Drama Atölyesi

İnsanın eyleme dönüşmüş ifadeler ile kendini veya bir olayı, bir olguyu anlatmasına ilişkin,

  • Tiyatro,
  • Drama,
  • Mahalli Oyunlar,
  • Karagöz – Hacivat (Gölge Oyunları),
  • Kukla,
  • Masal ve Fıkra Anlatma,
  • Müzikal Gösteriler,
  • Pandomim,
  • Sunuculuk, Diksiyon vb. alanlarda becerilerin geliştirildiği atölyedir.