Tasarım Beceri Atölyesinde Neler Bulunmalı; Bu şartname; Millî Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığınca oluşturulan “Tasarım – Beceri Atölyelerine” ait teknik özellikleri, standart ve kalite hususlarını, sevke hazırlama, ambalaj ve etiketleme, montaj ve işletmeye alma, özel şartlar ve bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemlere ait esas ve usulleri, atölyelerin mimari standartları hakkında genel düzenleme ilkelerini kapsar.

Ahşap ve Metal Atölyesi, Görsel Sanatlar Atölyesi, FETEM Atölyesi, Yazılım ve Tasarım Atölyesi, Drama, Dil ve Eleştirel Düşünce Atölyesi, Müzik Atölyesi, Salon Sporları Atölyesi, Evde Yaşam AtölyesiTasarın Beceri Atölyesi Şartnameİndir

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

81 İLDE KURULACAK OLAN TASARIM – BECERİ ATÖLYELERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

1.    İŞİN ADI:

Eğitim Yapılarında kurulacak olan Tasarım – Beceri Atölyeleri için gerekli mobilya ve donatım eşyalarının temin edilmesi ve kurulmasıdır.

Ayrıca atölyelerin genel hususlarını içeren düzenlemeler yer almaktadır.

2.    İŞİN KAPSAMI:

Bu şartname; Millî Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığınca oluşturulan “Tasarım – Beceri Atölyelerine” ait teknik özellikleri,

standart ve kalite hususlarını, sevke hazırlama, ambalaj ve etiketleme, montaj ve işletmeye alma, özel şartlar ve bunlarla il gili her türlü iş ve işlemlere ait esas ve usulleri, atölyelerin mimari standartları hakkında genel düzenleme ilkelerini kapsar.

3.    TANIMLAR:

Bu şartnamede geçen;

Kurum                                  : T.C. Milli Eğitim Bakanlığını,

İdare                                     : İl Milli Eğitim Müdürlüğünü,

İstekli                                   : İhaleye talip olan gerçek veya tüzel kişiliği,

Yüklenici                              : Bu şartname hükümlerine göre okul donanım malzemesi tedariğini yüklenen tüzel veya gerçek tüzel kişiyi,

Malzeme                              : Kurulacak Atölyeye alınacakları ifade eder.

4.    MALZEMELERİN ÖZELLİK VE MİKTARI:

Proje kapsamında donatımı yapılacak 8 adet atölyenin donatım ihtiyaçları söz konusudur. Bu sebeple alınacak donatımlar paketler halinde

tanımlanmış ve aşağıda detaylı şekilde belirtilmiştir.

8 Atölye için alım paketleri bazında toplam adetler aşağıdaki gibidir;

Kalem No Cinsi
1 Ahşap ve Metal Atölyesi
2 Görsel Sanatlar Atölyesi
3 FETEM Atölyesi
4 Yazılım ve Tasarım Atölyesi
5 Drama, Dil ve Eleştirel Düşünce Atölyesi
6 Müzik Atölyesi
7 Salon Sporları Atölyesi
8 Evde Yaşam Atölyesi

Yüklenici özellikleri aşağıda tanımlanan tamamı sıfır, orijinal ve 5. Maddede tanımlandığı üzere paketlenmiş malzemeleri idareye iş süresinde temin edecektir.

Ahşap Atölyesi
Ahşap Atölyesi

4.1. AHŞAP VE METAL ATÖLYESİ PAKETİ:

Ahşap ve metal Atölyesinin genel mimari standartları ve atölyede bulunan donanımları kapsamaktadır. Söz konusu atölye için malzemelerin adetleri ve teknik özellikleri aşağıda sunulmuştur.

4.1.1.             Ahşap ve Metal Atölyesi Mimari Standartları

–     Ahşap ve Metal Atölyesi, kolay ulaşılabilir konumda, en az bir sınıf büyüklüğünde (48 m2) olacak şekilde planlanacaktır. (Ek-1)

–     Zemin döşeme kaplaması silinebilir özellikte olmalıdır.

–     Duvarlar ve tavan su bazlı anti bakteriyel boya ile boyanacaktır. Mekânın kurgusuna göre, uygun olan bir duvar yüzeyi, duvarı kara tahtaya dönüştüren özellikte, kokusuz ve solvent içermeyen boya ile boyanacaktır.

–     Atölyede yapılacak olan tüm imalat montajları İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

4.1.2.             Ahşap ve Metal Atölyesi Donatım Takımı Listesi

1.     Masif Ahşap çalışma Tezgâhı (80cm x 145cm x 75 cm) : 4 adet

2.     Ahşap Pano (80 cm x 125 cm): 4 adet

3.     Metal Delikli Takım Asma Pano (70 cm x 100 cm) : 4 adet

4.     Tabure: 32 adet

5.     Pencere Altı Depolama Birimleri

6.     Eviyeli Tezgâh

7.     Sergileme Raf Üniteleri

8.     Stor perde

4.1.3.             Ahşap ve Metal Atölyesi Donatım Paketi Teknik Özellikleri

4.1.3.1.          Masif Ahşap Çalışma Tezgâhı (80x145x75 cm) (4 Adet)

–      Masa üst tablası 18 mm A/B Kalite kayın masif ahşaptan imal edilecek, teknik çizimine uygun olarak 6 cm kalınlaştırma yapılacaktır.

–      Tablanın üstüne ve altına 3 kat cila çekilecektir.

–      Tablanın bir tarafı tabla kalınlığı ile aynı kalınlıkta bütün yüzey olarak yere kadar inecek, diğer tarafına 2 adet metal ayak monte edilecektir.

–      Tabla altındaki ayaklar 50x50x2 mm kutu profilden yapılacaktır.

–      Tabla altında ayakları birleştirecek olan profiller 2 mm sacdan 40x40mm kutu profilden oluşacaktır.

–      Tezgâhın üst tablası ile alt mobilyalar ya da ayakların bağlantıları tezgâh altından ya da yan tarafından olacak şekilde imal edilecektir. Hiçbir şekilde tezgâh üstünde bağlantı görülmeyecektir.

–      Tablanın metal ayak olan kenarı boyunca, üzerine aletlerin asılabileceği özellikte(kancalı) 2mm kalınlığında sacdan, 50 x 800 x

300 mm ebatlarında metal pano monte edilecektir.

–      Ayrıca her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-2)

4.1.3.2.          Ahşap Pano (80 cm x 125 cm) (4 adet)

–     18 mm sunta lamdan 80 cm x 125 cm ölçülerde pano üretilip duvarla arasında boşluk kalmayacak şekilde monte edilecektir.

–     Kenarlarına 2 mm pvc çekilecektir.

–      Panonun üstüne. Madde 4.1.2.3. te tarif edilen metal asma pano monte edilecektir.

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-3)

4.1.3.3.          Metal Delikli Takım Asma Pano (70 cm x 100 cm) (4 Adet)

–      1,20 mm sacdan üretilip en az 80 mikron elektrostatik toz boya ile boyanacaktır.

–      Pano 70 x100 cm (en x boy) boyutlarında üretilecektir.

–      10mm × 10mm kare delikler bulunacaktır. Deliklerin mesafesi merkezden merkeze 40 mm olacaktır.

–      Ayrıca her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir.

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-4)

4.1.3.4.  Tabure (32 Adet)

–     Oturak tablası, 18 mm A/B Kalite kayın masif ahşaptan imal edilecektir.

–      Oturak tablasının üstüne ve altına 3 kat cila çekilecektir.

–     Oturak tablası Yüksekliği Minimum: 380 mm /  Maximum: 450 mm aralıklarında olacaktır. (Tercihen 400 mm yapılacaktır)

–     Oturak Tablası Derinliği: 300 mm (Daire kesitli) tercih edilecektir.

–     Oturak Tablası Genişliği: 300 mm (Daire kesitli) tercih edilecektir.

–     Ayaklar; de monte özellikte, 18 mm A/B Kalite kayın masif ahşaptan imal edilecek, şeffaf vernik boya ile boyanacaktır.

–     Ayaklar oturak tablasına monte edilecektir.

–     Ayrıca her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir.

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-5)

4.1.3.5.  Pencere Altı Depolama Birimleri

–     Mekânın içindeki pencere altları tamamen en az 45 cm derinlikte dolap olarak yapılacaktır.

–     Dolaplar duvardan duvara boşluk kalmayacak şekilde yapılacaktır.

–     Radyatör denk gelen yerlerin ön paneli delikli sunta lam panelden, üst kısımları menfezli imal edilecektir.

–     Dolaplar 18 mm sunta lamdan imal edilecektir.

–     Kenarlarına 2 mm pvc çekilecektir.

–     Genişlikleri, derinlikleri ve yükseklikleri atölye yapılacak mekânın büyüklüğüne ve tesisat durumuna bağlı olarak yerinde ölçü alınarak yapılacaktır.

4.1.3.6.  Eviyeli tezgâh

–     Atölye yapılacak mekânın uygun bir duvarına 60 cm derinlikte ve en az 200 cm uzunlukta eviyeli tezgâh yapılacaktır.

–     Tezgâh, mermerit malzemeden imal edilecektir. Mermerit malzeme, 130 °C’ye ve ultraviyole ışınlara dayanıklı olmalıdır.

Mermerit malzeme, zaman içinde aşınmayan ve bakteri üretmeyen cins olmalıdır. Net ölçüler, yerine göre ölçü alınarak renkler için İdareden onay alındıktan sonra uygulamaya geçilecektir.

–     Tercihen, tezgâh altı dolap olarak yapılabilecek; dolap yapılmadığı durumlarda, tezgâh duvara ve yere sabitlenecektir.

4.1.3.7.  Sergileme Raf Üniteleri

–      Atölye yapılacak mekânın uygun bir duvarına, duvara sabitlenecek şekilde, 18 mm mdfden, atölyede imal edilecek olan ürünlerin sergilenebileceği açık raf üniteleri yapılacaktır.

–      Genişlikleri, derinlikleri ve yükseklikleri atölye yapılacak mekânın büyüklüğüne bağlı olarak yerinde ölçü alınarak yapılacaktır.

4.1.3.8.          Stor Perde (Mekândaki pencere sayısı kadar)

–       Stor perde boyutları pencere ölçülerine uyacak şekilde seçilecektir.

–       Zebra perde tipi kullanılacaktır.

–       Polyester maddeden imal edilmiş olacaktır.

–      Her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir.

Fetemm Atölyesi
Fetemm Atölyesi

4.2. GÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ PAKETİ:

Görsel Sanatlar Atölyesinin genel mimari standartları ve atölyede bulunan donanımları kapsamaktadır. Söz konusu atölye için malzemelerin adetleri ve teknik özellikleri aşağıda sunulmuştur.

4.2.1.             Görsel Sanatlar Atölyesi Mimari Standartları

–     Görsel Sanatlar Atölyesi, kolay ulaşılabilir konumda, en az bir sınıf büyüklüğünde (48 m2) olacak şekilde planlanacaktır. (Ek-6)

–     Zemin döşeme kaplaması silinebilir özellikte olmalıdır.

–     Duvarlar ve tavan su bazlı anti bakteriyel boya ile boyanacaktır. Mekânın kurgusuna göre, uygun olan bir duvar yüzeyi, duvarı kara tahtaya dönüştüren özellikte, kokusuz ve solvent içermeyen boya ile boyanacaktır.

–     Mekanın kurgusuna göre uygun olan bir duvarda projeksiyon cihazı ve perdesi veya akıllı tahta yapılacaktır.

–     Atölyede yapılacak olan tüm imalat montajları İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

4.2.2.   Görsel Sanatlar Atölyesi Donatım Takımı Listesi
  1. Modüler Çalışma Masası (60cm x 107cm x 75 cm) : 16 adet
  2. Anfi düzeninde puflar (küçük puf: 44 x 80 x 15 cm, 3 adet; büyük puf: 44 x 114 x 30 cm, 3 adet)
  3. Tabure: 24 adet
  4. Bilgisayar Masası (60 x 90 x 75 cm): 1 Adet
  5. Pencere Altı Depolama Birimleri
  6. Eviyeli Tezgâh
  7. Sergileme Raf Üniteleri
  8. Stor perde

4.2.3.             Görsel Sanatlar Atölyesi Donatım Paketi Teknik Özellikleri

4.2.3.1.          Modüler Çalışma Masası (60 x 84 x 75 cm) (24 Adet)

–     30 mm mdf üzeri pvc kaplama ile de-monte özellikte aparatlar kullanılarak imal edilmiş olacaktır.

–     Masa üst tablası dairesel formda olup, ekteki çizimde tam ölçüleri mevcuttur.

–     Ayaklar 2 mm sacdan imal edilecek, çapı 50 mm olacak ve en az 80 mikron elektrostatik toz boya ile tekstürlü olarak boyanacaktır.

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-7)

4.2.3.2.          Anfi düzeninde puflar (küçük puf:44 x 80 x 15 cm,3 adet; büyük puf: 44 x 114 x 30  cm,3 adet)

–      Küçük pufun eni 44 cm, boyu 80 cm ve yerden yüksekliği 15 cm olacaktır.

–      Büyük pufun eni 44 cm, boyu 114 cm ve yerden yüksekliği 30 cm olacaktır.

–      Büyük ve küçük pufların her birinden üçer adet imal edilecektir.

–      Pufların iç dolgu malzemesi dökme sünger, dış kaplaması sertex nubuk kumaş kaplama olacaktır. Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-8)

4.2.3.3.  Tabure (24 Adet)

–     Oturak tablası, 18 mm A/B Kalite kayın masif ahşaptan imal edilecektir.

–     Oturak tablasının üstüne ve altına 3 kat cila çekilecektir.

–     Oturak tablası Yüksekliği Minimum: 380 mm /  Maximum: 450 mm aralıklarında olacaktır. (Tercihen 400 mm yapılacaktır)

–     Oturak Tablası Derinliği: 300 mm (Daire kesitli) tercih edilecektir.

–     Oturak Tablası Genişliği: 300 mm (Daire kesitli) tercih edilecektir.

–     Ayaklar; de monte özellikte, 18 mm A/B Kalite kayın masif ahşaptan imal edilecek, şeffaf vernik boya ile boyanacaktır.

–     Ayaklar oturak tablasına monte edilecektir.

–     Ayrıca her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir.

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-9)

4.2.3.4.          Bilgisayar Masası (60 x 90 x 75 cm) (1 Adet)

–     18 mm mdf üzeri laminat kaplamadan de-monte özellikte aparatlar kullanılarak imal edilmiş olacaktır.

–     Üst Tablası dikdörtgen olup 60 cm x 90 cm ölçülerinde olacaktır. Renkler için idareden onay alındıktan sonra imal edilecektir.

–     Tabla altındaki ayaklar 40x60x2 mm kutu profilden oluşacaktır.

–     Tabla altında ayakları birleştirecek olan profiller 2 mm sacdan 40x40mm kutu profilden oluşacaktır.

–     Tezgâhın üst tablası ile alt mobilyalar ya da ayakların bağlantıları tezgâh altından ya da yan tarafından olacak şekilde imal edilecektir. Hiçbir şekilde tezgâh üstünde bağlantı görülmeyecektir.

–     Her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir.

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-10)

4.2.3.5.  Pencere Altı Depolama Birimleri

–     Mekânın içindeki pencere altları tamamen en az 45 cm derinlikte dolap olarak yapılacaktır.

–     Dolaplar duvardan duvara boşluk kalmayacak şekilde yapılacaktır.

–     Radyatör denk gelen yerlerin ön paneli delikli sunta lam panelden, üst kısımları menfezli imal edilecektir.

–     Dolaplar 18 mm sunta lamdan imal edilecektir.

–     Kenarlarına 2 mm pvc çekilecektir.

–     Genişlikleri, derinlikleri ve yükseklikleri atölye yapılacak mekânın büyüklüğüne ve tesisat durumuna bağlı olarak yerinde ölçü alınarak yapılacaktır.

4.2.3.6.  Eviyeli tezgâh

–     Atölye yapılacak mekânın uygun bir duvarına 60 cm derinlikte ve en az 200 cm uzunlukta eviyeli tezgâh yapılacaktır.

–     Tezgâh, mermerit malzemeden imal edilecektir. Mermerit malzeme, 130 °C’ye ve ultraviyole ışınlara dayanıklı olmalıdır.

Mermerit malzeme, zaman içinde aşınmayan ve bakteri üretmeyen cins olmalıdır. Net ölçüler, yerine göre ölçü alınarak renkler için İdareden onay alındıktan sonra uygulamaya geçilecektir.

–     Tercihen, tezgâh altı dolap olarak yapılabilecek; dolap yapılmadığı durumlarda, tezgâh duvara ve yere sabitlenecektir.

4.2.3.7.  Sergileme Raf Üniteleri

–      Atölye yapılacak mekânın uygun bir duvarına, duvara sabitlenecek şekilde, 18 mm mdfden, atölyede imal edilecek olan ürünlerin sergilenebileceği açık raf üniteleri yapılacaktır.

–      Genişlikleri, derinlikleri ve yükseklikleri atölye yapılacak mekânın büyüklüğüne bağlı olarak yerinde ölçü alınarak yapılacaktır.

4.2.3.8.          Stor Perde (Mekândaki pencere sayısı kadar)

–       Stor perde boyutları pencere ölçülerine uyacak  şekilde seçilecektir.

–       Zebra perde tipi kullanılacaktır.

–       Polyester maddeden imal edilmiş olacaktır.

–     Her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir.

4.3. FETEM(FEN, TEKNOLOJİ, MATEMATİK, MÜHENDİSLİK) ATÖLYESİ PAKETİ:

Fetem Atölyesinin genel mimari standartları ve atölyede bulunan donanımları kapsamaktadır. Söz konusu atölye için malzemelerin adetleri ve teknik özellikleri aşağıda sunulmuştur.

4.3.1.             Fetem Atölyesi Mimari Standartları

–     Fetem Atölyesi, kolay ulaşılabilir konumda, en az bir sınıf büyüklüğünde (48 m2) olacak şekilde planlanacaktır. (Ek-11)

–     Zemin döşeme kaplaması silinebilir özellikte olmalıdır.

–     Duvarlar ve tavan su bazlı anti bakteriyel boya ile boyanacaktır. Mekânın kurgusuna göre, uygun olan bir duvar yüzeyi, duvarı kara tahtaya dönüştüren özellikte, kokusuz ve solvent içermeyen boya ile boyanacaktır.

  –   – Mekanın kurgusuna göre uygun olan bir duvarda projeksiyon cihazı ve perdesi veya akıllı tahta yapılacaktır. Atölyede yapılacak olan tüm imalat montajları İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.
  4.3.2.     Fetem Atölyesi Donatım Takımı Listesi
  1. Ortası Çekmeceli Modüler Çalışma Masası (60cm x 165cm x 75 cm) : 9 adet
  2. Üstü Raflı Modüler Çalışma Masası (60cm x 120cm x 75 cm) : 4 adet
  3. Modüler Çalışma Masası (60cm x 120cm x 75cm) : 2 adet
  4. Bilgisayar Masası (60cm x 180cm x 75cm) : 1 adet
  5. Tabure: 30 adet
  6. Pencere Altı Depolama Birimleri
  7. Eviyeli Tezgâh
  8. Sergileme Raf Üniteleri
  9. Stor perde

4.3.3.             Fetem Atölyesi Donatım Paketi Teknik Özellikleri

4.3.3.1.          Ortası Çekmeceli Modüler Çalışma Masası (60 x 165 x 75 cm) (9 Adet)

–     30 mm sunta lam üzeri laminat kaplama(çift taraflı 2 mm fosformik kaplama) ile de-monte özellikte aparatlar kullanılarak imal edilmiş olacaktır.

–     Tablanın üzerine gömme priz yerleştirilecektir.

–     Tablanın orta aksına, tabla altına 25 cm genişlikte 3 çekmeceden oluşan, metal ayaklı düşey modül imal edilecektir.

–     Tabla altında yer alan çekmeceler 18 mm sunta lamdan, de-monte özellikte aparatlar kullanılarak imal edilecektir.

–     Tabla altında ayakları birleştirecek olan profiller 2 mm sacdan 40mm-40mm kutu profilden oluşacaktır.

–     Kenarlarına 2 mm pvc çekilecektir.

–     Çekmecenin yanındaki ayaklar 2 mm sacdan imal edilecek, profil ebatları 40mm-60mm kalınlıkta seçilecek ve en az 80

mikron elektrostatik toz boya ile tekstürlü olarak boyanacaktır.

–     Kulplar krom inox kaplama 192 mm standart ölçüde tercih edilecektir.

–     Frenli Teleskopik Bilyalı Ray kullanılacaktır.

–     8 cm ayarlanabilir metal ayaklar kullanılacaktır.

–     Tezgâhın üst tablası ile alt mobilyalar ya da ayakların bağlantıları tezgâh altından ya da yan tarafından olacak şekilde imal edilecektir. Hiçbir şekilde tezgâh üstünde bağlantı görülmeyecektir.

–     Ayrıca her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir.

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-12)

4.3.3.2.          Üstü Raflı Modüler Çalışma Masası (60 x 120 x 75 cm) (4 Adet)

–     Tabla 30 mm A/B kalite ekli kayın masif ahşaptan imal edilmiş olacaktır. Sunta-lam dolap üzerine monte edilecektir.

–     Tablanın üstüne ve altına 3 kat cila çekilecektir.

–     Üst Tablası dikdörtgen olup 60 cm x 120 cm ölçülerinde olacaktır.

–     Ayaklar 2 mm sacdan 40mm-40mm kutu profilden imal edilecek ve en az 80 mikron elektrostatik toz boya ile tekstürlü olarak boyanacaktır.

–     Tabla altında ayakları birleştirecek olan profiller 2 mm sacdan 50mm-50mm kutu profilden oluşacaktır.

–     Tabla üstüne, uzun kenar boyunca, tabla ile aynı renkte, 18 mm sunta lamdan 15cm x 20cm x 20cm boyutlarında raf imal edilecektir. Raflar masaya sabitlenecektir. İmal edilen raf 6 eşit parçaya bölünecek, her bir göze malzeme kutuları yerleştirilecektir.

–     Her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-13)

4.3.3.3.          Modüler Çalışma Masası (60 x 120 x 75 cm) (2 Adet)

–     Tabla 30 mm A/B kalite ekli kayın masif ahşaptan imal edilmiş olacaktır. Sunta-lam dolap üzerine monte edilecektir.

–     Tablanın üstüne ve altına 3 kat cila çekilecektir.

–     Üst Tablası dikdörtgen olup 60 cm x 120 cm ölçülerinde olacaktır.

–     Ayaklar 2 mm sacdan 40mm-40mm kutu profilden imal edilecek ve en az 80 mikron elektrostatik toz boya ile tekstürlü olarak boyanacaktır.

–     Tabla altında ayakları birleştirecek olan profiller 2 mm sacdan 50mm-50mm kutu profilden oluşacaktır.

–     Madde 4.3.3.2. de tarif edilen üstü raflı modüler çalışma masalarıyla bir bütünlük oluşturacak şekilde modül köşelerinde kullanılacaktır.

–     Her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-14)

4.3.3.4.          Bilgisayar Masası (60 x 180 x 75 cm) (1 Adet)

–     18 mm mdf üzeri laminat kaplamadan de-monte özellikte aparatlar kullanılarak imal edilmiş olacaktır.

–     Üst Tablası dikdörtgen olup 60 cm x 180 cm ölçülerinde olacaktır. Renkler için idareden onay alındıktan sonra imal edilecektir.

–     Tabla altındaki ayaklar 40x40x2 mm kutu profilden oluşacaktır.

–     Tabla altında ayakları birleştirecek olan profiller 2 mm sacdan 40x40mm kutu profilden oluşacaktır.

–     Tezgâhın üst tablası ile alt mobilyalar ya da ayakların bağlantıları tezgâh altından ya da yan tarafından olacak şekilde imal

edilecektir. Hiçbir şekilde tezgâh üstünde bağlantı görülmeyecektir.

–     Her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-15)

4.3.3.5.  Tabure (30 Adet)

–     Oturak tablası, 18 mm A/B Kalite kayın masif ahşaptan imal edilecektir.

–     Oturak tablasının üstüne ve altına 3 kat cila çekilecektir.

–     Oturak tablası Yüksekliği Minimum: 380 mm /  Maximum: 450 mm aralıklarında olacaktır. (Tercihen 400 mm yapılacaktır)

–     Oturak Tablası Derinliği: 300 mm (Daire kesitli) tercih edilecektir.

–     Oturak Tablası Genişliği: 300 mm (Daire kesitli) tercih edilecektir.

–     Ayaklar; de monte özellikte, 18 mm A/B Kalite kayın masif ahşaptan imal edilecek, şeffaf vernik boya ile boyanacaktır.

–     Ayaklar oturak tablasına monte edilecektir.

–     Ayrıca her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-16)

4.3.3.6.  Pencere Altı Depolama Birimleri

–     Mekânın içindeki pencere altları tamamen en az 45 cm derinlikte dolap olarak yapılacaktır.

–     Dolaplar duvardan duvara boşluk kalmayacak şekilde yapılacaktır.

–     Radyatör denk gelen yerlerin ön paneli delikli sunta lam panelden, üst kısımları menfezli imal edilecektir.

–     Dolaplar 18 mm sunta lamdan imal edilecektir.

–     Kenarlarına 2 mm pvc çekilecektir.

–     Genişlikleri, derinlikleri ve yükseklikleri atölye yapılacak mekânın büyüklüğüne ve tesisat durumuna bağlı olarak yerinde ölçü alınarak yapılacaktır.

4.3.3.7.  Eviyeli tezgâh

–     Atölye yapılacak mekânın uygun bir duvarına 60 cm derinlikte ve en az 200 cm uzunlukta eviyeli tezgâh yapılacaktır.

–     Tezgâh, mermerit malzemeden imal edilecektir. Mermerit malzeme, 130 °C’ye ve ultraviyole ışınlara dayanıklı olmalıdır.

Mermerit malzeme, zaman içinde aşınmayan ve bakteri üretmeyen cins olmalıdır. Net ölçüler, yerine göre ölçü alınarak renkler için İdareden onay alındıktan sonra uygulamaya geçilecektir.

–     Tercihen, tezgâh altı dolap olarak yapılabilecek; dolap yapılmadığı durumlarda, tezgâh duvara ve yere sabitlenecektir.

4.3.3.8.  Sergileme Raf Üniteleri

–      Atölye yapılacak mekânın uygun bir duvarına, duvara sabitlenecek şekilde, 18 mm mdfden atölyede imal edilecek olan ürünlerin sergilenebileceği açık raf üniteleri yapılacaktır.

–      Genişlikleri, derinlikleri ve yükseklikleri atölye yapılacak mekânın büyüklüğüne bağlı olarak yerinde ölçü alınarak yapılacaktır.

4.3.3.9.          Stor Perde (Mekândaki pencere sayısı kadar)

–       Stor perde boyutları pencere ölçülerine uyacak şekilde seçilecektir.

–       Zebra perde tipi kullanılacaktır.

–       Polyester maddeden imal edilmiş olacaktır.

–     Her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir.

4.4. YAZILIM VE TASARIM ATÖLYESİ PAKETİ:

Yazılım  ve  Tasarım  Atölyesinin  genel  mimari  standartları  ve  atölyede  bulunan  donanımları  kapsamaktadır.  Söz  konusu  atölye  için malzemelerin adetleri ve teknik özellikleri aşağıda sunulmuştur.

4.4.1.             Yazılım ve Tasarım Atölyesi Mimari Standartları

–     Yazılım ve Tasarım Atölyesi, kolay ulaşılabilir konumda, en az bir sınıf büyüklüğünde (48 m2) olacak şekilde planlanacaktır.

(Ek-17)

–     Zemin döşeme kaplaması silinebilir özellikte olmalıdır.

–     Duvarlar ve tavan su bazlı anti bakteriyel boya ile boyanacaktır. Mekânın kurgusuna göre, uygun olan bir duvar yüzeyi, duvarı kara tahtaya dönüştüren özellikte, kokusuz ve solvent içermeyen boya ile boyanacaktır.

  –   – Mekanın kurgusuna göre uygun olan bir duvarda projeksiyon cihazı ve perdesi veya akıllı tahta yapılacaktır. Atölyede yapılacak olan tüm imalat montajları İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.
  4.4.2.     Yazılım ve Tasarım Atölyesi Donatım Takımı Listesi
  1. Ortası Çekmeceli Modüler Çalışma Masası (60cm x 165cm x 75 cm) : 3 adet
  2. Üstü Raflı Modüler Çalışma Masası (60cm x 120cm x 75 cm) : 4 adet
  3. Modüler Çalışma Masası (60cm x 120cm x 75cm) : 2 adet
  4. Bilgisayar Masası (60cm x 180cm x 75cm) : 2 adet
  5. Robot Yürütme (FLL) Masası (120 x 240 x 75 cm): 1 Adet
  6. Tabure: 30 adet
  7. Pencere Altı Depolama Birimleri
  8. Sergileme Raf Üniteleri
  9. Stor perde

4.4.3.             Yazılım ve Tasarım Atölyesi Donatım Paketi Teknik Özellikleri

4.4.3.1.          Ortası Çekmeceli Modüler Çalışma Masası (60 x 165 x 75 cm) (3 Adet)

–     30 mm sunta lam üzeri laminat kaplama(çift taraflı fosformik kaplama) ile de-monte özellikte aparatlar kullanılarak imal edilmiş olacaktır.

–     Tablanın üzerine gömme priz yerleştirilecektir.(özellikleri?)

–     Tablanın orta aksına, tabla altına 25 cm genişlikte 3 çekmeceden oluşan, metal ayaklı düşey modül imal edilecektir.

–     30 mm sunta-lam tabla altı çekmece, de-monte özellikte aparatlar kullanılarak imal edilecektir.

–     Kenarlarına 2 mm pvc çekilecektir.

–     Çekmecenin yanındaki ayaklar 2 mm sacdan imal edilecek, profil ebatları 40mm-40mm kalınlıkta seçilecek ve en az 80 mikron elektrostatik toz boya ile tekstürlü olarak boyanacaktır.

–     Kulplar krom inox kaplama 192 mm standart ölçüde tercih edilecektir.

–     Frenli Teleskopik Bilyalı Ray kullanılacaktır.

–     8 cm ayarlanabilir metal ayaklar kullanılacaktır.

–     Tezgâhın üst tablası ile alt mobilyalar ya da ayakların bağlantıları tezgâh altından ya da yan tarafından olacak şekilde imal edilecektir. Hiçbir şekilde tezgâh üstünde bağlantı görülmeyecektir.

–     Ayrıca her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-18)

4.4.3.2.          Üstü Raflı Modüler Çalışma Masası (60 x 120 x 75 cm) (4 Adet)

–     Tabla 30 mm A/B kalite ekli kayın masif ahşaptan imal edilmiş olacaktır. Sunta-lam dolap üzerine monte edilecektir.

–     Tablanın üstüne ve altına 3 kat cila çekilecektir.

–     Üst Tablası dikdörtgen olup 60 cm x 120 cm ölçülerinde olacaktır.

–     Ayaklar 2 mm sacdan 40mm-40mm kutu profilden imal edilecek ve en az 80 mikron elektrostatik toz boya ile tekstürlü olarak

boyanacaktır.

–     Tabla altında ayakları birleştirecek olan profiller 2 mm sacdan 50mm-50mm kutu profilden oluşacaktır.

–     Tabla üstüne, uzun kenar boyunca, tabla ile aynı renkte, 18 mm sunta lamdan 15cm x 20cm x 20cm boyutlarında raf imal edilecektir. Raflar masaya sabitlenecektir. İmal edilen raf 6 eşit parçaya bölünecek, her bir göze malzeme kutuları yerleştirilecektir.

–     Her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-19)

4.4.3.3.          Modüler Çalışma Masası (60 x 120 x 75 cm) (2 Adet)

–     Tabla 30 mm A/B kalite ekli kayın masif ahşaptan imal edilmiş olacaktır. Sunta-lam dolap üzerine monte edilecektir.

–     Tablanın üstüne ve altına 3 kat cila çekilecektir.

–     Üst Tablası dikdörtgen olup 60 cm x 120 cm ölçülerinde olacaktır.

–     Ayaklar 2 mm sacdan 40mm-40mm kutu profilden imal edilecek ve en az 80 mikron elektrostatik toz boya ile tekstürlü olarak boyanacaktır.

–     Tabla altında ayakları birleştirecek olan profiller 2 mm sacdan 50mm-50mm kutu profilden oluşacaktır.

–     Madde 4.3.3.2. de tarif edilen üstü raflı modüler çalışma masalarıyla bir bütünlük oluşturacak şekilde modül köşelerinde kullanılacaktır.

–     Her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-20)

4.4.3.4.          Bilgisayar Masası (60 x 180 x 75 cm) (1 Adet)

–     18 mm mdf üzeri laminat kaplamadan de-monte özellikte aparatlar kullanılarak imal edilmiş olacaktır.

–     Üst Tablası dikdörtgen olup 60 cm x 180 cm ölçülerinde olacaktır. Renkler için idareden onay alındıktan sonra imal edilecektir.

–     Tabla altındaki ayaklar 40x40x2 mm kutu profilden oluşacaktır.

–     Tabla altında ayakları birleştirecek olan profiller 2 mm sacdan 40x40mm kutu profilden oluşacaktır.

–     Tezgâhın üst tablası ile alt mobilyalar ya da ayakların bağlantıları tezgâh altından ya da yan tarafından olacak şekilde imal edilecektir. Hiçbir şekilde tezgâh üstünde bağlantı görülmeyecektir.

–     Her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-21)

4.4.3.5.  Robot Yürütme (FLL) Masası (120 x 240 x 75 cm) (1 Adet)

–     18 mm sunta lamdan de-monte özellikte aparatlar kullanılarak imal edilmiş olacaktır.

–     Üst Tablası dikdörtgen olup 120 cm x 240 cm ölçülerinde olacaktır. Tablanın üstüne, dört kenarına 18 mm sunta lamdan 80

mm yüksekliğinde çıtalar monte edilecektir. Renkler için idareden onay alındıktan sonra imal edilecektir.

–     Tabla altındaki ayaklar projesine uygun olarak 50x50x2 mm kutu profilden oluşacaktır.

–     Tabla altında ayakları birleştirecek olan profiller 2 mm sacdan 40x40mm kutu profilden oluşacaktır.

–     Tezgâhın üst tablası ile alt mobilyalar ya da ayakların bağlantıları tezgâh altından ya da yan tarafından olacak şekilde imal edilecektir. Hiçbir şekilde tezgâh üstünde bağlantı görülmeyecektir.

–     Her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-22)

4.4.3.6.  Tabure (24 Adet)

–     Oturak tablası, 18 mm A/B Kalite kayın masif ahşaptan imal edilecektir.

–     Oturak tablasının üstüne ve altına 3 kat cila çekilecektir.

–     Oturak tablası Yüksekliği Minimum: 380 mm /  Maximum: 450 mm aralıklarında olacaktır. (Tercihen 400 mm yapılacaktır)

–     Oturak Tablası Derinliği: 300 mm (Daire kesitli) tercih edilecektir.

–     Oturak Tablası Genişliği: 300 mm (Daire kesitli) tercih edilecektir.

–     Ayaklar; de monte özellikte, 18 mm A/B Kalite kayın masif ahşaptan imal edilecek, şeffaf vernik boya ile boyanacaktır.

–     Ayaklar oturak tablasına monte edilecektir.

–     Ayrıca her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir.

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-23)

4.4.3.7.  Pencere Altı Depolama Birimleri

–     Mekânın içindeki pencere altları tamamen en az 45 cm derinlikte dolap olarak yapılacaktır.

–     Radyatör denk gelen yerlerin ön paneli delikli sunta lam panelden, üst kısımları menfezli imal edilecektir.

–     Dolaplar 18 mm sunta lamdan imal edilecektir.

–     Kenarlarına 2 mm pvc çekilecektir.

–     Genişlikleri, derinlikleri ve yükseklikleri atölye yapılacak mekânın büyüklüğüne ve tesisat durumuna bağlı olarak yerinde ölçü alınarak yapılacaktır.

4.4.3.8.  Sergileme Raf Üniteleri

–      Atölye yapılacak mekânın uygun bir duvarına, duvara sabitlenecek şekilde, 18 mm mdfden atölyede imal edilecek olan ürünlerin sergilenebileceği açık raf üniteleri yapılacaktır.

–      Genişlikleri, derinlikleri ve yükseklikleri atölye yapılacak mekânın büyüklüğüne bağlı olarak yerinde ölçü alınarak yapılacaktır.

4.4.3.9.          Stor Perde (Mekândaki pencere sayısı kadar)

–       Stor perde boyutları pencere ölçülerine uyacak şekilde seçilecektir.

–       Zebra perde tipi kullanılacaktır.

–       Polyester maddeden imal edilmiş olacaktır.

–     Her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir.

4.5. DRAMA, DİL VE ELEŞTİREL DÜŞÜNCE ATÖLYESİ PAKETİ:

Drama, Dil ve Eleştirel Düşünce Atölyesinin genel mimari standartları ve atölyede bulunan donanımları kapsamaktadır. Söz konusu atölye için malzemelerin adetleri ve teknik özellikleri aşağıda sunulmuştur.

4.5.1.             Drama, Dil ve Eleştirel Düşünce Atölyesi Mimari Standartları

–     Drama, Dil ve Eleştirel Düşünce Atölyesi, kolay ulaşılabilir konumda, en az bir sınıf büyüklüğünde (48 m2) olacak şekilde planlanacaktır. (Ek-24)

–     Zemin döşeme kaplaması silinebilir özellikte olmalıdır.

–     Duvarlar ve tavan su bazlı anti bakteriyel boya ile boyanacaktır.

–     Atölyede yapılacak olan tüm imalat montajları İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

4.5.2.             Drama, Dil ve Eleştirel Düşünce Atölyesi Donatım Takımı Listesi

1.     Sahne: (1 adet)

2.     Hacivat Karagöz ve Kukla Sahne Düzeneği (140 x 70 x 70 x 180 cm): 1 Adet

3.     Puf (40 x 40 x 40 cm): 30 adet

4.     Pencere Altı Depolama Birimleri

5.     Sergileme Raf Üniteleri

6.     Tiyatro perdesi (2 adet perde ve 1 adet korniş)

7.     Stor perde

4.5.3.             Drama, Dil ve Eleştirel Düşünce Atölyesi Donatım Paketi Teknik Özellikleri

4.5.3.1.          Sahne (1 Adet)

–     Mekânın  kurgusuna  göre,  uygun  olan  bir  duvar  boyunca  (mekân  dikdörtgen  kısa  kenar  olan  duvar  boyunca)  sahne planlanacaktır.

–     Sahne yüzeyi, 2 basamak yüksekliğinde olacaktır. Basamakların her biri 15 cm yükseklikte yapılacaktır.

–     Sahne 60 cmde bir yerleştirilecek 40 x 40 x 2 mm kutu profillerden imal edilecek demir konstrüksiyon üzerine, 18 mm mdf panel kaplama, üzeri şilte ve meşe görünümlü laminat parke olarak imal edilecektir.

–     Sahnenin büyüklüğü en az, madde 4.5.3.2.de tanımlanan Hacivat Karagöz ve kukla perdesini içine alacak şekilde, mekânın büyüklüğü ve formuna göre idare tarafından belirlenecektir.

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-25)

4.5.3.2.          Hacivat Karagöz ve Kukla Sahne Düzeneği (140 x 70 x 70 x 150 cm) (1 Adet)

–     18 mm sunta lamdan de-monte özellikte aparatlar kullanılarak imal edilmiş olacaktır.

–     Kenarlarına 2 mm pvc çekilecektir.

–     1 adet 140 x 150 cm sunta lam levhaya, iki yanından 70 x 150 cm sunta lam levhalar 3er adet menteşe ile monte edilecektir.

–     140 x 150 cm olan levhanın orta kısmına 70 x 100 cm boyutlarında Hacivat Karagöz perdesi gelecek şekilde boşluk açılacaktır.

Açılan boşluğun arka kısmına teknik çizimine uygun olarak stor perde(Karagöz oyunları için) monte edilecektir. Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-26)

4.5.3.3.  Puf (40 x 40 x 40 cm) (30 Adet)

–      Pufun eni 40 cm, boyu 40 cm ve yerden yüksekliği 40 cm olacaktır.

–      Pufların iç dolgu malzemesi dökme sünger, dış kaplaması sertex nubuk kumaş kaplama olacaktır. Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-27)

4.5.3.4.  Pencere Altı Depolama Birimleri

–     Mekânın içindeki pencere altları tamamen en az 45 cm derinlikte dolap olarak yapılacaktır.

–     Dolaplar duvardan duvara boşluk kalmayacak şekilde yapılacaktır.

–     Radyatör denk gelen yerlerin ön paneli delikli sunta lam panelden, üst kısımları menfezli imal edilecektir.

–     Dolaplar 18 mm sunta lamdan imal edilecektir.

–     Kenarlarına 2 mm pvc çekilecektir.

–     Genişlikleri, derinlikleri ve yükseklikleri atölye yapılacak mekânın büyüklüğüne ve tesisat durumuna bağlı olarak yerinde ölçü alınarak yapılacaktır.

4.5.3.5.  Sergileme Raf Üniteleri

–      Atölye yapılacak mekânın uygun bir duvarına, duvara sabitlenecek şekilde, 18 mm mdfden, atölyede imal edilecek olan ürünlerin sergilenebileceği açık raf üniteleri yapılacaktır.

–      Genişlikleri, derinlikleri ve yükseklikleri atölye yapılacak mekânın büyüklüğüne bağlı olarak yerinde ölçü alınarak yapılacaktır.

4.5.3.6.          Tiyatro Perdesi (2 adet perde ve 1 adet korniş)

–      Sahnenin ön kısmına denk gelecek şekilde, tavana korniş takılacaktır.

–      Rengi ve kumaşı idare tarafından belirlenmek üzere, tercihen kırmızı kadife perde, sahne döşemesi üzerinden tavana kadar olacak şekilde 2 parça olarak alınıp yerleştirilecektir.

–      Perde ölçüsü, sahne ölçüsü kadar olacak, gerektiğinde iki perde birleştirilerek kapatılabilecek büyüklükte olacaktır. Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-28)

4.5.3.7.          Stor Perde (Mekândaki pencere sayısı kadar)

–       Stor perde boyutları pencere ölçülerine uyacak şekilde seçilecektir.

–       Zebra perde tipi kullanılacaktır. (Siyah zebra perde seçilecektir.)

–       Polyester maddeden imal edilmiş olacaktır.

–      Her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir.

4.6. MÜZİK ATÖLYESİ PAKETİ:

Müzik Atölyesinin genel mimari standartları ve atölyede bulunan donanımları kapsamaktadır. Söz konusu atölye için malzemelerin adetleri

ve teknik özellikleri aşağıda sunulmuştur.

4.6.1.     – zik Atölyesi Mimari Standartları   Müzik Atölyesi, kolay ulaşılabilir konumda, en az bir sınıf büyüklüğünde (48 m2) olacak şekilde planlanacaktır. (Ek-29)
  Zemin döşeme kaplaması antistatik, antibakteriyel tüysüz halı yapılacaktır. Kullanılacak olan halı yün/sentetik malzemeden
    imal edilmiş olmalıdır. Halı duvardan duvara çekilebilecek özellikte olmalıdır. 8 mm ve üstü kalınlığında olan, Dokuma türü tüysüz  olan,  İplik  cinsi  polyamide  olan,  Ağırlığı  5050  gr/m2  üstü  olan,  Tabanı  keçe  olan,  boğucu  gazlar  üretmeyen,
    mikroorganizmaları barındırmayan ve alerjik maddeleri bünyesinde hapseden, özelliklerine sahip olacaktır. Zemine döşenen
    halı kaplamasının kenarlarına mobilya renklerine uygun en üst yüzeyi aşınmaya ve çizilmeye dayanıklı yüzey koruyucu olan overlay ile kaplı, ahşap süpürgelik yapılacaktır.
  Duvarlar ve tavan alçı sıva üzerine canlı sıva boya ile boyanacaktır.(Ses yalıtımı elde etmek amacıyla) Mekânın kurgusuna göre,  uygun  olan  bir  duvar  yüzeyi,  duvarı  kara  tahtaya  dönüştüren  özellikte,  kokusuz  ve  solvent  içermeyen  boya  ile
    – boyanacaktır.   Mekanın kurgusuna göre uygun olan bir duvarda projeksiyon cihazı ve perdesi veya akıllı tahta yapılacaktır.
  Atölyede yapılacak olan tüm imalat montajları İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.
  4.6.2.     zik Atölyesi Donatım Takımı Listesi
  1. Anfi düzeninde puflar
  2. Enstrüman askı düzeneği (120 x570 cm): 1 adet
  3. Sandalyeler (24 adet)
  4. Minder (10 adet)
  5. Bilgisayar Masası (60 x 180 x 75 cm): 1 Adet
  6. Pencere Altı Depolama Birimleri
  7. Stor perde

4.6.3.             Müzik Atölyesi Donatım Paketi Teknik Özellikleri

4.6.3.1.          Anfi düzeninde puflar (küçük puf:44 x 80 x 15 cm,3 adet; büyük puf: 44 x 114 x 30  cm,3 adet)

–      Küçük pufun eni 44 cm, boyu 80 cm ve yerden yüksekliği 15 cm olacaktır.

–      Büyük pufun eni 44 cm, boyu 114 cm ve yerden yüksekliği 30 cm olacaktır.

–      Büyük ve küçük pufların her birinden üçer adet imal edilecektir.

–       Pufların iç dolgu malzemesi dökme sünger, dış kaplaması sertex nubuk kumaş kaplama olacaktır. Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-30)

4.6.3.2.          Enstrüman askı düzeneği (113 x 570 cm, 1 adet)

–      18 mm mdf üzeri siyah lake olarak imal edilecektir.

–      Arka yüzeyde 2 adet 18 x 70 mm kesitinde 113 cm uzunluğunda mdf çıtaların üzerine 5 adet 18 x 70 mm kesitinde 570 cm uzunlukta mdf çıtalar sabitlenecek, üstüne cnc kesim 18 mm mdfden nota şekilleri kesilecek ve birbirine teknik çizimdeki gibi monte edilecektir.

–      Teknik çizimde belirtilen yerlerde ve sayıda askı elemanı düzeneğin üstüne vidayla sabitlenecektir.

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-31)

4.6.3.3.          Sırtlıklı Sandalye (24 adet)

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-32)

4.6.3.4.          Minder (10 adet)

–      Eni 50 cm, Boyu 50 cm, Yüksekliği 20 cm (+-5%) ve ağırlık 1000 gr (+-5%) olacaktır.

–      Su geçirmez 600 denge imperteks 1. Sınıf kumaştan imal edilmiş olacaktır.

–      İc malzeme olarak 1.kalite kırpıntı sünger kullanılacak olup estetik ve sağlamlığı açısından özenle çift dikilmiş olacaktır.

–      Bir kenarında fermuar olacaktır.

–     Her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-33)

4.6.3.5.          Bilgisayar Masası (60 x 180 x 75 cm) (1 Adet)

–     18 mm mdf üzeri laminat kaplamadan de-monte özellikte aparatlar kullanılarak imal edilmiş olacaktır.

–     Üst Tablası dikdörtgen olup 60 cm x 180 cm ölçülerinde olacaktır. Renkler için idareden onay alındıktan sonra imal edilecektir.

–     Tabla altındaki ayaklar 40 x 60 x 2 mm kutu profilden oluşacaktır.

–     Tabla altında ayakları birleştirecek olan profiller 2 mm sacdan 40x40mm kutu profilden oluşacaktır.

–     Tezgâhın üst tablası ile alt mobilyalar ya da ayakların bağlantıları tezgâh altından ya da yan tarafından olacak şekilde imal edilecektir. Hiçbir şekilde tezgâh üstünde bağlantı görülmeyecektir.

–     Her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir.

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-34)

4.6.3.6.  Pencere Altı Depolama Birimleri

–     Mekânın içindeki pencere altları tamamen en az 45 cm derinlikte dolap olarak yapılacaktır.

–     Dolaplar duvardan duvara boşluk kalmayacak şekilde yapılacaktır.

–     Radyatör denk gelen yerlerin ön paneli delikli sunta lam panelden, üst kısımları menfezli imal edilecektir.

–     Dolaplar 18 mm sunta lamdan imal edilecektir.

–     Kenarlarına 2 mm pvc çekilecektir.

–     Genişlikleri, derinlikleri ve yükseklikleri atölye yapılacak mekânın büyüklüğüne ve tesisat durumuna bağlı olarak yerinde ölçü alınarak yapılacaktır.

4.6.3.7.          Stor Perde (Mekândaki pencere sayısı kadar)

–       Stor perde boyutları pencere ölçülerine uyacak şekilde seçilecektir.

–       Zebra perde tipi kullanılacaktır.

–       Polyester maddeden imal edilmiş olacaktır.

–     Her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir.

4.7. SALON SPORLARI ATÖLYESİ PAKETİ:

Salon Sporları Atölyesinin genel mimari standartları ve atölyede bulunan donanımları kapsamaktadır. Söz konusu atölye için malzemelerin

adetleri ve teknik özellikleri aşağıda sunulmuştur.

4.7.1.             Salon Sporları Atölyesi Mimari Standartları

–     Salon Sporları Atölyesi, kolay ulaşılabilir konumda, en az bir sınıf büyüklüğünde (48 m2) olacak şekilde planlanacaktır. (Ek-35)

–     Zemin döşeme kaplaması antibakteriyel, antistatik pvc zemin kaplama malzemesi ile yapılacaktır.

–     Duvarlar ve tavan su bazlı anti bakteriyel boya ile boyanacaktır. Pencere altları hariç, tüm duvar yüzeylerine h: 150 cm ye kadar darbe emici minder kaplama yapılacaktır.

–     Mekânın kurgusuna göre uygun olan bir duvar yüzeyine h:200 cm yüksekliğe kadar boydan boya pleksiglass kırılmaz ayna yerleştirilecektir.

–     Atölyede yapılacak olan tüm imalat montajları İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

4.7.2.             Salon Sporları Atölyesi Donatım Takımı Listesi

1.     Tatami minderi (100 x 100 cm): 21 adet

2.     Tırmanma Merdiveni (90 x 11 x 220 cm): 2 adet

3.    Tutunma Halatlı Metal Tavan Profili

4.    Tırmanma Duvarı

5.     Ayna

6.     Pencere Altı Depolama Birimleri

7.     Stor perde

4.7.3.             Salon Sporları Atölyesi Donatım Paketi Teknik Özellikleri

4.7.3.1.          Tatami minderi (21 adet)

–   Tatami esnek zemin yer minderleri birbirine geçmeli, kalın ve yumuşak, toksik madde içermeyen sağlam EVA maddeden olacaktır.

–   İmalat ürünü olan tatami esnek zemin yer minderi modeli; özel köpük kauçuktan mamül, yap-boz kareler şeklinde 100 x 100 cm ebatlarında, 2,6 cm kalınlığında olacaktır.

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-36)

4.7.3.2.          Tırmanma Merdiveni (90 x 11 x 190 cm) (2 adet)

–     Mekânın kurgusuna göre uygun görülen bir duvara 90 x  11 x 190 cm boyutlarında ahşap tırmanma merdiveni monte

edilecektir.

–     Tırmanma merdiveni, zemine ve duvara sabitlenecektir. Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-37)

4.7.3.3.          Tutunma Halatlı Metal Tavan Profili

–     Ø 40 mm çapında 2 mm demir profillerden, tavan döşemesinden 60 cm sarkan metal konstrüksiyon imal edilecek ve tavan döşemesine dübelle sabitlenecektir.

–                     Konstrüksiyon üzerine jimnastik halatları takılacaktır. Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-38)

4.7.3.4.          Tırmanma Duvarı

–     Mekânın kurgusuna göre uygun görülen bir duvar yüzeyi boyunca veya duvarın belli bir bölümüne tırmanma aparatları

monte edilecektir.

–     Tırmanma aparatlarının monte edileceği duvar taşıyıcı perde duvar olmalıdır. Taşıyıcı perde duvar olmaması durumunda, betonarme zemin döşemesinden betonarme tavan döşemesine sabitlenecek şekilde 40 x 40 x 2 mm lik profillerden oluşan çelik konstrüksiyon kurulacak, tırmanma duvarı bu konstrüksiyona sabitlenecektir.

4.7.3.5.  Pencere Altı Depolama Birimleri

–     Mekânın içindeki pencere altları tamamen en az 45 cm derinlikte dolap olarak yapılacaktır.

–     Dolaplar duvardan duvara boşluk kalmayacak şekilde yapılacaktır.

–     Radyatör denk gelen yerlerin ön paneli delikli sunta lam panelden, üst kısımları menfezli imal edilecektir.

–     Dolaplar 18 mm sunta lamdan imal edilecektir.

–     Kenarlarına 2 mm pvc çekilecektir.

–     Genişlikleri, derinlikleri ve yükseklikleri atölye yapılacak mekânın büyüklüğüne ve tesisat durumuna bağlı olarak yerinde ölçü alınarak yapılacaktır.

4.7.3.6.          Stor Perde (Mekândaki pencere sayısı kadar)

–       Stor perde boyutları pencere ölçülerine uyacak şekilde seçilecektir.

–       Zebra perde tipi kullanılacaktır.

–       Polyester maddeden imal edilmiş olacaktır.

–     Her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir.

4.8. EVDE YAŞAM ATÖLYESİ PAKETİ:

Evde Yaşam Atölyesinin genel mimari standartları ve atölyede bulunan donanımları kapsamaktadır. Söz konusu atölye için malzemelerin adetleri ve teknik özellikleri aşağıda sunulmuştur.

4.8.1.             Evde Yaşam Atölyesi Mimari Standartları

–     Evde Yaşam Atölyesi, kolay ulaşılabilir konumda, en az bir sınıf büyüklüğünde (48 m2) olacak şekilde planlanacaktır. (Ek-39)

–     Zemin döşeme kaplaması silinebilir özellikte olmalıdır.

–     Duvarlar ve tavan su bazlı anti bakteriyel boya ile boyanacaktır.

–     Mekanın kurgusuna göre uygun olan bir duvarda projeksiyon cihazı ve perdesi veya akıllı tahta yapılacaktır.

–     Atölyede yapılacak olan tüm imalat montajları İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

4.8.2.             Evde Yaşam Atölyesi Donatım Takımı Listesi

1.    Çekyat ve Tekli Koltuk: 1 adet çekyat, 2 adet tekli koltuk

2.    Baza (90 x 190 x 29 cm): 1 adet

3.    Yatak: 1 adet

4.    Elbise Dolabı (55 x 90 x 190 cm): 1 adet

5.    Vestiyer (55 x 90 x 190 cm): 2 adet

6.    Yemek Masası (90 x 75 cm): 1 adet

7.    Sandalye: 4 adet

8.    Portatif Ahşap perde Ünitesi (20 x 180 x 190 cm): 1 adet

9.    Puflar (40 x 40 x 40 cm): 5 Adet

10.  Mutfak Tezgâhı, Tezgâh Altı ve Üstü Dolaplar

11.  Musluk Bataryası, Davlumbaz

4.8.3.             Evde Yaşam Atölyesi Donatım Paketi Teknik Özellikleri

4.8.3.1.          Çekyat ve Tekli Koltuk

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-40)

4.8.3.2.          Baza (90 x 190 x 29 cm) (1 adet)

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-41)

4.8.3.3.          Yatak (90 x 190 x 28 cm) (1 adet)

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-42)

4.8.3.4.          Elbise Dolabı (55 x 90 x 190 cm) (1 adet)

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-43)

4.8.3.5.          Vestiyer (55 x 90 x 190 cm) (2 adet)

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-44)

4.8.3.6.          Yemek Masası (90 x 75 cm) (1 adet)

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-45)

4.8.3.7.          Sandalye (4 adet)

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-46)

4.8.3.8.  Portatif Ahşap Perde Ünitesi (20 x 180 x 190 cm) (1 adet)

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-47)

4.8.3.9.  Puf (40 x 40 x 40 cm) (5 Adet)

–      Pufun eni 40 cm, boyu 40 cm ve yerden yüksekliği 40 cm olacaktır.

–       Pufların iç dolgu malzemesi dökme sünger, dış kaplaması sertex nubuk kumaş kaplama olacaktır. Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-48)

4.8.3.10.       Mutfak Tezgâhı, Tezgâh Altı ve Üstü Dolaplar

–     Mutfak Tezgâhı, mermerit malzemeden imal edilecektir. Mermerit malzeme, 300 mm kalınlığında, 130 °C’ye ve ultraviyole ışınlara dayanıklı olmalıdır. Mermerit malzeme, zaman içinde aşınmayan ve bakteri üretmeyen cins olmalıdır. Net ölçüler, yerine göre ölçü alınarak renkler için İdareden onay alındıktan sonra uygulamaya geçilecektir.

–     Mutfak tezgâh altı ve üstü dolapları, 18 mm sunta lam gövde üzeri vakumlu pvc kaplamalı kapaklı dolaplar olarak imal edilecektir. Gövdeler, 18 mm sunta lamdan imal edilecek, kenarlarına 2 mm pvc çekilecektir. Dolap kapakları 18 mdf üzeri vakumlu pvc kaplama olacaktır. Çekmecelerde stoperli çekmece rayı kullanılacaktır.

–                     Dolap kulpları 16 cm parlak nikelajlı kulp seçilecektir. Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-49)

4.8.3.11.       Musluk Bataryası ve Davlumbaz

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-50) Ayrıca, yerine uygun davlumbaz konulacaktır.

4.8.4.     Malzeme Standart Ve Kalite İle İlgili Hususlar

İşin yapımında 1. sınıf ve TSE standartlı malzemeler kullanılacak ve iş, tekniğine uygun kaliteli işçilikle yapılacaktır.

5.        SEVKE HAZIRLAMA, SEVK, AMBALAJ VE ETİKETLEME:

Bu şartname kapsamında temin ve teslim edilecek her türlü malzemenin nakliye, taşıma, sigorta, yerine teslim/montaja kadar geçici bulundurma (depolama) sorumluluğu ve bunlarla bağlantılı her türlü masraf yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Tüm donatım malzemeleri nakliye aracı ile kullanım yerine sevk edilirken malzemelerin çizilmesini önlemek için kabarcıklı naylon vb. sarılarak, malzemelerin çizilmesi, birbirine sürtmesi ve hasar görmesi önlenecek ve kullanım yerine ulaştırılacaktır. Ayrıca malzemenin cinsine ve yapısına göre koruyucu kutu ve diğer materyal de kullanılacaktır.

Malzemelerin tüm taşıma ve kurulumu yüklenici sorumluluğundadır. Taşıma veya kurulum sırasında zarar gören malzeme idare tara fından kabul edilmeyecek olup yüklenicinin ilgili malzemeleri herhangi bir bedel talep etmeksizin değiştirme zorunluluğu bulunmaktadır.

 Ma lzem eler in   ta şın masın ın   ö n cesin d e   y ü klenici   id ar ey e   b ilgi   ver ecek   v e   n ak liyey e   ak ta rılacak   malz em eler   n ak liye   ö n cesin d e   id a renin

 ko n tro lü n d en  geçec ekt ir.  Söz  ko n u su  b ilgilen d irm e  y ü klen ici  ta ra fın d an  n ak liye  gü n ü n d en  asgar i  3  i ş  gü n ü  ö n ce   id a rey e   y ap ılacak   o lu p

 n ak liye ö n cesin d e id ar en in p e rso n eli t ar afın d an ü rü n lerin in celen eb ilm esi i çin ger ekli  imk ân lar y ü klenici t ar afın d an  o lu ştu ru laca kt ır.

İdare malzemelerin teslim adresini tedarik sürecinde yükleniciye iletecektir.

6.        ÖZEL ŞARTLAR

İşin yapımında kullanılacak malzemelerin renk ve deseni ile kullanılacak aksesuarların seçimleri İdare tarafından belirlenecektir.

Sözleşmenin  imzalanmasını  müteakip  yüklenici  tarafından  şartnamede  belirtilen  özelliklere  uygun  malzeme  seçenekleri  idareye sunulacaktır. Ayrıca teknik şartnamede açıklanamayan hususlar ekte verilecek olan mobilya çizimleri baz alınarak imal edilecektir.

7.  GARANTİ VE BAKIM ONARIM

Teslimatı yapılacak tüm malzemelerin garanti süresi en az 24 (yirmidört) ay olacaktır. Garanti süresince tüm onarım ve yedek parça değişimleri ücretsiz olarak yapılacaktır.

iz atölye iletişim

Eğitim kurumları için mekan özgü atölye çözümleri için bizleri arayın. Atölyeler için mobilya ve ekipman çözümlerinin yanı sıra öğrenci ve eğitmen eğitimleri içinde izlere ulaşabilirsiniz.
Telefon: 0545 834 9353
Mail : bilgi@izatolye.com

neden biz

İz Atölye eğitim kurumlarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda atölye çalışmaları yapmakta ve atölyeler için sarf malzeme temin imkanı sağlamaktadır. Böylelikle çocukların eğitimlerinin önemli bir yanını teşkil etmesi gereken el ve zihin koordinasyonu tam, eksiksiz sağlanmaktadır. Çocukları artık sadece oyuncaklara ya da bilgisayara veya televizyonun karşısına hapsetmek doğru değil. Motor becerilerini geliştirmek, hayal güçlerini kullanmalarını diğer çocuklarla ekip çalışmasını öğretmek için farklı atölye çalışmaları çok faydalı. Atölye çalışmaları sırasında çocukların hayal gücü desteklendiği gibi konsantrasyonlarına da büyük katkı sağlıyor. Ayrıca ince motor becerilerinin gelişmesine, farklı malzemelerle tanışmak, malzemeleri düzenli ve özenli kullanmayı öğrenmeye kadar pek çok farklı katkı sağlıyor. Çocukların, kendi yaş grupları ile yaptıkları çalışmalar hem sosyalleşmelerini sağlıyor hem biriyle yardımlaşmayı öğrenirken ayrıca bir şey üretmenin keyfine de varıyorlar.

atölye çalışmalarının önemi

Atölye Eğitimi, bütünleşik bir yapı içerisinde fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını birleştirerek; gençlerin analitik düşünmelerini, farklı öğrenme grupları ile etkileşimler kurmalarını, takım çalışması becerisi kazanmalarını, bildiklerini güncel olaylar ile ilişkilendirmelerini ve ürünlerini girişimci bir ruhla sunmalarını sağlar. Öğrencilerin keşfederek ve uygulayarak öğrenmelerini hedefleyen Atölye Eğitimi ile fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerini öğrencilere kazandırmak ve düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı bireyler yetiştirmek amaçlanır. Atölye Eğitimi Neden Önemli;
  • Öğrencileri motive edebilir. Çünkü gerçek hayattan örneklere de uygulanabilir.
  • Çocuklar neden sonuç ilişkisi kurmaya başlarlar.
  • Öğrenciler daha derin, daha detaylı düşünebilirler.
  • Öğrencilerin bireysel çalışma ve takım çalışması becerilerini geliştirir.
  • Atölye Eğitim, ezberci değil sorgulayıcıdır.
  • İletişim becerileri en üst seviyelere çıkabilir.
  • Öğrenciler eleştirel düşünmeyi öğrenirler.
  • Hata yapmanın aslında ne kadar değerli olduklarını görür öğrenciler.
  • Hatalarından ders çıkarıp tecrübeler edinirler.

Bir yanıt yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.