Kalkınma Ajansı Ahşap Atölyesi; TR33 Bölgesi’nin dijital dönüşüm sürecini hızlandıracak ve sürdürülebilir kılacak geleceğin nitelikli iş gücünün oluşturulması amacıyla okul çağındaki çocukların tasarım, yenilikçilik, üretkenlik kapasitelerinin geliştirilmesi.

Öncelikler

Bir proje, birden çok program önceliği ile ilişkilendirilebilir. Aynı proje kapsamında YENEP başvuru rehberinin 33.sayfasında ilçe düzeyine göre belirtilen azami sınırlar dahilinde farklı eğitim kurumunda (okul, merkez vb.) sabit / mobil kendin yap atölyesi kurulabilir ya da mevcut atölyeler geliştirilebilir.

1) 6-14 yaş arası öncelikli olmak üzere eğitim çağındaki çocukların algoritmik düşünme, robotik kodlama ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi amacıyla kendin yap atölyelerinin kurulması ve bu atölyelerde görev alacak nitelikli bir eğitim kadrosunun oluşturulması

2) Bölgedeki mevcut kodlama atölyelerinin teknolojik ve beşeri altyapısının güncel teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştirilmesi

3) Eğitimde fırsat eşitliği kapsamında özellikle il/ilçe merkezinden uzaktaki köy ve beldelerde eğitim görmekte olan çocuklara hizmet vermek üzere mobil kendin yap atölyelerinin oluşturulması

ÖNEMLİ: Bu önceliklere ilişkin detaylı açıklamalar ve örnekler için başvuru rehberinin 30. sayfasında yer alan “2.1.3.3 Proje Konuları” bölümünü inceleyiniz.

Program Bütçesi

Program kapsamında tahsis edilen toplam mali kaynak tutarı 10.000.000 TL (On Milyon Türk Lirası)’dir. 

Destek Miktarı

Destek limitleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Destek LimitleriAsgariAzami
Destek Oranı% 25% 90
Destek Miktarı90.000 TL600.000 TL
Eş Finansman10.000 TL1.800.000 TL
Proje Bütçesi100.000 TL2.400.000 TL

Proje bütçesi Ajanstan talep edilen destek miktarı ve başvuru sahibinin taahhüt ettiği eş finansman miktarının toplamından oluşmaktadır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmeyecek olup yararlanıcının proje eş finansmanını ortaklarından, iştirakçilerinden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının taahhüdü hükmünde olup yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu kabul edilir.

Bu program kapsamında katma değer vergisi (KDV) uygun maliyet olup KDV’nin proje bütçesinden karşılanabilmesi için proje kapsamında alınacak mal, malzeme, ekipman, hizmet vb. kalemlerin KDV dahil maliyetleri ile birlikte bütçeye yazılması gerekmektedir.

Uygun Başvuru Sahipleri

Başvuru SahibiOrtaklarİştirakçiler
İl milli eğitim müdürlükleri (il merkezinde)İlçe milli eğitim müdürlükleri (ilçede)İl/ilçe milli eğitim müdürlükleriYerel yönetimlerÜniversiteler ve ilçelerde bulunan alt birimleri
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
Organize sanayi bölgeleri
Siyasi partiler ve alt birimleri hariç tüm gerçek ve tüzel kişiler

Bir başvuru sahibi programa en fazla 2 (iki) proje ile başvuruda bulunabilir ve başvuru sahibi sıfatıyla bunlardan yalnızca 1 (bir) tanesi için destek alabilir.

Proje başvuruları ilçe sınırları içerisinde uygulanacak projeler için ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından, il merkezinde uygulanacak projeler içinse il milli eğitim müdürlüğü tarafından yapılmalıdır. Manisa ili büyükşehir olmasından dolayı Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü il sınırları içerisindeki ilçelere yönelik proje hazırlayabilir. Okullar bu programa bireysel başvuruda bulunamazlar.

Programa sunulacak projeler için son başvuru zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Başvuru SüreciSon Başvuru Zamanı
Projenin KAYS Girişi ve Onayı07.04.2019 | 23:59
Taahhütnamenin e-İmzası / Teslimi12.04.2019 | 18:00

Başvurular, KAYS üzerinden yapılır. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde tamamlanır.

Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Ajansa teslim edilir. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir.

Ajans Adı:Ahiler Kalkınma Ajansı
Kısaltma:AHİKA
Logo: 
Bölge Adı:TR71 (NEVŞEHİR – AKSARAY – KIRIKKALE – KIRŞEHİR – NİĞDE)
Genel Sekreter:Bekir VAROL (Genel Sekreter Vekili)
Tel:+90 384 214 36 66
Fax:+90 384 214 00 46
Web:www.ahika.gov.tr
E-posta:info@ahika.gov.tr
Adres (Merkez):Cevher Dudayev Mah. Vatan Cad. No:42/1 Merkez / NEVŞEHİR
   
   
Ajans Adı:Ankara Kalkınma Ajansı
Kısaltma:ANKARAKA
Logo: 
Bölge Adı:TR51 (ANKARA)
Genel Sekreter:Arif ŞAYIK
Tel:+90 312 310 03 00
Fax:+90 312 309 34 07
Web:www.ankaraka.org.tr
E-posta:bilgi@ankaraka.org.tr
Adres (Merkez):Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad. No: 11 06460 Çankaya / ANKARA
   
   
Ajans Adı:Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Kısaltma:BAKA
Logo: 
Bölge Adı:TR61 (ISPARTA – ANTALYA – BURDUR )
Genel Sekreter:Abdullah MADENCİ (Genel Sekreter Vekili)
Tel:+90 246 224 37 37
Fax:+90 246 224 39 49
Web:www.baka.gov.tr
E-posta:info@baka.org.tr
Adres (Merkez):İl Özel İdaresi Yerleşkesi Atatürk Bulvarı 32200 Merkez / ISPARTA
   
   
Ajans Adı:Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
Kısaltma:BAKKA
Logo: 
Bölge Adı:TR81 (ZONGULDAK – BARTIN – KARABÜK)
Genel Sekreter:Elif ACAR (Genel Sekreter Vekili)
Tel:+90 372 257 74 70
Fax:+90 372 257 74 72
Web:www.bakka.gov.tr
E-posta:bilgi@bakka.gov.tr
Adres (Merkez):Güney Mah. Zonguldak Yolu Cad. No:36 67600  Kozlu / ZONGULDAK
   
   
Ajans Adı:Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı
Kısaltma:BEBKA
Logo: 
Bölge Adı:TR41 (BURSA – ESKİŞEHİR – BİLECİK)
Genel Sekreter:İsmail GERİM
Tel:+90 224 211 13 27
Fax:+90 224 211 13 29
Web:www.bebka.org.tr
E-posta:bebka@bebka.org.tr
Adres (Merkez):Altınova Mah. İstanbul Cad. 424/4 Buttim İş Merkezi Buttim Plaza Kat 6 No:601 16250 Osmangazi / BURSA 
   
   
Ajans Adı:Çukurova Kalkınma Ajansı
Kısaltma:ÇKA
Logo: 
Bölge Adı:TR62 (ADANA – MERSİN)
Genel Sekreter:Dr. Lutfi ALTUNSU 
Tel:+90 322 363 00 39
Fax:+90 322 363 00 41
Web:www.cka.org.tr
E-posta:info@cka.org.tr
Adres (Merkez):Döşeme Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:138 Seyhan / ADANA 
   
   
Ajans Adı:Dicle Kalkınma Ajansı
Kısaltma:DİKA
Logo: 
Bölge Adı:TRC3 (MARDİN – BATMAN – SİİRT – ŞIRNAK)
Genel Sekreter:Yılmaz ALTINDAĞ
Tel:+90 482 212 11 14
Fax:+90 482 213 14 95
Web:www.dika.org.tr
E-posta:info@dika.org.tr
Adres (Merkez):Yenişehir Mah. Kızıltepe Cad. No:6/1 Artuklu / MARDİN
   
   
Ajans Adı:Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
Kısaltma:DOĞAKA
Logo: 
Bölge Adı:TR63 (HATAY – KAHRAMANMARAŞ – OSMANİYE)
Genel Sekreter:Onur YILDIZ 
Tel:+90 326 225 14 15
Fax:+90 326 225 14 52
Web:www.dogaka.gov.tr
E-posta:bilgi@dogaka.gov.tr
Adres (Merkez):Haraparası Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. Birinci Tabakhane Sk. No:20 31060 Antakya / HATAY
   
   
Ajans Adı:Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
Kısaltma:DAKA
Logo: 
Bölge Adı:TRB2 (VAN – BİTLİS – HAKKARİ – MUŞ)
Genel Sekreter:Halil İbrahim GÜRAY
Tel:+90 432 485 10 15
Fax:+90 432 215 65 54
Web:www.daka.org.tr
E-posta:info@daka.org.tr
Adres (Merkez):Şerefiye Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi 943.Sokak No:1 65140 İpekyolu / VAN  
   
   
Ajans Adı:Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı
Kısaltma:DOKA
Logo: 
Bölge Adı:TR90 (TRABZON – ARTVİN – GİRESUN – GÜMÜŞHANE – ORDU – RİZE)
Genel Sekreter:Onur ADIYAMAN (Genel Sekreter Vekili)
Tel:  444 82 90 
Fax:+90 462 455 40 88
Web:www.doka.org.tr
E-posta:doka@doka.org.tr
Adres (Merkez):Gazipaşa Mahallesi Nemlioğlu Sokak Taksim Yokuşu No: 3 Merkez / TRABZON
   
   
Ajans Adı:Fırat Kalkınma Ajansı
Kısaltma:FKA
Logo: 
Bölge Adı:TRB1 (MALATYA – BİNGÖL – ELAZIĞ – TUNCELİ)
Genel Sekreter:Abdulvahap YOĞUNLU (Genel Sekreter Vekili) 
Tel:444 53 52 / +90 422 212 87 98
Fax:+90 422 212 87 97
Web:www.fka.gov.tr
E-posta:info@fka.gov.tr
Adres (Merkez):Niyazi Mahallesi Buhara Caddesi No:195 Kat:1 (Malatya TSO Hizmet Binası 1. Kat) Battalgazi / MALATYA
   
   
Ajans Adı:Güney Ege Kalkınma Ajansı
Kısaltma:GEKA
Logo: 
Bölge Adı:TR32 (DENİZLİ – AYDIN – MUĞLA)
Genel Sekreter V.:Özgür AKDOĞAN  (Genel Sekreter Vekili)
Tel:+90 258 371 88 44
Fax:+90 258 371 88 47
Web:www.geka.gov.tr
E-posta:info@geka.gov.tr
Adres (Merkez):Pamukkale Teknokent Kınıklı Mh. Hüseyin Yılmaz Cd. No:67 B Blok Kat:2 20160 Pamukkale/DENİZLİ 
   
   
Ajans Adı:Güney Marmara Kalkınma Ajansı
Kısaltma:GMKA
Logo: 
Bölge Adı:TR22 (BALIKESİR – ÇANAKKALE)
Genel Sekreter:Abdullah GÜÇ  (Genel Sekreter Vekili)
Tel:+90 266 246 10 00
Fax:+90 266 246 17 00
Web:www.gmka.gov.tr
E-posta:info@gmka.gov.tr
Adres (Merkez):Paşaalanı Mh. A. Gaffar Okkan Cd. No:28/1 Karesi / BALIKESİR
   
   
Ajans Adı:İstanbul Kalkınma Ajansı
Kısaltma:İSTKA
Logo: 
Bölge Adı:TR10 (İSTANBUL)
Genel Sekreter:Dr. Fatih PİŞKİN (Genel Sekreter Vekili)
Tel:+90 212 468 34 00
Fax:+90 212 468 34 44
Web:www.istka.org.tr
E-posta:iletisim@istka.org.tr
Adres (Merkez):Asmalı Mescit Mah. İstiklal Caddesi No:142, Odakule Kat:6-7-8 Beyoğlu 34430 / İSTANBUL   
   
   
Ajans Adı:İpekyolu Kalkınma Ajansı
Kısaltma:İKA
Logo: 
Bölge Adı:TRC1 (GAZİANTEP – ADIYAMAN – KİLİS)
Genel Sekreter:Burhan AKYILMAZ
Tel:+90 342 231 07 01
Fax:+90 342 231 07 03
Web:www.ika.org.tr
E-posta:info@ika.org.tr
Adres (Merkez):İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi Kat:2-3 27060 Şehitkamil / GAZİANTEP
   
   
Ajans Adı:İzmir Kalkınma Ajansı
Kısaltma:İZKA
Logo: 
Bölge Adı:TR31 (İZMİR)
Genel Sekreter :Dr. Mehmet YAVUZ
Tel:+90 232 489 81 81
Fax:+90 232 489 85 05
Web:www.izka.org.tr
E-posta:info@izka.org.tr
Adres (Merkez):Şehit Fethi Bey Caddesi No:49/1Birlik Plaza Kat:3 35210 Gümrük / İZMİR
   
   
Ajans Adı:Karacadağ Kalkınma Ajansı
Kısaltma:KARACADAĞ
Logo: 
Bölge Adı:TRC2 (DİYARBAKIR – ŞANLIURFA)
Genel Sekreter:Dr. Hasan MARAL
Tel:+90 412 237 12 16
Fax:+90 412 237 12 14
Web:www.karacadag.gov.tr
E-posta:info@karacadag.gov.tr
Adres (Merkez):Selahattin Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:19/B 21080 Bağlar / DİYARBAKIR
   
   
Ajans Adı:Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
Kısaltma:KUZKA
Logo: 
Bölge Adı:TR82 (KASTAMONU – ÇANKIRI – SİNOP)
Genel Sekreter V.:Serkan GENÇ (Genel Sekreter Vekili)
Tel:+90 366 212 58 52
Fax:+90 366 212 58 55
Web:www.kuzka.gov.tr
E-posta:bilgi@kuzka.gov.tr
Adres (Merkez):Kuzeykent Mah. Kayın Sk. No: 9     37150    Merkez / KASTAMONU
   
   
Ajans Adı:Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı
Kısaltma:KUDAKA
Logo: 
Bölge Adı:TRA1 (ERZURUM – BAYBURT – ERZİNCAN)
Genel Sekreter:Prof. Dr. Osman DEMİRDÖĞEN
Tel:+90 442 235 61 11
Fax:+90 442 235 61 14
Web:www.kudaka.org.tr
E-posta:info@kudaka.org.tr
Adres (Merkez):Cumhuriyet Caddesi No:3 Yakutiye / ERZURUM
   
   
Ajans Adı:Mevlana Kalkınma Ajansı
Kısaltma:MEVKA
Logo: 
Bölge Adı:TR52 (KONYA – KARAMAN)
Genel Sekreter:Savaş ÜLGER (Genel Sekreter Vekili)
Tel:+90 332 236 32 90
Fax:+90 332 236 46 91
Web:www.mevka.org.tr
E-posta:bilgi@mevka.org.tr
Adres (Merkez):Şeyh Sadrettin Mahallesi FeritPaşa Caddesi No:18 42040 Meram/KONYA 
   
   
Ajans Adı:Orta Anadolu Kalkınma Ajansı
Kısaltma:ORAN
Logo: 
Bölge Adı:TR72 (KAYSERİ – SİVAS – YOZGAT)
Genel Sekreter V.:Ahmet Emin KİLCİ (Genel Sekreter Vekili)
Tel:+90 352 352 67 26
Fax:+90 352 352 67 33
Web:www.oran.org.tr
E-posta:info@oran.org.tr
Adres (Merkez):Mevlana Mahallesi, M.K.P Bulvarı, No:79, Kat: 5-6 P.K: 38080 Kocasinan/KAYSERİ
   
   
Ajans Adı:Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
Kısaltma:OKA
Logo: 
Bölge Adı:TR83 (SAMSUN – AMASYA – ÇORUM – TOKAT)
Genel Sekreter:Mevlüt ÖZEN
Tel:+90 362 431 24 00
Fax:+90 362 431 24 09
Web:www.oka.org.tr
E-posta:info@oka.org.tr
Adres (Merkez):Samsun Merkez Organize San. Böl. Yasar Dogu Cad. No: 62 Tekkeköy/SAMSUN
   
   
Ajans Adı:Serhat Kalkınma Ajansı
Kısaltma:SERKA
Logo: 
Bölge Adı:TRA2 (KARS – AĞRI – ARDAHAN – IĞDIR)
Genel Sekreter:Oktay GÜVEN (Genel Sekreter Vekili)
Tel:+90 474 212 52 00
Fax:+90 474 212 52 04
Web:www.serka.gov.tr
E-posta:info@serka.gov.tr
Adres (Merkez):Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117  Merkez / KARS
   
   
Ajans Adı:Trakya Kalkınma Ajansı
Kısaltma:TRAKYAKA
Logo: 
Bölge Adı:TR21 (TEKİRDAĞ – EDİRNE – KIRKLARELİ)
Genel Sekreter:Mahmut ŞAHİN
Tel:+90 850 450 09 59 
Fax:+90 282 263 10 03
Web:www.trakyaka.org.tr
E-posta:bilgi@trakyaka.org.tr
Adres (Merkez):Hürriyet Mah. Elif Hanım Sok. Dinçgül Özçakı İş Merkezi No:9 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ
   
   
Ajans Adı:Zafer Kalkınma Ajansı
Kısaltma:ZAFER
Logo: 
Bölge Adı:TR33 (KÜTAHYA – AFYONKARAHİSAR – MANİSA – UŞAK)
Genel Sekreter:Veli OĞUZ  
Tel:+90 274 271 77 61/62
Fax:+90 274 271 77 63
Web:www.zafer.org.tr
E-posta:info@zafer.org.tr
Adres (Merkez):Cumhuriyet Mah. Öncü Sok. No:39 43020 Merkez/KÜTAHYA

iz atölye iletişim

Eğitim kurumları için mekan özgü atölye çözümleri için bizleri arayın. Atölyeler için mobilya ve ekipman çözümlerinin yanı sıra öğrenci ve eğitmen eğitimleri içinde izlere ulaşabilirsiniz.
Telefon: 0545 834 9353
Mail : bilgi@izatolye.com

neden biz

İz Atölye eğitim kurumlarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda atölye çalışmaları yapmakta ve atölyeler için sarf malzeme temin imkanı sağlamaktadır. Böylelikle çocukların eğitimlerinin önemli bir yanını teşkil etmesi gereken el ve zihin koordinasyonu tam, eksiksiz sağlanmaktadır. Çocukları artık sadece oyuncaklara ya da bilgisayara veya televizyonun karşısına hapsetmek doğru değil. Motor becerilerini geliştirmek, hayal güçlerini kullanmalarını diğer çocuklarla ekip çalışmasını öğretmek için farklı atölye çalışmaları çok faydalı. Atölye çalışmaları sırasında çocukların hayal gücü desteklendiği gibi konsantrasyonlarına da büyük katkı sağlıyor. Ayrıca ince motor becerilerinin gelişmesine, farklı malzemelerle tanışmak, malzemeleri düzenli ve özenli kullanmayı öğrenmeye kadar pek çok farklı katkı sağlıyor. Çocukların, kendi yaş grupları ile yaptıkları çalışmalar hem sosyalleşmelerini sağlıyor hem biriyle yardımlaşmayı öğrenirken ayrıca bir şey üretmenin keyfine de varıyorlar.

atölye çalışmalarının önemi

Atölye Eğitimi, bütünleşik bir yapı içerisinde fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını birleştirerek; gençlerin analitik düşünmelerini, farklı öğrenme grupları ile etkileşimler kurmalarını, takım çalışması becerisi kazanmalarını, bildiklerini güncel olaylar ile ilişkilendirmelerini ve ürünlerini girişimci bir ruhla sunmalarını sağlar. Öğrencilerin keşfederek ve uygulayarak öğrenmelerini hedefleyen Atölye Eğitimi ile fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerini öğrencilere kazandırmak ve düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı bireyler yetiştirmek amaçlanır. Atölye Eğitimi Neden Önemli;
  • Öğrencileri motive edebilir. Çünkü gerçek hayattan örneklere de uygulanabilir.
  • Çocuklar neden sonuç ilişkisi kurmaya başlarlar.
  • Öğrenciler daha derin, daha detaylı düşünebilirler.
  • Öğrencilerin bireysel çalışma ve takım çalışması becerilerini geliştirir.
  • Atölye Eğitim, ezberci değil sorgulayıcıdır.
  • İletişim becerileri en üst seviyelere çıkabilir.
  • Öğrenciler eleştirel düşünmeyi öğrenirler.
  • Hata yapmanın aslında ne kadar değerli olduklarını görür öğrenciler.
  • Hatalarından ders çıkarıp tecrübeler edinirler.

Bir yanıt yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.