Masal Anlatıcılığı Eğitici Eğitimi; Millî Eğitim Bakanlığımızın Anadolu Masalları Projesi kapsamındaki Masal Anlatıcılığı Uygulama Atölyesi Eğitici Eğitimi programında 100 öğretmenimizin eğitim alması sağlandı.

Millî Eğitim Bakanlığımızın Anadolu Masalları Projesi kapsamındaki Masal Anlatıcılığı Uygulama Atölyesi Eğitici Eğitimi programında 100 öğretmenimizin eğitim alması sağlandı.

Çocukluğumuza ve yetişkinliğimize yüzyıllardır sızıp duran masallar aslında insanlığın hayal ufkudur. Masalların hem kuşaklar hem de farklı kültürler arasında akıp giden, esneyip katılaşan, evrilip yeniden kurulan bir yapısı olduğunun altını çizen hayli çalışma var.Tabi masallar aynı zamanda eğitim ortamlarımızın ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu çerçevede Millî Eğitim Bakanlığımız, UNESCO Türkiye ve İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz iş birliğiyle “Anadolu Masalları” “Masal Anlatıcılığı Uygulama Atölyesi Eğitici Eğitimi” hizmetiçi eğitimleri düzenlendi. İstanbul’da 26 – 31 Ağustos 2019 tarihleri arasındaki eğitime, Türkiye’nin çeşitli illerinden 100 öğretmenimiz katıldı.

Anadolu Masalları Projesi

Millî Eğitim Bakanlığımızın Anadolu Masalları Projesi kapsamındaki Masal Anlatıcılığı Uygulama Atölyesi Eğitici Eğitimi programında 100 öğretmenimizin eğitim alması sağlandı. Verilen eğitimle Anadolu masalarının Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan çocuklarla buluşması amaçlanıyor.

Daha önceki eğitimlerde Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün İstanbul Masal Okulu ile birlikte toplamda 300 öğretmene temel düzey masal anlatıcılığı eğitimi verilmişti. Milli Eğitim Bakanlığımız, UNESCO Türkiye ve İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün el ele verdiği bu eğitimler sonunda ise 100 öğretmenimiz temel düzeyde masal anlatıcılığı eğitimi verebilecek yetkinliğe sahip oldu.

Eğitimin ilk gününde Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Uğur Kılıç ve UNESCO Millî Komisyonu Başkanı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü’nden Sayın Prof. Dr. M. Öcal Oğuz masal anlatmanın önemi, gerekliliği ve bu projenin ne ifade ettiği üzerine birer sunum yaptılar.

Akabinde öğretmenlerimize bir hafta boyunca 09.00-18.00 saatleri arasında masal anlatıcılığı eğitimi verildi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü’nden Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel, Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden Prof. Dr. Ali Duymaz, Ordu Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden Dr. Emine Çakır, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Folkloru Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Pınar Fedakâr, Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden Dr. Mustafa Gültekin, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Masal Anlatıcısı Güldâne Berk gibi isimler bilgi paylaşımında bulundular.

Masal Anlatıcılığı

Masal aslında her şeyden önce ve daha çok ses demek? Bu yüzden masal okunmaktan ziyade dinlenir. Biri anlatır, diğerleri dinler. Kısalığı, dili, yapısı buna uygundur. Gelgelelim sese karşı olan hassasiyetimiz, yaşımız ilerledikçe özellikle görme duyumuzun sürekli uyarılmasıyla geri planda kalmaya başlıyor. Buna rağmen masal o hassasiyeti yeniden yeniden yaşayacağımız mahrem bir alan. Masalları profesyonel bir anlatıcıya ya da seslendirme sanatçısına okutarak kaydetmek, evde, sınıfta çocuklara kayıttan dinletmek mümkün. Öğretmen de bir on dakika nefes alır, o da bir masal dinler. Ama öğretmenlerin kendi içlerinden geldiği gibi masal okumalarının/anlatmalarını yerini hiçbir şeyin tutmayacağı açıktır.

Bu bağlamda eğitime katılan öğretmenlerimiz masal anlatıcılığı ile ilgili olarak şunları kazandılar: Geleneksel masal anlatıcısı ve masal anlatıcılığının kültürel değerinin farkına varmak. Türk dünyası masal anlatıcılığı geleneği hakkında bilgi sahibi olmak?

Masalları çocuğun yaş özelliklerine göre anlatabilmek. Çocuğu masalın içine alma tekniklerini uygulayabilmek. Sözlü kültür unsurlarından tekerleme örnekleri ile masalı birleştirebilmek. Kişisel ve mesleki yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunabilmek. Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açık bir hâle gelmek.

Öğretmenlerimiz eğitim sonunda anlattıkları birbirinden güzel masallarla, her biri kendi şehrindeki öğretmen arkadaşlarına ve öğrencilerine masallar götürmek üzere yola koyuldular.

iz atölye iletişim

Eğitim kurumları için mekan özgü atölye çözümleri için bizleri arayın. Atölyeler için mobilya ve ekipman çözümlerinin yanı sıra öğrenci ve eğitmen eğitimleri içinde izlere ulaşabilirsiniz.
Telefon: 0545 834 9353
Mail : bilgi@izatolye.com

neden biz

İz Atölye eğitim kurumlarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda atölye çalışmaları yapmakta ve atölyeler için sarf malzeme temin imkanı sağlamaktadır. Böylelikle çocukların eğitimlerinin önemli bir yanını teşkil etmesi gereken el ve zihin koordinasyonu tam, eksiksiz sağlanmaktadır. Çocukları artık sadece oyuncaklara ya da bilgisayara veya televizyonun karşısına hapsetmek doğru değil. Motor becerilerini geliştirmek, hayal güçlerini kullanmalarını diğer çocuklarla ekip çalışmasını öğretmek için farklı atölye çalışmaları çok faydalı. Atölye çalışmaları sırasında çocukların hayal gücü desteklendiği gibi konsantrasyonlarına da büyük katkı sağlıyor. Ayrıca ince motor becerilerinin gelişmesine, farklı malzemelerle tanışmak, malzemeleri düzenli ve özenli kullanmayı öğrenmeye kadar pek çok farklı katkı sağlıyor. Çocukların, kendi yaş grupları ile yaptıkları çalışmalar hem sosyalleşmelerini sağlıyor hem biriyle yardımlaşmayı öğrenirken ayrıca bir şey üretmenin keyfine de varıyorlar.

atölye çalışmalarının önemi

Atölye Eğitimi, bütünleşik bir yapı içerisinde fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını birleştirerek; gençlerin analitik düşünmelerini, farklı öğrenme grupları ile etkileşimler kurmalarını, takım çalışması becerisi kazanmalarını, bildiklerini güncel olaylar ile ilişkilendirmelerini ve ürünlerini girişimci bir ruhla sunmalarını sağlar. Öğrencilerin keşfederek ve uygulayarak öğrenmelerini hedefleyen Atölye Eğitimi ile fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerini öğrencilere kazandırmak ve düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı bireyler yetiştirmek amaçlanır. Atölye Eğitimi Neden Önemli;
  • Öğrencileri motive edebilir. Çünkü gerçek hayattan örneklere de uygulanabilir.
  • Çocuklar neden sonuç ilişkisi kurmaya başlarlar.
  • Öğrenciler daha derin, daha detaylı düşünebilirler.
  • Öğrencilerin bireysel çalışma ve takım çalışması becerilerini geliştirir.
  • Atölye Eğitim, ezberci değil sorgulayıcıdır.
  • İletişim becerileri en üst seviyelere çıkabilir.
  • Öğrenciler eleştirel düşünmeyi öğrenirler.
  • Hata yapmanın aslında ne kadar değerli olduklarını görür öğrenciler.
  • Hatalarından ders çıkarıp tecrübeler edinirler.

Bir cevap yazın