Akıllı Tahta Uygulamaları; Akıllı tahtalar eğitim kurumlarının olmazsa olmaz ihtiyaçlarından birisidir. Yeni nesil eğitim anlayışı içinde önemi ve yeri her geçen gün artmaktadır. Akıllı tahtalarda kullanılan uygulamalardan bazılar aşağıda verilmiştir.

Akıllı Tahta Kullanımı; İnteraktif akıllı tahtalar (akıllı tahtalar olarak da bilinir), bilgisayar görüntülerinin bir dijital projektör yardımı ile tahtaya doğru şekilde görüntülenmesini sağlayan öğretim araçları olarak tanımlanabilir. Tahtadaki elemanlar daha sonra bir fare, ekran kalemi, kalem veya parmağı kullanılarak eğitmen tarafından manipüle edilebilir ve bu doğrudan ekranda yapılır. Öğelerin tıklanmasına, sürüklenmesine, kopyalanmasına ve hatta notların el yazmasına olanak tanır. El yazısı daha sonra kaydedilmeden önce kolayca metne dönüştürülebilir. Tahta genellikle bir duvara veya hatta zemin standına monte edilir. İşyerlerinde ve farklı seviyelerde öğrenme sınıflarında kullanılabilir.

Geleneksel ağır ders kitaplarının yerine uygun e-Kitapların yerini alması nedeniyle eğitim sistemi son birkaç yılda muazzam değişiklikler yaşadı, dizüstü bilgisayarların yerini ise interaktif yazı tahtaları, Tabletler ve iPad’ler gibi cihazlarla değiştirdi.

Günümüzde eğitimde interaktif akıllı tahtanın birçok kullanımı vardır. Akıllı tahtanın öğretimde kullanılmasının ana yolları aşağıda belirtildiği gibidir:

Görüntüle

Sınıftaki interaktif akıllı tahta, sunum içeriğini geliştirmek için eğitimciler tarafından kullanılabilir. Bu, örneğin bir ders içine bir materyal dizisi geliştirilerek kolayca başarılabilir. İnternetten bir resim, bir Microsoft Word dosyasından türetilmiş metin, elektronik tablolardan ve öğretmenden gelen grafikler ve nesnelere öğrenci ek açıklamaları. İnteraktif akıllı tahtalar, öğrencileri tebeşir tahtalarına ve hatta geleneksel projektör ekranı ve beyaz tahta kombinasyonuna kıyasla çok daha iyi meşgul ettikleri için ekranda kullanılır.

Kayıt Dersleri

İnteraktif akıllı tahtanın eğitimdeki kullanımlarından biri dersleri kaydetmektir. İnteraktif yazı tahtaları, kullanıcıların not almasına ve sunum oluşturmasına izin veren birinci sınıf video konferans yazılımı Toplantıları gibi bir yazılıma sahiptir. Eğitimciler notlarını ve ders etkinliklerini kaydetmek için bu özelliği kullanabilir. Öğretmenler ayrıca öğrencileri gelmeye teşvik edebilir, böylece ileride referans olması amacıyla kurtarılabilecek birkaç eseri not alabilirler. Ayrıca, öğretmen daha sonra kaydedilen çalışmaları yazdırabilir ve öğrencileri için yayınlayabilir. Çeşitli etkileşimli beyaz tahta yazılımları, eğitimcilerin gerektiğinde öğrencilere önceki dersleri yakalamak ve sağlamak için kullanabilecekleri ekran kayıt araçlarından oluşur.

Kaynaklar

Sınıfta etkileşimli akıllı tahtaların kullanılması teşvik edilir çünkü internette öğretmenler ve öğretim görevlileri tarafından etkili dersler vermek için kullanılabilecek birçok flaş dosya vardır. Bu tür kaynakların kullanımı eğitimde faydalıdır çünkü öğrenme çıktılarını arttırırken hem çaba hem de zamandan tasarruf etmeyi sağlar.

Kaynak Paylaşımı

Akıllı tahtanın öğretimde kullanılması, bilgisayarın bir çeşit paylaşılan kaynak haline gelmesini sağlar. Bu, bir öğretmen tarafından yapılan bir gösteri gözlemlemek amacıyla öğrencilerin kalabalıklaşmasını veya küçük bir ekran etrafında sallanmasını önler. Bu, etkileşimli beyaz tahtanın öğrencilerin malzemelere koltuklarının rahatından kolayca erişebilmelerini sağlar.

Öğrenme Stilleri

İnteraktif akıllı tahtanın eğitimde en çok kullanılanları arasında, farklı öğrenme stillerine başarılı bir şekilde uyum sağlamaktır. Bunun nedeni ses öğrenenler için kayıt araçlarının kullanılabilmesi, tahtaya dokunsal öğrenenler tarafından dokunulup manipüle edilebiliyor olması ve görsel öğreniciler bir ders ilerledikçe neler olduğunu kolayca takip edebiliyor. Farklı öğrenme stillerini kolaylaştırmak, beyaz tahtaların öğretimde kullanımını göstermenin mükemmel bir yoludur.

İnteraktif Akıllı Sınıf
İnteraktif Akıllı Sınıf

İnternet girişi

Sınıfta etkileşimli akıllı tahtaların kullanılması, internetin sağlaması gereken tüm içeriğe anında erişilmesini sağlar. Bu yararlıdır, çünkü sorgular bir Google araması yoluyla anında yanıtlanabilir, çünkü ses, video ve görüntülerin tümüne kolayca erişilebilir.

Etkileşim

Sınıfta etkileşimli beyaz tahtanın kullanılması, öğrencilerin aktif olarak etkileşime girmelerini, mevcut projeler hakkında anında geri bildirim almalarını ve öğrenme nesnelerini manipüle etmelerini sağlar. Öğretim üyesinin beyaz tahtadaki bir öğrenciyle ve sınıfta katkıda bulunan fikirleri ve önerileri sunmasını sağlayarak bilgisayarda oturmasını sağlar. Temelde etkileşimli öğretimi teşvik eder.

Koruma

İnteraktif akıllı tahtanın eğitimde genellikle kabul gören kullanımlarından biri, dersleri, notları ve tartışmaları koruma kabiliyetidir. Bu malzemeye daha sonra kolayca erişilebilir. Bir önceki derste kapsamlı bir şekilde ele alınan kavram ve fikirlerin kaydedilmesi, öğrencilerin bilgilerini yenilemek için içeriğe kolayca erişebilecekleri anlamına gelir. Ayrıca, derslerin diğer bir nedenden ötürü karşılandığı sırada devam etmeyen öğrenciler, daha önce kapsananların içinden geçmek için materyale erişme fırsatı bulabilirler.

Oyunlar

Oyunlar ayrıca sınıfta akıllı tahtayı kullanma yöntemlerinden biridir. Karışık metinlerin / nesnelerin yeniden düzenlenmesi veya sürükle ve eşleştir gibi oyunlar aracılığıyla eğitim mümkündür. Bu çoğunlukla çok genç öğrencilerin eğitimi için geçerlidir. Oyunlar öğretmen tarafından uygun bir şekilde hazırlanabilir ve çeşitlendirilebilir, böylece etkili olurlar.

Eğitim Teknolojileri
Eğitim Teknolojileri

Vurgu

İnteraktif akıllı tahtaların, tek bir kelimeye ve hatta kelime grubuna vurgu yapmak için kullanılabilecek farklı desenleri vardır. Bunu yapmak için diğer teknikler arasında hareketleri ve renkleri kullanır. Ayrıca, interaktif akıllı tahtanın ekranının dikkat dağıtıcı kısmı etkili bir saklanma özelliğine sahiptir.

Grup etkileşimi

Sınıftaki interaktif akıllı tahta, gruba katılım ve tartışma amacıyla mükemmeldir. Beyin fırtınası için oldukça etkili bir araçtır çünkü ekranda yapılan notlar metne dönüştürülebilir ve sonuçta daha sonra paylaşılmak ve dağıtılmak üzere saklanabilir. İşbirlikçi öğrenme ve küçük bir grup çalışmasının hedeflendiği zaman idealdir. Bu, parlak fikirler geliştirirken tahta etrafında toplanan öğrenciler tarafından başarılabilir, çalışma daha sonra e-posta yoluyla veya bir ağ üzerinden paylaşılmak üzere saklanabilir. Grup etkileşimini destekleyen bir yazılıma güzel bir örnek video konferans yazılımı ile kullanılabilir. Yukarıdaki hususlar sınıfta beyaz tahtayı nasıl kullandıklarını sınırsız oldukları için tüketmez ancak bir şey çok açıktır, sınıfta etkileşimli yazı tahtaları kullanmak bir zorunluluktur.

Sonuç

Sınıftaki akıllı tahta, teknolojinin tek bir bilgisayarın tüm bir sınıf için nasıl uygun bir öğrenme uyarıcıları sağlayabileceğini göstermesi nedeniyle maliyet tasarrufu sağlar. Ayrıca, her öğrenciye bir dizüstü bilgisayar veya hatta bir BT odasının kazandırılması ile karşılaştırıldığında daha düşük maliyetlidir. Eğitime getirdiği esneklik, tüm dünyada ilköğretim okullarında ve üniversitelerde neden yaygın olduğu. Yukarıdaki tüm anlayışlı bilgiler, bir akıllı tahta sınıfta nasıl kullanacağınızı kapsamlı bir şekilde göstermektedir.

iz atölye iletişim

Eğitim kurumları için mekan özgü atölye çözümleri için bizleri arayın. Atölyeler için mobilya ve ekipman çözümlerinin yanı sıra öğrenci ve eğitmen eğitimleri içinde izlere ulaşabilirsiniz.
Telefon: 0545 834 9353
Mail : bilgi@izatolye.com

neden biz

İz Atölye eğitim kurumlarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda atölye çalışmaları yapmakta ve atölyeler için sarf malzeme temin imkanı sağlamaktadır. Böylelikle çocukların eğitimlerinin önemli bir yanını teşkil etmesi gereken el ve zihin koordinasyonu tam, eksiksiz sağlanmaktadır. Çocukları artık sadece oyuncaklara ya da bilgisayara veya televizyonun karşısına hapsetmek doğru değil. Motor becerilerini geliştirmek, hayal güçlerini kullanmalarını diğer çocuklarla ekip çalışmasını öğretmek için farklı atölye çalışmaları çok faydalı. Atölye çalışmaları sırasında çocukların hayal gücü desteklendiği gibi konsantrasyonlarına da büyük katkı sağlıyor. Ayrıca ince motor becerilerinin gelişmesine, farklı malzemelerle tanışmak, malzemeleri düzenli ve özenli kullanmayı öğrenmeye kadar pek çok farklı katkı sağlıyor. Çocukların, kendi yaş grupları ile yaptıkları çalışmalar hem sosyalleşmelerini sağlıyor hem biriyle yardımlaşmayı öğrenirken ayrıca bir şey üretmenin keyfine de varıyorlar.

atölye çalışmalarının önemi

Atölye Eğitimi, bütünleşik bir yapı içerisinde fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını birleştirerek; gençlerin analitik düşünmelerini, farklı öğrenme grupları ile etkileşimler kurmalarını, takım çalışması becerisi kazanmalarını, bildiklerini güncel olaylar ile ilişkilendirmelerini ve ürünlerini girişimci bir ruhla sunmalarını sağlar. Öğrencilerin keşfederek ve uygulayarak öğrenmelerini hedefleyen Atölye Eğitimi ile fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerini öğrencilere kazandırmak ve düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı bireyler yetiştirmek amaçlanır. Atölye Eğitimi Neden Önemli;
  • Öğrencileri motive edebilir. Çünkü gerçek hayattan örneklere de uygulanabilir.
  • Çocuklar neden sonuç ilişkisi kurmaya başlarlar.
  • Öğrenciler daha derin, daha detaylı düşünebilirler.
  • Öğrencilerin bireysel çalışma ve takım çalışması becerilerini geliştirir.
  • Atölye Eğitim, ezberci değil sorgulayıcıdır.
  • İletişim becerileri en üst seviyelere çıkabilir.
  • Öğrenciler eleştirel düşünmeyi öğrenirler.
  • Hata yapmanın aslında ne kadar değerli olduklarını görür öğrenciler.
  • Hatalarından ders çıkarıp tecrübeler edinirler.

Bir yanıt yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.