3d Yazıcı Atölyesi; 3D yazıcılar eğitim alanında çok ilgi görüyor ve sıklıkla öğrenmeye yönelik yeni bir katalizör olarak gösteriliyor. Elbette, bu devrimci teknoloji, öğretmenlerin bir ders kitabından yeniden oluşturulması neredeyse imkansız olan bir öğrenci katılımı seviyesine ulaşmalarına yardımcı oluyor. Ama sadece angajmanla ilgili değil. Aslında, Eğitim Bakanlığı’ndan (DfE) bir rapor, okullardaki 3D baskının öğretmenler ve öğrenciler için bir dizi cazip fayda sunduğunu tespit etmiştir. 3D yazıcılar bir öğretim kaynağı olarak önemli bir potansiyele sahiptir ve öğrenci katılımı ve öğrenimi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Sınıfta 3 boyutlu yazıcı kullanmanın yararları 3D yazıcılar problem çözme becerilerini yaratıcılık ve yeniliklerle birleştirerek yeni nesil bir KÖK öğrencisine ilham vermeye yardımcı oluyor. Ancak bu şık teknoloji aynı zamanda tüm disiplinlerde pedagojiyi destekleme potansiyeline de sahiptir. Öğrenmeyi aktif hale getir Öğrenciler etkileşim ve uygulama yoluyla en iyi şekilde öğrenirler. Bir kitap okuyarak ya da bir ders dinleyerek değil, yaparak. 3D yazıcılar, deneyimsel öğrenmeyi dağıtmak ve öğrencilere daha fazla uygulamalı deneyim kazandırmak için mükemmel bir yoldur. 3D yazıcılarla, öğretmenler teorik olandan pratiklere kadar akademik kavramlar alan etkinlikler oluşturabilirler. Örneğin, biyoloji derslerinde, öğrenciler anatomik bir kalp yaratabilirler. Bu tür aktif öğrenme ayrıca öğrencilerin daha kolay bilgi sahibi olmasını sağlar. Gerçek dünya anlayışını teşvik et 3D yazıcılar öğrenmeyi bağlam içine koymaya yardımcı olur, böylece öğrenciler gerçek dünya problem çözme biçiminde derslerin değerini görürler. Örneğin, bir öğretmen adayı, arı popülasyonunun artmasına izin vereceğini umduğu inanılmaz bir 3D arı prototipini geliştirdi. Eğitim sürecini ilerletmek Öğrenciler hata yaptıkları yerleri kolayca tespit edebilir, bu hataları sınıfla tartışabilir, bu hatalardan ders çıkarabilir ve düzeltebilirler. 3D yazıcılar ve tasarım yazılımı yaratıcılığa ilham veriyor ve genç hayalleri tutuşturuyor. Aslında, öğrencilerin 3D baskı ile oluşturabilecekleri olanaklar sınırsızdır; ve 3D tasarımlarını gerçek fiziksel nesnelere dönüştürebilme yeteneği ile güçlendirildiğinde yaratıcı çocukların nasıl olabileceği dikkat çekicidir! Mekansal zeka Mekansal zeka, nesneler arasındaki büyüklük, şekil, hareket ve ilişkileri analiz etmeyi ve yorumlamayı içerir; Üç boyutlu ortamları gözlemlemekten doğru sonuç çıkarma yeteneği. Çalışmalara göre, 3D yazıcıların derslerde kullanımı, öğrencinin mekansal zekasını geliştirir ve bu tür bir zeka, STEM deneklerinde başarının önemli bir yordayıcısıdır. Dijital katılımı artırın 3D baskı, pratik, eğlenceli bir aktivitedir. Bu nedenle, bu teknolojiyi derslere ekleyerek, öğretmenler öğrencileri meşgul etmek için yeni yollar ortaya çıkarabilir; Hem zihinsel olarak uyarıcı hem de zevkli bir şekilde derslere ekstra değer ve ilgi kazandırmak. Dahası, 3D yazıcılar eğitim seviyelerinde uygulanabilir; ilk yılların dijital katılımı için onları doğal bir başlangıç ​​noktası haline getiriyor.

iz atölye iletişim

Eğitim kurumları için mekan özgü atölye çözümleri için bizleri arayın. Atölyeler için mobilya ve ekipman çözümlerinin yanı sıra öğrenci ve eğitmen eğitimleri içinde izlere ulaşabilirsiniz.
Telefon: 0545 834 9353
Mail : bilgi@izatolye.com

neden biz

İz Atölye eğitim kurumlarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda atölye çalışmaları yapmakta ve atölyeler için sarf malzeme temin imkanı sağlamaktadır. Böylelikle çocukların eğitimlerinin önemli bir yanını teşkil etmesi gereken el ve zihin koordinasyonu tam, eksiksiz sağlanmaktadır. Çocukları artık sadece oyuncaklara ya da bilgisayara veya televizyonun karşısına hapsetmek doğru değil. Motor becerilerini geliştirmek, hayal güçlerini kullanmalarını diğer çocuklarla ekip çalışmasını öğretmek için farklı atölye çalışmaları çok faydalı. Atölye çalışmaları sırasında çocukların hayal gücü desteklendiği gibi konsantrasyonlarına da büyük katkı sağlıyor. Ayrıca ince motor becerilerinin gelişmesine, farklı malzemelerle tanışmak, malzemeleri düzenli ve özenli kullanmayı öğrenmeye kadar pek çok farklı katkı sağlıyor. Çocukların, kendi yaş grupları ile yaptıkları çalışmalar hem sosyalleşmelerini sağlıyor hem biriyle yardımlaşmayı öğrenirken ayrıca bir şey üretmenin keyfine de varıyorlar.

atölye çalışmalarının önemi

Atölye Eğitimi, bütünleşik bir yapı içerisinde fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını birleştirerek; gençlerin analitik düşünmelerini, farklı öğrenme grupları ile etkileşimler kurmalarını, takım çalışması becerisi kazanmalarını, bildiklerini güncel olaylar ile ilişkilendirmelerini ve ürünlerini girişimci bir ruhla sunmalarını sağlar. Öğrencilerin keşfederek ve uygulayarak öğrenmelerini hedefleyen Atölye Eğitimi ile fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerini öğrencilere kazandırmak ve düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı bireyler yetiştirmek amaçlanır. Atölye Eğitimi Neden Önemli;
  • Öğrencileri motive edebilir. Çünkü gerçek hayattan örneklere de uygulanabilir.
  • Çocuklar neden sonuç ilişkisi kurmaya başlarlar.
  • Öğrenciler daha derin, daha detaylı düşünebilirler.
  • Öğrencilerin bireysel çalışma ve takım çalışması becerilerini geliştirir.
  • Atölye Eğitim, ezberci değil sorgulayıcıdır.
  • İletişim becerileri en üst seviyelere çıkabilir.
  • Öğrenciler eleştirel düşünmeyi öğrenirler.
  • Hata yapmanın aslında ne kadar değerli olduklarını görür öğrenciler.
  • Hatalarından ders çıkarıp tecrübeler edinirler.

Bir cevap yazın