Atölye Çalışmaları; Her ne yapıyorsan, tüm dikkatini bir tek ona ver. Soğan doğrarken, bir tek soğan doğra. Eğitim ve seminer uygulamalarında yeni bir sayfa açıyoruz. Atölye çalışmasında kullanılan eğitim kaynakları size eğitimden ilkin ulaştırılır.

 

Bu sayede eğitimin içinde ne olduğu ve işlenecek mevzular hakkında ihtiyaç duyulan tüm bilgilere öncesinden haiz olmuş olursunuz. Cin Düşünce uygulamaları ile atölyede işlenecek mevzularda derinlemesine çalışırsınız. Atölye esnasında ergonomik çalışmalara, deneyimlere ve uygulamalara daha çok yer verilir. Bu sayede atölye mevzularını öğrenme ve uygulama kabiliyetini kolayca kazanırsınız.

 

Bu çalışmada daha ilkin katıldığınız eğitim programlarından fazlaca faklı bir yol izliyoruz. Atölyeden öğrendiklerinizi ertesi gün işletmenizde uygulamaya koyabileceksiniz. Gerçek sektör uygulamaları bu çalışmanın temel kurgusunu oluşturmaktadır.

 

Atölye Kuralları

 • Atölye emekleri esnasında cep telefonlarının kapatılmasını yada tayyare moduna alınmasını talep ediyoruz.
 • Atölye emekleri belirlenen sürede adım atar ve biter. 15 dakikadan fazla gecikmiş iseniz o gün yapılacak çalışmaya katılamazsınız. İş koşullarınızı buna bakılırsa ayarlamanız önemlidir.
 • Emek harcama Takvimi
 • Her hafta 4 saatlik bir atölye toplantısı yapılır
 • Atölye emekleri proje destekli uygulama sistem ile tüm hafta süresince devam eder.
 • Her atölye çalışmasının içinde ne olduğu katılımcılardan gelen talep doğrultusunda son halini alır.
 • Atölye çalışmalarında yer edinen temel mevzulara ilave olarak, katılımcı bazında özelleştirmeler yapılır.
 • Atölye emekleri öncesinde kişisel testler ve atölye kapsamında yer edinen mevzularda haiz olunması ihtiyaç duyulan temel yetkinliklerin ölçümü yapılır.
 • Meydana getirilen özelleştirmeler sonucunda her atölye emek harcaması benzersiz hale gelir.

 

Iştirakçilerin her birisi için beklentilerine uygun hedef ağaçları belirlenir. Mevcut durumları ve atölye emekleri sonunda geldikleri durum beraber değerlendirilir.

 • Atölye emekleri tümüyle uygulamaya dönüktür.
 • Atölye çalışmalarının 1/3’ü data paylaşımı, 2/3’ü ise ergonomik uygulamalara ayrılmıştır.
 • Atölye çalışmalarında sınırsız bir data ve edinim paylaşımı esastır.
 • Bugüne dek 104 sektörde 370 firmada verilen danışmanlık ve eğitim detayları paylaşılır.
 • Her atölyenin hedefi, öğrenilen bilgilerin uygulama kabiliyetlerini minimum % 90 oranında geliştirmektir.

 

“Aktifeğitim” son yıllarda dünya genelinde yaygınlaşan etkin bir eğitim sistemi haline gelmiştir. Iştirakçilerin “yaşayarak öğrenme” olarak tanımış olduğu etken eğitim; kişilerin objelerle direkt olarak çalmış olduğu, insanoğlu, fikirler ve vakalarla direkt ilişki içinde edinmiş olduğu deneyimlerini yorumlayarak yeni anlayışlar geliştirdiği bir öğrenme şeklidir.

 

İşyerlerinde eğitim, bireylerin gelişmesini ve performansını çoğaltmak için kullanılan en etkin yöntemdir. İyi tasarlanmış ve hazırlanmış bir eğitimin önemini tamamımız biliyoruz. Etkin ve verimli bir eğitimin anahtarı yalnızca göstermek ve anlatmak değildir. Anlattığınız bilgiler otomatikman iştirakçilerin beynine yerleşmemektedir. Bunu iştirakçilerin kendilerinin gerçekleştirmesi gerekir. Aktifeğitim bir yaşayarak öğrenme metodudur. Katılımcılarınızın bilincinde olarak yada olmayarak öğrendiklerini beyinlerine kalıcı olarak yerleştirmelerini sağlar.

Niçin eğitimler Aktifeğitim metoduna bakılırsa hazırlanmalıdır?

 

Bundan iki yüz yıl ilkin Konfiçyus eğitimi şu şekilde tanımlamış;

 • Duyarsam, unuturum
 • Görürsem, hatırlarım
 • Yaparsam, anlarım
 • Aktifeğitim felsefesine bakılırsa biz bu tanımlamayı şu şekilde ifade ediyoruz;
 • Duyarsam unuturum
 • Duyar ve görürsem hatırlarım,
 • Duyar, görür, sual sorar ve tartışırsam anlamaya başlarım
 • Duyar, görür, tartışır ve yaparsam data ve kalite kazanırım
 • Ne vakit bir başkasına öğretirim, o vakit ustalaşırım.

 

Meydana getirilen araştırmalar 48 saat sonrasında eğitim süresi süresince anlatılan konuların yalnızca %25’inin hatırlanabildiğini göstermektedir. İnsan beyni bir teyp yada video aleti şeklinde duyduğu-gördüğü her şeyi kaydetmez.

 

Yeni duyduğumuz her bilgiyi ilkin içimizde sorgularız;

 1. Bunu daha ilkin duymuş muydum?
 2. Bana ne hatırlatıyor?
 3. Bu data ile ne yapabilirim, ne işime yarar?
 4. Bu anlatılana benzer bir durum yaşadım mı?
 5. Tamamımız anlatılanları idrak etmek için şu adımlardan geçmekteyiz;
 6. Bilgiyi kendi ifadelerimiz ile tekrardan oluşturmak,
 7. Örnekler vermek,
 8. Öteki düşünce ve bilgilerimizle ortak noktaları, bağlantıyı oluşturmak,
 9. Iyi mi ve nerelerde kullanacağımızı bilmek,
 10. Anlatılanlardan bir anlam, netice çıkarmak,
 11. Karşıt ifadeleri kendi algılarımız ile yorumlamak.

 

Öğrendiğimiz yeni detayları bu adımlarla işlemekte ve beynimize kaydetmekteyiz. Beynimiz yalnızca bilgiyi almakla kalmaz onu mevcut bilgilerimiz doğrultusunda işler. Bilginin beyine kaydedilmesi eğitim için lüzumlu, fakat kafi bir adım değildir. Bir eğitimci için bilgilerin ne kadarının uygulamaya geçmiş olduğu aslolan başarı ölçüsüdür.

 

iz atölye iletişim

Eğitim kurumları için mekan özgü atölye çözümleri için bizleri arayın. Atölyeler için mobilya ve ekipman çözümlerinin yanı sıra öğrenci ve eğitmen eğitimleri içinde izlere ulaşabilirsiniz.
Telefon: 0545 834 9353
Mail : bilgi@izatolye.com

neden biz

İz Atölye eğitim kurumlarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda atölye çalışmaları yapmakta ve atölyeler için sarf malzeme temin imkanı sağlamaktadır. Böylelikle çocukların eğitimlerinin önemli bir yanını teşkil etmesi gereken el ve zihin koordinasyonu tam, eksiksiz sağlanmaktadır. Çocukları artık sadece oyuncaklara ya da bilgisayara veya televizyonun karşısına hapsetmek doğru değil. Motor becerilerini geliştirmek, hayal güçlerini kullanmalarını diğer çocuklarla ekip çalışmasını öğretmek için farklı atölye çalışmaları çok faydalı. Atölye çalışmaları sırasında çocukların hayal gücü desteklendiği gibi konsantrasyonlarına da büyük katkı sağlıyor. Ayrıca ince motor becerilerinin gelişmesine, farklı malzemelerle tanışmak, malzemeleri düzenli ve özenli kullanmayı öğrenmeye kadar pek çok farklı katkı sağlıyor. Çocukların, kendi yaş grupları ile yaptıkları çalışmalar hem sosyalleşmelerini sağlıyor hem biriyle yardımlaşmayı öğrenirken ayrıca bir şey üretmenin keyfine de varıyorlar.

atölye çalışmalarının önemi

Atölye Eğitimi, bütünleşik bir yapı içerisinde fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını birleştirerek; gençlerin analitik düşünmelerini, farklı öğrenme grupları ile etkileşimler kurmalarını, takım çalışması becerisi kazanmalarını, bildiklerini güncel olaylar ile ilişkilendirmelerini ve ürünlerini girişimci bir ruhla sunmalarını sağlar. Öğrencilerin keşfederek ve uygulayarak öğrenmelerini hedefleyen Atölye Eğitimi ile fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerini öğrencilere kazandırmak ve düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı bireyler yetiştirmek amaçlanır. Atölye Eğitimi Neden Önemli;
 • Öğrencileri motive edebilir. Çünkü gerçek hayattan örneklere de uygulanabilir.
 • Çocuklar neden sonuç ilişkisi kurmaya başlarlar.
 • Öğrenciler daha derin, daha detaylı düşünebilirler.
 • Öğrencilerin bireysel çalışma ve takım çalışması becerilerini geliştirir.
 • Atölye Eğitim, ezberci değil sorgulayıcıdır.
 • İletişim becerileri en üst seviyelere çıkabilir.
 • Öğrenciler eleştirel düşünmeyi öğrenirler.
 • Hata yapmanın aslında ne kadar değerli olduklarını görür öğrenciler.
 • Hatalarından ders çıkarıp tecrübeler edinirler.