Dil Laboratuvarı Kurulumu; Yabancı dil sadece okuyarak ve yazarak değil de aynı zamanda görsel ve işitsel olanakları kullanarak bütünsel bir zeka çerçevesinde dil öğrenimini kolay bir hale getirmektir.

Son yıllarda her alanda olduğu gibi eğitim alanında da oldukça gelişim gösteren ülkemiz bu imkanları da yavaş yavaş kullanmaya başlamıştır. Nasıl ki bir kimya eğitimi laboratuvarı gerektiriyorsa İngilizce eğitimi de o şekilde özel bir laboratuvara ihtiyaç vardır.İşte dil laboratuvarları bu noktadaki ihtiyaca binaen geliştirilmiştir.

Dünyada oldukça yaygın bir şekilde kullanılan dil laboratuvarları ülkemizde de yeni yeni etkin bir şekilde kullanılmaya başlamıştır.Yabancı dil labatatuvarlarıları 2 şekilde kurulabilmektedir.

 • Öğretmen ve öğrenci üniteleri vasıtasıyla oluşturulan dil laboratuvarları.
 • Dil laboratuvarı yazılımıyla bilgisayar üzerinden oluşturulan yabancı dil laboratuvarları.

1- Öğretmen ve öğrenci üniteleri ile oluşturulan bir laboratuvarlarında söz gelimi 20 öğrenci ve 1 öğretmenden oluşan bir laboratuvar için 20 adet öğrenci ünitesi ve bir adet öğretmen ünitesi gereklidir, ayrıca her bir öğrenciye kulaklık ve mikrofon da gerekmektedir.En temel haliyle Öğretmen ve öğrenci üniteleri vasıtasıyla oluşturulan yabancı dil laboratuvarları bu şekilde oluşturulmaktadır.

Öğrenci ve öğretmen üniteleri ile oluşturulan dil laboratuvarlarında bilgisayar gerektirmediği için yazılım vasıtası ile oluşturulan dil laboratuvarlarına göre çok daha uygun bir maliyet çıkabilmektedir.

Bu şekilde oluşturulan dil laboratuvarlarında her ne kadar maliyet uygun olmuş olsa da öğretmenlerin öğrencilerin geçmiş performanslarına kayıt altına alamaması ayrıca daha statik bir yapıda olduğu için yazılım vasıtasıyla oluşturulan dil laboratuvarlarına göre bazı yönlerden daha dez avantajlı olduğunu söyleyebiliriz.

Fakat maliyeti odaklı düşünülen bir dil laboratuvarlarında bu şekilde bir sistem daha uygundur.

2- Dil laboratuvarı yazılımı bilgisayar üzerinden oluşturulan dil laboratuvarlarında ise yine 21 kişilik bir sınıfın üzerinden örnek verecek olursak bu iş için 21 tane yazılım gerekmektedir 20 tane yazılım öğrencilerin bilgisayarlarına kurulmaktadır ve bir adet öğretmen için yazılım öğretmen bilgisayarına kurularak öğretmenin sınıfı bu yazılım vasıtası ile yönetmesi sağlamaktadır.

Dil Laboratuvarı Özellikleri

 • Genel Bakış: bir veya daha fazla konum veya sınıftaki tüm bilgisayarları izleme
 • Uzaktan erişim: kullanıcıları izlemek ve desteklemek için bilgisayarları görüntüleyin veya kontrol edin
 • Demo: öğretmenin ekranını gerçek zamanlı yayınla (tam ekran / pencere)
 • Ekran kilidi: şu anda önemli olan şeylere dikkat edin
 • İletişim: öğrencilere kısa mesaj gönderme
 • Dersleri başlatın ve bitirin: giriş yapın ve kullanıcıları bir kerede çıkış yapın
 • Ekran görüntüleri: öğrenme ilerlemesini ve belge ihlallerini kaydedin
 • Programlar ve web siteleri: programları başlatın ve web sitesi URL’lerini uzaktan açın
 • Öğretim materyali: belgeleri, görüntüleri ve videoları kolayca dağıtın ve açın
 • Yönetim: bilgisayarları uzaktan açma / kapama ve bilgisayarları yeniden başlatma (Yerel Ağda Uyandırma)

 

İzleme ve kontrol. Sınıf sizindir. Veyon ile sınıfınız üzerinde her zaman tam kontrole sahip olursunuz. Tüm bilgisayar ekranlarını bir simge görünümünde görebilir ve tek bir tıklamayla tek tek bilgisayarlara erişebilirsiniz. Bilgisayarların ekran görüntülerini almak da tek tıklatma işlemidir. Tek bir düğme yardımıyla tüm bilgisayarları kilitleyerek ve giriş aygıtlarını engelleyerek dersinize dikkat edin.

Ağınızla entegre edin. Yerleşik LDAP / AD desteği. İTALC gibi önceki ürünlerle, tüm bilgisayarları manuel olarak eklemeniz veya sıkıcı ve hataya eğilimli XML dosyaları oluşturmak için komut dosyaları oluşturmanız gerekiyordu. Veyon ile LDAP veya ActiveDirectory sunucunuzda depolanmış olan tüm bilgileri kullanabilirsiniz. LDAP modülünü bir kez yapılandırdığınızda Veyon bilgisayar ve oda bilgilerini otomatik olarak güncel tutacaktır.

İzleme ve kontrol. Sınıf sizindir. Veyon ile sınıfınız üzerinde her zaman tam kontrole sahip olursunuz. Tüm bilgisayar ekranlarını bir simge görünümünde görebilir ve tek bir tıklamayla tek tek bilgisayarlara erişebilirsiniz. Bilgisayarların ekran görüntülerini almak da tek tıklatma işlemidir. Tek bir düğme yardımıyla tüm bilgisayarları kilitleyerek ve giriş aygıtlarını engelleyerek dersinize dikkat edin.

Ağınızla entegre edin. Yerleşik LDAP / AD desteği. İTALC gibi önceki ürünlerle, tüm bilgisayarları manuel olarak eklemeniz veya sıkıcı ve hataya eğilimli XML dosyaları oluşturmak için komut dosyaları oluşturmanız gerekiyordu. Yazılım ile LDAP veya ActiveDirectory sunucunuzda depolanmış olan tüm bilgileri kullanabilirsiniz. LDAP modülünü bir kez yapılandırdığınızda Veyon bilgisayar ve oda bilgilerini otomatik olarak güncel tutacaktır.

iz atölye iletişim

Eğitim kurumları için mekan özgü atölye çözümleri için bizleri arayın. Atölyeler için mobilya ve ekipman çözümlerinin yanı sıra öğrenci ve eğitmen eğitimleri içinde izlere ulaşabilirsiniz.
Telefon: 0545 834 9353
Mail : bilgi@izatolye.com

neden biz

İz Atölye eğitim kurumlarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda atölye çalışmaları yapmakta ve atölyeler için sarf malzeme temin imkanı sağlamaktadır. Böylelikle çocukların eğitimlerinin önemli bir yanını teşkil etmesi gereken el ve zihin koordinasyonu tam, eksiksiz sağlanmaktadır.Çocukları artık sadece oyuncaklara ya da bilgisayara veya televizyonun karşısına hapsetmek doğru değil. Motor becerilerini geliştirmek, hayal güçlerini kullanmalarını diğer çocuklarla ekip çalışmasını öğretmek için farklı atölye çalışmaları çok faydalı. Atölye çalışmaları sırasında çocukların hayal gücü desteklendiği gibi konsantrasyonlarına da büyük katkı sağlıyor.Ayrıca ince motor becerilerinin gelişmesine, farklı malzemelerle tanışmak, malzemeleri düzenli ve özenli kullanmayı öğrenmeye kadar pek çok farklı katkı sağlıyor. Çocukların, kendi yaş grupları ile yaptıkları çalışmalar hem sosyalleşmelerini sağlıyor hem biriyle yardımlaşmayı öğrenirken ayrıca bir şey üretmenin keyfine de varıyorlar.

atölye çalışmalarının önemi

Atölye Eğitimi, bütünleşik bir yapı içerisinde fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını birleştirerek; gençlerin analitik düşünmelerini, farklı öğrenme grupları ile etkileşimler kurmalarını, takım çalışması becerisi kazanmalarını, bildiklerini güncel olaylar ile ilişkilendirmelerini ve ürünlerini girişimci bir ruhla sunmalarını sağlar. Öğrencilerin keşfederek ve uygulayarak öğrenmelerini hedefleyen Atölye Eğitimi ile fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerini öğrencilere kazandırmak ve düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı bireyler yetiştirmek amaçlanır.Atölye Eğitimi Neden Önemli;
 • Öğrencileri motive edebilir. Çünkü gerçek hayattan örneklere de uygulanabilir.
 • Çocuklar neden sonuç ilişkisi kurmaya başlarlar.
 • Öğrenciler daha derin, daha detaylı düşünebilirler.
 • Öğrencilerin bireysel çalışma ve takım çalışması becerilerini geliştirir.
 • Atölye Eğitim, ezberci değil sorgulayıcıdır.
 • İletişim becerileri en üst seviyelere çıkabilir.
 • Öğrenciler eleştirel düşünmeyi öğrenirler.
 • Hata yapmanın aslında ne kadar değerli olduklarını görür öğrenciler.
 • Hatalarından ders çıkarıp tecrübeler edinirler.

Bir cevap yazın