Fizik Laboratuvarı; Lise ve dengi eğitim kurumlarının bünyesinde yer alan Fizik Laboratuvarları konusunda İz Atölye ( İz Okul ) sizlere her türlü desteği vermektedir. Bu laboratuvarlar da fizik derslerinde müfredata yönelik alınan teorik eğitiminin pekişmesi için deneyler yapılmakta ve derslerin daha kalıcı olması sağlanmaktadır.

 

Yıllar içerisinde ders içeriklerinde yapılan değişiklikler neticesinde fizik laboratuvarlarında yer alan mobilya ve materyallerde güncellemeler olmuştur. Laboratuvar mobilyasında kullanılan ham maddeler eğitim kurumlarının tercihlerine göre şekillendirilmekte olup, uygun alanlarda projelendirme çalışması yapılmaktadır.

 

Fizik Laboratuvarı üretim ve tedarikinde İz Atölye ( İz Okul ) ülkenin ve dünyanın dört bir yanında ki Eğitim kurumlarına yardımcı olmakta; Satış, kurulum ve satış sonrası destek konusunda siz değerli kurumlarımıza desteğini devam ettirmektedir.

 

Şüphesiz ki eğitim kurumlarında derste verilen teorik eğitimin önemi çok büyüktür ancak bu eğitimi öğrencilerin zihninde iz bırakacak şekilde işlemek için fizik laboratuvarı çok büyük öneme sahiptir.

 

Fizik laboratuvarlarından masa tablası olarak; lam malzeme, kompack malzeme, mermer malzeme, karbon bazlı dökme malzemeler kullanılmaktadır. Burada kullanılan malzemenin niteliği kurumlarının kullanım alanları düşünülerek proje edilmektedir.

 

iz atölye iletişim

Eğitim kurumları için mekan özgü atölye çözümleri için bizleri arayın. Atölyeler için mobilya ve ekipman çözümlerinin yanı sıra öğrenci ve eğitmen eğitimleri içinde izlere ulaşabilirsiniz.
Telefon: 0545 834 9353
Mail : bilgi@izatolye.com

neden biz

İz Atölye eğitim kurumlarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda atölye çalışmaları yapmakta ve atölyeler için sarf malzeme temin imkanı sağlamaktadır. Böylelikle çocukların eğitimlerinin önemli bir yanını teşkil etmesi gereken el ve zihin koordinasyonu tam, eksiksiz sağlanmaktadır. Çocukları artık sadece oyuncaklara ya da bilgisayara veya televizyonun karşısına hapsetmek doğru değil. Motor becerilerini geliştirmek, hayal güçlerini kullanmalarını diğer çocuklarla ekip çalışmasını öğretmek için farklı atölye çalışmaları çok faydalı. Atölye çalışmaları sırasında çocukların hayal gücü desteklendiği gibi konsantrasyonlarına da büyük katkı sağlıyor. Ayrıca ince motor becerilerinin gelişmesine, farklı malzemelerle tanışmak, malzemeleri düzenli ve özenli kullanmayı öğrenmeye kadar pek çok farklı katkı sağlıyor. Çocukların, kendi yaş grupları ile yaptıkları çalışmalar hem sosyalleşmelerini sağlıyor hem biriyle yardımlaşmayı öğrenirken ayrıca bir şey üretmenin keyfine de varıyorlar.

atölye çalışmalarının önemi

Atölye Eğitimi, bütünleşik bir yapı içerisinde fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını birleştirerek; gençlerin analitik düşünmelerini, farklı öğrenme grupları ile etkileşimler kurmalarını, takım çalışması becerisi kazanmalarını, bildiklerini güncel olaylar ile ilişkilendirmelerini ve ürünlerini girişimci bir ruhla sunmalarını sağlar. Öğrencilerin keşfederek ve uygulayarak öğrenmelerini hedefleyen Atölye Eğitimi ile fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerini öğrencilere kazandırmak ve düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı bireyler yetiştirmek amaçlanır. Atölye Eğitimi Neden Önemli;
  • Öğrencileri motive edebilir. Çünkü gerçek hayattan örneklere de uygulanabilir.
  • Çocuklar neden sonuç ilişkisi kurmaya başlarlar.
  • Öğrenciler daha derin, daha detaylı düşünebilirler.
  • Öğrencilerin bireysel çalışma ve takım çalışması becerilerini geliştirir.
  • Atölye Eğitim, ezberci değil sorgulayıcıdır.
  • İletişim becerileri en üst seviyelere çıkabilir.
  • Öğrenciler eleştirel düşünmeyi öğrenirler.
  • Hata yapmanın aslında ne kadar değerli olduklarını görür öğrenciler.
  • Hatalarından ders çıkarıp tecrübeler edinirler.