleri aşağıda tanımlanan tamamı sıfır, orijinal ve 6. Maddede tanımlandığı üzere paketlenmiş malzemeleri idareye iş süresinde temin edecektir.

4.1. GÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ DONATIM / MALZEME MAHAL LİSTESİ:

Görsel Sanatlar Atölyesinde bulunan donanımları kapsamaktadır. Söz konusu atölye için malzemelerin adetleri ve teknik özellikleri aşağıda sunulmuştur.

Görsel Sanatlar Atölyesi Malzemeler;

SRÜRÜNATÖLYEADET
1ŞÖVALEGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ15
2EBEŞUAR (OYMA KALEMLERİ) ÇEŞİTLİGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ10
3MERDANEGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ3
4CAM ÇEKİCİGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ1
5DÜZ TORNAVİDA TAKIMI (3’LÜ SET)GÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ1
6YILDIZ TORNAVİDA TAKIMI (3’LÜ SET)GÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ1
7PENSEGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ1
8ELMAS UÇLU KELPETENGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ1
9TURNETGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ3
10MOTORLU TURNET (ÇARK)GÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ1
11HEYKEL KİLİGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ2
12AMERİKAN BEZİGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ50
13KESME TELİ (MİSİNA)GÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ1
14KAĞIT MAKASIGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ15
15AKRİLİK BOYAGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ10
16YAĞLI BOYA FIRÇA SETİGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ5
17SULU BOYA FIRÇA SETİGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ5
18120 KUM METAL ZIMPARAGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ20
19100 KUM METAL ZIMPARAGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ20
2080 KUM METAL ZIMPARAGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ20
211 lt’lik BEYAZ TUTKALGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ10
22SERAMİK FİLESİ (SIVA FİLESİ)GÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ25
23MDFGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ30
24MDFGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ30
25HIŞIR NAYLONGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ2
26ORTA BOY FAYANS KESME MAKİNASIGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ1
27BEYAZ DUVAR SERAMİĞİGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ5
28SU BAZLI CAM(VİTRAY) BOYASIGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ2
29SU BAZLI VERNİKGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ2
30SERAMİK KİLİGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ2
31KARTONPİYER ALÇISIGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ2
32SPATULA (1’er tane)GÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ3
33CAMGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ30
34SİLİKON TABANCASIGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ1
35CAM SİLİKONUGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ5
36MÜHRE SETİGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ1
37EBRU TEKNESİGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ2
38EBRU BOYASIGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ5
39KİTREGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ1
40AT KILI FIRÇAGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ2
41KOVA (5 LT)GÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ1
42EBRU TARAĞIGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ2
43BIZGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ2
44 HALI KİLİM DOKUMA TEZGAHIGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ1
45MİNYATÜR KİRKİTGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ2
46EĞE SETİ (3’LÜ)GÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ3
47YILDIZ TORNAVİDA TAKIMI (3’LÜ SET)GÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ1
48DÜZ TORNAVİDA TAKIMI (3’LÜ SET)GÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ1
49PENSEGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ1
50YAN KESKİGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ1
51KARGABURUNGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ1
52DEĞİŞİK RENKTE FON KARTONGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ2
53DEĞİŞİK RENKLERDE İLİŞİ KAĞITLARIGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ2
54KAĞIT MAKASIGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ15
55İlk yardım dolabıGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ1
56BilgisayarGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ1
57ŞÖVALEGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ15
58EBEŞUAR (OYMA KALEMLERİ) ÇEŞİTLİGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ10
59MERDANEGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ3
60CAM ÇEKİCİGÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ1
61DÜZ TORNAVİDA TAKIMI (3’LÜ SET)GÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ1

iz atölye iletişim

Eğitim kurumları için mekan özgü atölye çözümleri için bizleri arayın. Atölyeler için mobilya ve ekipman çözümlerinin yanı sıra öğrenci ve eğitmen eğitimleri içinde izlere ulaşabilirsiniz.
Telefon: 0545 834 9353
Mail : bilgi@izatolye.com

neden biz

İz Atölye eğitim kurumlarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda atölye çalışmaları yapmakta ve atölyeler için sarf malzeme temin imkanı sağlamaktadır. Böylelikle çocukların eğitimlerinin önemli bir yanını teşkil etmesi gereken el ve zihin koordinasyonu tam, eksiksiz sağlanmaktadır. Çocukları artık sadece oyuncaklara ya da bilgisayara veya televizyonun karşısına hapsetmek doğru değil. Motor becerilerini geliştirmek, hayal güçlerini kullanmalarını diğer çocuklarla ekip çalışmasını öğretmek için farklı atölye çalışmaları çok faydalı. Atölye çalışmaları sırasında çocukların hayal gücü desteklendiği gibi konsantrasyonlarına da büyük katkı sağlıyor. Ayrıca ince motor becerilerinin gelişmesine, farklı malzemelerle tanışmak, malzemeleri düzenli ve özenli kullanmayı öğrenmeye kadar pek çok farklı katkı sağlıyor. Çocukların, kendi yaş grupları ile yaptıkları çalışmalar hem sosyalleşmelerini sağlıyor hem biriyle yardımlaşmayı öğrenirken ayrıca bir şey üretmenin keyfine de varıyorlar.

atölye çalışmalarının önemi

Atölye Eğitimi, bütünleşik bir yapı içerisinde fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını birleştirerek; gençlerin analitik düşünmelerini, farklı öğrenme grupları ile etkileşimler kurmalarını, takım çalışması becerisi kazanmalarını, bildiklerini güncel olaylar ile ilişkilendirmelerini ve ürünlerini girişimci bir ruhla sunmalarını sağlar. Öğrencilerin keşfederek ve uygulayarak öğrenmelerini hedefleyen Atölye Eğitimi ile fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerini öğrencilere kazandırmak ve düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı bireyler yetiştirmek amaçlanır. Atölye Eğitimi Neden Önemli;
 • Öğrencileri motive edebilir. Çünkü gerçek hayattan örneklere de uygulanabilir.
 • Çocuklar neden sonuç ilişkisi kurmaya başlarlar.
 • Öğrenciler daha derin, daha detaylı düşünebilirler.
 • Öğrencilerin bireysel çalışma ve takım çalışması becerilerini geliştirir.
 • Atölye Eğitim, ezberci değil sorgulayıcıdır.
 • İletişim becerileri en üst seviyelere çıkabilir.
 • Öğrenciler eleştirel düşünmeyi öğrenirler.
 • Hata yapmanın aslında ne kadar değerli olduklarını görür öğrenciler.
 • Hatalarından ders çıkarıp tecrübeler edinirler.

Bir cevap yazın