Anaokulu Atölye Çalışmaları; Atölye çalışmalarının tamamında çocuklar aktif rol alacaktır. Özellikle matematik, keşif, fen, doğa ve uzay atölyeleri sayesinde tüm çocuklarımızın sonraki eğitim düzeylerinde matematik ve fen derslerine merakları artacak, bu derslere karşı ön yargılı korku ve kaygılarının oluşmasının önüne geçilecektir.

 

1. Drama Atölyesi

Drama atölyesi, çocukların fiziksel, zihinsel, psiko-motor, sosyo-duygusal ve dil gelişimlerine yönelik yaparak ve yaşayarak öğrenme yaklaşımının kullanıldığı atölyedir.

 

Drama atölyesinde eğitici oyuncaklar, kostümler, kukla sahnesi ve kuklalar aracılığıyla çocukların iç dünyasına ışık tutmayı, onları desteklemeyi ve farklı alternatifler sunmayı amaçlamaktadır.

 

Böylece, çocuğa kendi vücudunu ve özelliklerini tanıma, bedenini çok yönlü kullanabilme, farkındalık kazandırma, bağımsız düşünmesini sağlama, işbirliğine yönlendirme, insana ve doğaya karşı duyarlılık yaratma, karşısındakine saygı duyma, dinleme, anlama, kendini ifade edebilme, fikirlerini savunabilme, yaratıcılığını ve estetik bilincini geliştirme, kendine güven duyma, karar verme ve uygulama yeteneğini geliştirerek hayata karşı bir duruş sergilemesini sağlayacaktır.

 

2. Fen ve Astronomi Atölyesi

Çocuklara kendi gözlem ve deneyimleri ile araştırma ve keşfetme olanağı sağlayan özel bir atölyedir. Bu atölyede, çocukta doğuştan gelen merak duygusu ve keşfetme dürtüsü, projeler ve deneylerle desteklenir ve geliştirilir.

Hayal gücünü geliştirici, doğa ve çevre algısı ile motor becerileri güçlendirmek üzere tasarlanmış atölyede dedektiflik, doğa gözlemi, mıknatıslar, karışımlar gibi meraka, gözleme ve incelemeye dayalı çalışmalar yapılacaktır.

 

3. Hareket Atölyesi

Bedensel sağlığın, bebeklik ve çocukluk döneminde düzenli olarak yapılan hareketlerle ilgisi olduğu bilimsel bulgusu doğrultusunda hareket atölyesine önem vermektedir.

 

Özellikle TV ve bilgisayar başında uzun zaman geçirmekle obezite, otizm, kronik yorgunluk ve tembellik gibi hastalıklar arasında ilişki olduğunu gösteren çeşitli araştırmalar yapılmıştır.

 

Hareket atölyemiz, çocukların ince ve kalın kas gelişimini destekleyecek spor aktiviteleriyle bir yandan onların enerjilerini doğru yönde kullanmalarına diğer yandan gerilim ve kaygının boşalmasına yardımcı olacaktır.

Güne daha canlı başlamaları için müzik eşliğinde bale, step, aerobik, jimnastik, zıplama, atlama, ritimle sallanma, bahçe oyunları ile beden hareketleri içeren bu çalışmalar her gün uygulanacaktır.

Bu etkinlikler gün içi eğitim programında bulunmaktadır.

 

4. Hayal ve Tasarım Atölyesi

Albert Einstein hayal konusunda şöyle söylemiştir: “The true sign of intelligence is not knowledge but imagination”, yani “zekanın asıl işareti bilmek değil hayal etmektir”.

 

Hayal ve tasarım atölyesini bu bakış açısından yola çıkarak doğal materyaller, legolar ve sanat malzemeleriyle dolu olan bir alan olarak oluşturmuştur. Çocuklar, kil, resim, kolaj, el boyası, sulu boya, çamur, lego gibi araçlarla kendini ve duygularını özgürce ifade etmeyi öğreneceklerdir.

 

Farklı sanat dallarında değişik teknikler kullanarak oluşturdukları resim, heykel ve diğer çalışmalar aracılığıyla hissettiklerini, düşüncelerini özgürce aktarma fırsatı bulacaklardır. Hayal ve tasarım atölyesinde üretilen tüm ürünler çocukların portfolyolarında saklanacak ve belirli zamanlarda okulumuzda sergilenecektir.

 

5. Islak Alanlar Atölyesi

Bilindiği gibi su ve kum doğadaki en akışkan maddelerdendir. Su ve kum ile oyun oynamanın tek amacı çocukların eğlenmesi değildir. Çocuklardan, oyun sırasında kendilerine verilecek talimatlara göre hareket etmeleri istenecek, böylece küçük kaslarının (ince motor becerileri) geliştirilmesi, kas ve beyin koordinasyonlarının kurulması sağlanacaktır.

 

6. Keşif Atölyesi

Keşif atölyesi, çocukların merak, araştırma ve sorgulama becerilerini geliştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Bir bilim insanı ile çocuk arasındaki en önemli benzerlik her ikisinin de meraklarının üzerine gitmeleridir. Ancak bir bilim insanı merakı doğrultusundaki araştırmalarında sonuca ulaşana kadar pes etmezken bir çocuk bu noktada yılgınlık gösterebilir.

Keşif atölyesi ile çocukların meraklarını giderecek etkinlikleri planlayarak başarma duygusunu öğretmeyi hedeflemektedir.

 

7. Ritim Atölyesi

Bu atölye, çocuğun sesleri ve sesleri çıkaran unsurları tanımasını, sesin müziğe nasıl dönüştüğünü fark etmesini, ritim ve işitsel algı becerilerinin desteklenerek müziğe karşı ilgisini ve farkındalığını artırmayı amaçlamaktadır. Burada dikkat ettiğimiz en önemli nokta, çocukların müziği dinlemeleri değil, müzik yapma işinde olmasıdır.

 

Ritim duygusu gelişen, dans ve hareketleri uygun bir senkronizasyon içinde gerçekleştiren, dinleme ve uygun sesleri çıkartabilme gibi becerilerini geliştiren çocuklar kendilerine uygun bir müzik enstrümanı zevkle çalacaklardır.

 

8. Sayılar Atölyesi

Çocukların temel matematik becerilerini geliştirmek amacıyla sayılar atölyesi oluşturmuştur. Bu atölye, eşleştirme, gruplama, modelleme, geometrik şekiller, parça-bütün ilişkisi, denge vb. konular ile dikkat, hafıza, hızlı düşünme, hızlı karar verme, mantık yürütme vb. özellikleri geliştiren zekâ oyunları içeriklidir. Sayılar atölyesi gerektiğinde yaş grubuna uygun multimedya araçlarıyla zenginleştirilecektir.

 

9. Puzzle ve Kitap Atölyesi

Puzzle atölyesi Gestalt yaklaşımı çerçevesinde oluşturduğumuz atölyedir. Burada çocuklar parça ve bütün ilişkileri üzerinde çalışacaklar ve parçalar üzerinden “büyük fotoğrafı” görme becerileri geliştirilecektir.

Kitap atölyesinde ise okuma ve dinlemenin hayatın olağan bir yönü olduğu bilinci verilecektir.

 

10. Yapı ve İnşa Atölyesi

Çocukların el, göz ve beyin koordinasyonlarını geliştirmek amacıyla oluşturduğumuz atölyedir. Bu atölyede çocuklar uygun biçimde seçilmiş materyalleri kullanarak araçlar, binalar, hayvanlar, yollar gibi düşledikleri her türlü yapının inşasını yapmaya çalışacaklardır.

 

iz atölye iletişim

Eğitim kurumları için mekan özgü atölye çözümleri için bizleri arayın. Atölyeler için mobilya ve ekipman çözümlerinin yanı sıra öğrenci ve eğitmen eğitimleri içinde izlere ulaşabilirsiniz.
Telefon: 0545 834 9353
Mail : bilgi@izatolye.com

neden biz

İz Atölye eğitim kurumlarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda atölye çalışmaları yapmakta ve atölyeler için sarf malzeme temin imkanı sağlamaktadır. Böylelikle çocukların eğitimlerinin önemli bir yanını teşkil etmesi gereken el ve zihin koordinasyonu tam, eksiksiz sağlanmaktadır. Çocukları artık sadece oyuncaklara ya da bilgisayara veya televizyonun karşısına hapsetmek doğru değil. Motor becerilerini geliştirmek, hayal güçlerini kullanmalarını diğer çocuklarla ekip çalışmasını öğretmek için farklı atölye çalışmaları çok faydalı. Atölye çalışmaları sırasında çocukların hayal gücü desteklendiği gibi konsantrasyonlarına da büyük katkı sağlıyor. Ayrıca ince motor becerilerinin gelişmesine, farklı malzemelerle tanışmak, malzemeleri düzenli ve özenli kullanmayı öğrenmeye kadar pek çok farklı katkı sağlıyor. Çocukların, kendi yaş grupları ile yaptıkları çalışmalar hem sosyalleşmelerini sağlıyor hem biriyle yardımlaşmayı öğrenirken ayrıca bir şey üretmenin keyfine de varıyorlar.

atölye çalışmalarının önemi

Atölye Eğitimi, bütünleşik bir yapı içerisinde fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını birleştirerek; gençlerin analitik düşünmelerini, farklı öğrenme grupları ile etkileşimler kurmalarını, takım çalışması becerisi kazanmalarını, bildiklerini güncel olaylar ile ilişkilendirmelerini ve ürünlerini girişimci bir ruhla sunmalarını sağlar. Öğrencilerin keşfederek ve uygulayarak öğrenmelerini hedefleyen Atölye Eğitimi ile fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerini öğrencilere kazandırmak ve düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı bireyler yetiştirmek amaçlanır. Atölye Eğitimi Neden Önemli;
  • Öğrencileri motive edebilir. Çünkü gerçek hayattan örneklere de uygulanabilir.
  • Çocuklar neden sonuç ilişkisi kurmaya başlarlar.
  • Öğrenciler daha derin, daha detaylı düşünebilirler.
  • Öğrencilerin bireysel çalışma ve takım çalışması becerilerini geliştirir.
  • Atölye Eğitim, ezberci değil sorgulayıcıdır.
  • İletişim becerileri en üst seviyelere çıkabilir.
  • Öğrenciler eleştirel düşünmeyi öğrenirler.
  • Hata yapmanın aslında ne kadar değerli olduklarını görür öğrenciler.
  • Hatalarından ders çıkarıp tecrübeler edinirler.