STEM açılımı, Science (Bilim), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinden meydana gelmektedir. STEM bu 4 disiplinin bir araya gelerek oluşturduğu, öğrencilerin teorik derslerde gördükleri konuları farklı uygulamalarla deneyimlemelerini sağlayan bir programdır. Öğrenciler hem matematik ve fen bilimlerinin günlük hayatta ne şekilde karşımıza çıktığını öğrenebilmekte, hem de erken yaşta mühendisliğe karşı ilgileri oluşmaktadır.

STEM altyapısı ile türetilmiş çeşitli programlar da bulunmaktadır. STEM+A ya da STEAM, ek olarak Art (Sanat) disiplininin dahil edilmesiyle meydana gelmiştir. Bu programlarda öğrencilerin bilgisayar ortamında veya fiziksel ortamda tasarım alanında gelişimleri amaçlanmakta ve görsel becerilerini geliştirecek uygulamalar yapılmaktadır. Bir başka örnek de STREAM, robotik disiplininin dahil edilmesiyle meydana gelmiştir. Matematik ve fizikte öğrenilen bilgilerle robotik uygulamalar üzerinde deneyler yapılmaktadır. STEM eğitim yaklaşımı ülkemizde terimin Türkçeleştirilmesiyle FeteMM adıyla karşımıza çıkmaktadır.

STEM Eğitimi ve Önemi

STEM eğitim yaklaşımı yıllardır Amerika ve Avrupa’da bir çok ülkenin müfredatının şekillendirilmesinde kullanılmaktadır. Bu yaklaşım Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da benimsenmekte, bu yaklaşıma katkı sağlayan çeşitli projeler de YEĞİTEK öncülüğünde desteklenmektedir. Bu eğitimin genel müfredata uygun hale gelmesinin ülkeler için en büyük önemi bilim ve teknoloji alanında güçlü bir altyapı kurarak üreten, geliştiren, geleceğe yön veren yeni nesiller oluşturmaktır.

Teknolojinin ilerlemesiyle değişen dünyamızda her geçen dönem yeni meslek alanları da sektörlerde yer ediniyor, hali hazırdaki meslekler de değişim süreçlerine giriyor. Buna en büyük örnek olarak otomotiv sektörünü verebiliriz. Artık mekanik sistemler yerlerini elektronik sistemlere ve bilgisayar yazılımlarına bıraktı.

Bunun haricinde tıp sektörünü göz önünde bulundurduğumuzda robotlarla gerçekleştirilen ameliyatlar bulunmakta. Reklamcılık, sinema ve televizyon sektörlerinde artık Drone’lar ile yayınlar yapılmakta. Ayrıca üniversitelerde de hem lisans hem yüksek lisans için sürekli yeni bölümler açılmakta. Kısacası her meslek alanı bu gelişimden etkilenmekte ve yeni nesillerin de bu değişimlere kolay adapte olabilmeleri için sağlam temeller kurmak isteniyor.

Eğitim içeriklerinin sürekli düşünmeye, tüketmenin dışında üretmeye teşvik etmesi sayesinde öğrencilerin analitik düşünebilmeleri, sebep-sonuç ilişkisini kurabilmeleri, bakış açılarının genişlemesi ve girişimci bir karakteristik edinmeleri daha kolay oluyor.

STEM Eğitimine Önem Veren Ülkeler

STEM eğitim yaklaşımına Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’daki birçok ülke büyük önem vermekte. STEM eğitim yaklaşımı bir süre ABD’de düşüşe geçmeye başlamış, daha sonra bu konu üzerinde durularak tekrar geliştirilmeye çalışılmıştı. 2006 yılında United States National Academies (Birleşmiş Devletler Ulusal Akademileri) bu konudaki endişelerini dile getirmiş ve sonrasında 10 ana maddeden oluşan bir eylem bildirisi yayınlamıştı. Kısaca hedeflerden biri fen ve matematik eğitimini geliştirerek Amerika’nın yetenek havuzunu büyütmek olarak belirlenmişti. Diğeri ise fen, matematik ve teknolojide ek eğitim yöntemleriyle öğretmenlerin becerilerini güçlendirmek. ABD’de dönemin başkanı Barack Obama, 2012 bütçesinde STEM konusunda öğretmen eğitimlerinin iyileştirilmesi için tüm devletlere hibe verilmesi kararı almıştır.

Kanada, denk olarak gösterildiği 16 ülke arasında STEM okuyan ve mezun olan öğrenci yüzdesi baz alındığında, %21.2 oran ile 12.sırada yer almaktadır. Bu oran ABD’ye göre daha yüksek olsa da Fransa, Almanya ve Avusturya gibi Avrupa ülkelerinden daha düşüktür. Denk ülkelerden en iyi orana sahip Finlandiya’da üniversite mezunlarının %30’undan fazlası fen, matematik, bilgisayar bilimleri ve mühendislik programlarından gelmektedir.

Avrupa’da STEM eğitim yaklaşımını ve kariyer programlarını destekleyen birçok proje vardır. Örnek olarak Scientix, STEM öğretmenlerinin, eğitim bilimcilerin ve politikacıların yer aldığı bir işbirliğidir. Avrupa Okul Ağı (EUN) tarafından 2009 yılının sonunda başlayan projeye 30 Avrupa ülkesi katılım sağlamıştır ve kendini yenileyerek devam etmektedir. Scientix Türkiye‘ye buradan ulaşabilirsiniz.

Stem Atölyesi için Donanımlar

Ahşap Atölyesi Donatım

Atölye Mengenesi

Robotik Kodlama Donatım

Wireless Kit

Robotik Kodlama Donatım

Steam Kit

Robotik Kodlama Donatım

Starter Kit

Robotik Kodlama Donatım

Robotic Kit

Robotik Kodlama Donatım

Coding+ Kit

Robotik Kodlama Donatım

Advanced Kit

Ahşap Atölyesi Donatım

Kıl Testere Seti

Stem Atölyesi Mobilyaları

iz atölye iletişim

Eğitim kurumları için mekan özgü atölye çözümleri için bizleri arayın. Atölyeler için mobilya ve ekipman çözümlerinin yanı sıra öğrenci ve eğitmen eğitimleri içinde izlere ulaşabilirsiniz.
Telefon: 0545 834 9353
Mail : bilgi@izatolye.com

neden biz

İz Atölye eğitim kurumlarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda atölye çalışmaları yapmakta ve atölyeler için sarf malzeme temin imkanı sağlamaktadır. Böylelikle çocukların eğitimlerinin önemli bir yanını teşkil etmesi gereken el ve zihin koordinasyonu tam, eksiksiz sağlanmaktadır. Çocukları artık sadece oyuncaklara ya da bilgisayara veya televizyonun karşısına hapsetmek doğru değil. Motor becerilerini geliştirmek, hayal güçlerini kullanmalarını diğer çocuklarla ekip çalışmasını öğretmek için farklı atölye çalışmaları çok faydalı. Atölye çalışmaları sırasında çocukların hayal gücü desteklendiği gibi konsantrasyonlarına da büyük katkı sağlıyor. Ayrıca ince motor becerilerinin gelişmesine, farklı malzemelerle tanışmak, malzemeleri düzenli ve özenli kullanmayı öğrenmeye kadar pek çok farklı katkı sağlıyor. Çocukların, kendi yaş grupları ile yaptıkları çalışmalar hem sosyalleşmelerini sağlıyor hem biriyle yardımlaşmayı öğrenirken ayrıca bir şey üretmenin keyfine de varıyorlar.

atölye çalışmalarının önemi

Atölye Eğitimi, bütünleşik bir yapı içerisinde fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını birleştirerek; gençlerin analitik düşünmelerini, farklı öğrenme grupları ile etkileşimler kurmalarını, takım çalışması becerisi kazanmalarını, bildiklerini güncel olaylar ile ilişkilendirmelerini ve ürünlerini girişimci bir ruhla sunmalarını sağlar. Öğrencilerin keşfederek ve uygulayarak öğrenmelerini hedefleyen Atölye Eğitimi ile fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerini öğrencilere kazandırmak ve düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı bireyler yetiştirmek amaçlanır. Atölye Eğitimi Neden Önemli;
  • Öğrencileri motive edebilir. Çünkü gerçek hayattan örneklere de uygulanabilir.
  • Çocuklar neden sonuç ilişkisi kurmaya başlarlar.
  • Öğrenciler daha derin, daha detaylı düşünebilirler.
  • Öğrencilerin bireysel çalışma ve takım çalışması becerilerini geliştirir.
  • Atölye Eğitim, ezberci değil sorgulayıcıdır.
  • İletişim becerileri en üst seviyelere çıkabilir.
  • Öğrenciler eleştirel düşünmeyi öğrenirler.
  • Hata yapmanın aslında ne kadar değerli olduklarını görür öğrenciler.
  • Hatalarından ders çıkarıp tecrübeler edinirler.

Bir yanıt yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.