Eğitim Teknolojileri; Eğitim teknolojisi, öğretim ve öğrenmeyi iyileştirmek için öğretim ortamını ve öğrenme materyallerini analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme sürecini araştıran bir çalışma alanıdır. Eğitim teknolojisinin (eğitim teknolojisi olarak da adlandırılır) amacının eğitimi iyileştirmek olduğunu akılda tutmak önemlidir. Önce eğitimin amaçlarını ve ihtiyaçlarını tanımlamalıyız ve daha sonra öğrenciler için en etkili öğrenme ortamını tasarlamak için teknoloji de dahil olmak üzere tüm bilgimizi kullanırız.

Öğretim teknolojisi, motivasyon, disiplin, düşme oranı, okul şiddeti, temel beceriler, eleştirel düşünme ve eğitim kaygılarının tüm listesini içerebilen eğitim sorunları ve endişelerini çözme süreci olarak da görülebilir. Birincisi, problem belirlenir, problemin etkenlerinin analizi yapılır ve problemin olası çözümleri sunulur. Daha sonra öğrenci nüfusu ve müfredat analiz edilir. Bir sonraki adım, belirli bir durum için en uygun öğretim stratejilerini seçmektir. Daha sonra, müfredat ve seçilen öğretim biçimine uygun öğretim materyalleri ve kaynakları seçilir. Son olarak, program okulun iyileştirilmesi için belirtilen hedefleri karşılamak için gerektiği şekilde uygulanır, değerlendirilir ve revize edilir.

Günümüzün öğrenme materyalleri, çeşitli teknolojik gelişmeler nedeniyle büyük ölçüde genişlemiştir. Öğretim materyalleri arasında tahta, tepegöz projektörleri, televizyonlar, VCR’ler, tepegöz projektörleri, sürgülü projektörler ve opak projektörler gibi daha geleneksel malzemeler ve bilgisayar, çeşitli yazılım uygulamaları, LCD projektörler, video kameralar, dijital cihazlar gibi daha yeni materyaller bulunur. kameralar, tarayıcılar, internet, uydu, interaktif TV, ses ve görüntülü konferans, yapay zeka vb.

Devlet okullarındaki öğretmenler ve üniversitelerdeki fakülte, hangi tür materyallerin mevcut olduğunu, bunların nasıl kullanılacağını, niçin kullanılması gerektiğini, ne zaman kullanılmaları gerektiğini ve bunları öğretmek için öğretme / öğrenme ortamına nasıl entegre edeceğini anlamalıdır. eğitimi geliştirmek için nihai hedefi karşılamak. Öğretmenler ayrıca, bu yeni materyallerin neyi, nasıl öğrendiğimizi ve öğrettiğimizi nasıl etkileyebileceğini ciddi olarak düşünmelidir.

Bu materyallerin ne olduğu ve nasıl kullanılacağı konusu ilk adımdır. Ancak bu materyallerin nasıl kullanılması gerektiğini ve okullarımızdaki müfredatı ve öğretimi nasıl etkilediğini çabucak tartışmaya başlamalıyız. Teknoloji, bir öğretmen tarafından yönetilen, bilgiye dayalı öğrenme yaklaşımını sürdürmek için kullanılabilir veya öğrenci merkezli, yapılandırmacı ve ilerici bir yaklaşımı benimsememize yardımcı olmak için kullanılabilir. Öğretmenlerin teknolojinin eğitimde nasıl bir devrim yaratabileceğinin daha büyük resmini anlamalarına yardımcı olmalıyız. Sadece öğretmenlere teknolojiyi nasıl kullanacaklarını öğretmek, bilgi düzeyinde bir eğitim sisteminin geliştirilmesine yol açacaktır. Onlara, teknolojinin gerçek potansiyellerini öğretmek, daha üst düzey düşünmeyi, bağımsız öğrenmeyi ve yaşam boyu öğrenmeyi teşvik edecektir.

Öğretmenler tarafından ele alınması gereken beceri ve konular çok büyüktür. Bu becerilerin ve sorunların neler olduğunu anlamada yardımcı olmak için UNCA Eğitim Teknolojisi Koordinatörü, eğitim teknolojisi ile ilgili bir liste oluşturmuştur. Bunlar, üniversitelerin fakültelerinin, kendi öğretimlerine dahil edebilmeleri ve böylece öğretmenlerin kendilerini anlatabilmeleri için teknolojiyi daha etkin bir şekilde kullanabilmeleri için öğretmen adaylarının anlamasına yardımcı olmaları gereken öğelerdir.

Unutmayın, bu eğitim teknolojisinin tüm alanlarında, öğretme ve öğrenmenin belirli bir yönünü geliştirmenin hedefi ilk önce gelir. Bu hedeflere ulaşmamıza yardımcı olmak için teknoloji seçilmiştir.

Yazılım araçları

Kelime işlem, veritabanı, elektronik tablo, telekomünikasyon, sunum, yazma, grafik boya programları. Öğretmenlerin bunları nasıl kullanacaklarını, öğrencilere nasıl öğreteceklerini ve bunları sınıfta nasıl ve niçin kullanacaklarını bilmeleri gerekir.

Yazılım Türleri

Drill ve pratik, öğreticiler veya bilgisayar tabanlı talimatlar ve simülasyonlar. Öğretmenler, bunların niçin, ne zaman ve nasıl öğrettikleriyle birleştireceklerini de bilmelidirler.

Entegre Öğrenme Sistemleri

Bilgisayar tarafından yönetilen komut olarak da bilinir. Öğretmenlerin bunun ne olduğunu, nasıl kullanılacağını, ne zaman kullanacağını, hangi sınıf düzeylerini ve konu alanlarını kullanacağını, öğrencileri ne kullanacağını ve eğitim sürecindeki rolünü bilmesi gerekir.

Ekipman Kullanımı

Dijital kamera, tarayıcı, video kamera, CD yazıcı, bilgisayar, modem, yazıcı, VCR, LCD projektör, lazer disk oynatıcı ve diğerleri. Öğretmenler bunları nasıl kullanacaklarını ve sınıfta nasıl kullanılabileceğini bilmelidir.

Multimedya Entegrasyonu
Grafikler, resimler, ses dosyaları, video dosyaları ve animasyonlar oluşturun ve bulun. Bu multimedya nesnelerini sunumlarına ve öğrenme materyallerine aktarın. Çoklu ortamın entegrasyonunun nasıl ve neden öğretildiğini ve öğrencilerin öğrenmesine nasıl yardımcı olduğunu anlayın.
Ses ve Görüntülü Konferans
Bunların ne olduğunu ve bunları eğitim sürecine nasıl dahil edeceğinizi anlayın. Bu araçları en iyi kullanan çeşitli öğretim yöntemlerini anlayın. Bunların nasıl öğrendiğimizi nasıl etkilediğini anlayın.
Uzaktan Eğitim
Bunun ne olduğunu, hangi öğretim yayın sistemleri ve kullanılacak medya türlerini (yani, kendi kendine eğitim kılavuzları, slaytlar, uydu, görüntülü öğretim, interaktif TV ve İnternet), uzaktan eğitim kullanarak derslerin nasıl tasarlanacağını, bu konudaki farklılıkları anlayın. öğrenme ve öğretme şekli, bu yöntemde öğretim sunma teknikleri ve bu yaklaşımın neden ve nasıl farklı sınıf seviyelerinde kullanılabileceği.
Sınıf Yapılandırmaları
Sınıfta en iyi teknoloji nasıl kullanılır ve kullanılır. Sınıfta teknolojinin nasıl kullanılacağı. Sınıfların her sınıfta multimedya teknolojisine ihtiyacı vardır. Öğretmenlerin, sınıftaki öğretim bilgisayarlarına, LCD projektörlere, tarayıcılara ve diğer ekipmanlara erişmeleri gerekir. Öğretmenler, gerektiğinde bu ekipmanı hızlı bir şekilde kullanabilmeli ve yazılımlara erişebilmelidir. Öğretmenlerin internete erişebilmeleri ve görüntüleyebilmeleri ve internet, yazılım programları, sunum yazılımları, video kasetleri ve benzeri yöntemlerin öğretim yöntemlerinde nasıl kullanılacağını bilmeleri gerekmektedir. Sınıflar ayrıca öğrencilerine uygun yazılım ve donanıma ihtiyaç duyarlar.
Web panosu
Nasıl kullanılır, öğrenciler için tartışma grupları nasıl kurulur, ödevler ve okumalar nasıl yayınlanır ve öğrencilerin ödevlerini yayınlamaları için nasıl kullanılır. Öğretmenler, bu teknolojinin öğretim yaklaşımını nasıl ve neden etkileyebileceğini anlamalıdır.
İnternet sayfaları
Web sayfaları nasıl oluşturulur, öğretimde nasıl kullanılır ve neden bunları kullanmalı? Web sayfalarında bilgi görüntülemek ve öğrenci etkileşimi oluşturmak için birçok işlev bulunabilir. Web sayfaları, öğrencilerin daha bağımsız öğrenenler olmalarına yardımcı olmak için de kullanılabilir.
İnternet
Nedir, nasıl kullanılır ve öğretme / öğrenme sürecine nasıl dahil edilir. Öğretmenlerin bilgiyi nasıl arayacağını, bu bilgileri nasıl eleştirel bir şekilde analiz edip değerlendireceğini, FTP (dosya aktarım protokolü), telnet, e-posta, posta listeleri ve haber gruplarını nasıl kullanacağını bilmesi gerekir. Öğretmenler, bu güçlü sistemin, öğrendiklerini ve öğrenmenin nasıl en iyi şekilde gerçekleşebileceğini nasıl etkileyebileceğini bilmelidir.
Yazılım İnceleme ve Değerlendirme
Belirli sınıf seviyeleri ve içerik alanları için uygun yazılım nasıl seçilir, bu yazılımın etkililiğinin nasıl değerlendirileceği ve hangi tür yazılımların kullanılabilir olduğu. Öğretmenlerin mevcut yazılım seçeneklerinin çoğuna aşina olmaları ve bunları sınıfta ne zaman ve nasıl kullanacaklarını anlamaları gerekmektedir.
Teknolojinin Entegrasyonu
Öğretmenler mevcut üç teknolojik yapılandırmayı anlamalıdır – katkı, entegre ve bağımsız. Hangi yapılandırmayı uygulamak istediklerini, bunun neden kendileri ve öğrencileri için en iyisi olduğunu ve bu entegrasyon yönteminin nasıl uygulanacağını anlamalılar. Öğretmenler sınıfta herhangi bir teknolojiyi nasıl, ne zaman ve neden kullanacaklarını bilmelidir. Öğretmenler, bu teknolojiyi birleştirmek için nasıl öğrettiklerini değiştirebilmelidir.
Öğretim Materyalleri Tasarlama ve Yaratma
Öğrenciler için çeşitli öğretim materyalleri nasıl tasarlanır ve oluşturulur. Öğretmenlerin tasarım prensiplerini, öğretici olarak etkili materyallerin nasıl oluşturulacağını, öğrenen ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması için ne tür materyallerin üretileceğini ve bu materyalleri öğretiminde nasıl kullanabileceklerini anlaması gerekir. Öğretmenlerin, bülten panolarından ve asetatlardan PowerPoint, HyperStudio ve web tabanlı materyallere nasıl bir aralık oluşturduğunu bilmeleri gereken öğretim materyalleri.
Ahlaki, Yasal ve Etik Sorunlar
Öğretmenlerin bu konuları ve neyi ve nasıl öğrettiklerini nasıl etkileyebileceklerini anlamaları gerekir. Bu konular, bilgiye erişim içeren konularda telif hakkı ve adil kullanım sorunları olabilir. Öğretmenlerin, toplumun teknolojinin kullanımı hakkındaki görüşünün ve bu sorunların sınıfta neler yapabileceklerini nasıl etkileyebileceğinin farkında olmaları gerekir.
Yeni Yazılım ve Donanım
Öğretmenler, geliştirilmekte olan öğretim materyalleri ve araçlarına ve bu yeni materyallerin öğretmen olarak nasıl yararlı olabileceğine dikkat etmelidir. Bu yeni materyalleri nasıl kullanacaklarını ve bunları öğretilerine nasıl dahil edeceklerini öğrenmeleri gerekiyor.
Felsefi Sorular ve Sorunlar
Eğitimde teknolojinin rolü nedir? Teknoloji öğretim ve öğrenmede nasıl kullanılmalıdır? Ne zaman kullanılmalıdır? Hangi türden öğrenenler (öğrenme stilleri, yaşlar, yetenek seviyeleri, cinsiyet, vb.) Hangi teknolojilerden en iyi şekilde yararlanabilir? Teknoloji neyi ve nasıl öğrettiğimizi nasıl etkiler? Teknoloji yaşam tarzlarımızı ve tüm eğitim sistemimizi nasıl etkiler?

iz atölye iletişim

Eğitim kurumları için mekan özgü atölye çözümleri için bizleri arayın. Atölyeler için mobilya ve ekipman çözümlerinin yanı sıra öğrenci ve eğitmen eğitimleri içinde izlere ulaşabilirsiniz.
Telefon: 0545 834 9353
Mail : bilgi@izatolye.com

neden biz

İz Atölye eğitim kurumlarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda atölye çalışmaları yapmakta ve atölyeler için sarf malzeme temin imkanı sağlamaktadır. Böylelikle çocukların eğitimlerinin önemli bir yanını teşkil etmesi gereken el ve zihin koordinasyonu tam, eksiksiz sağlanmaktadır.Çocukları artık sadece oyuncaklara ya da bilgisayara veya televizyonun karşısına hapsetmek doğru değil. Motor becerilerini geliştirmek, hayal güçlerini kullanmalarını diğer çocuklarla ekip çalışmasını öğretmek için farklı atölye çalışmaları çok faydalı. Atölye çalışmaları sırasında çocukların hayal gücü desteklendiği gibi konsantrasyonlarına da büyük katkı sağlıyor.Ayrıca ince motor becerilerinin gelişmesine, farklı malzemelerle tanışmak, malzemeleri düzenli ve özenli kullanmayı öğrenmeye kadar pek çok farklı katkı sağlıyor. Çocukların, kendi yaş grupları ile yaptıkları çalışmalar hem sosyalleşmelerini sağlıyor hem biriyle yardımlaşmayı öğrenirken ayrıca bir şey üretmenin keyfine de varıyorlar.

atölye çalışmalarının önemi

Atölye Eğitimi, bütünleşik bir yapı içerisinde fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını birleştirerek; gençlerin analitik düşünmelerini, farklı öğrenme grupları ile etkileşimler kurmalarını, takım çalışması becerisi kazanmalarını, bildiklerini güncel olaylar ile ilişkilendirmelerini ve ürünlerini girişimci bir ruhla sunmalarını sağlar. Öğrencilerin keşfederek ve uygulayarak öğrenmelerini hedefleyen Atölye Eğitimi ile fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerini öğrencilere kazandırmak ve düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı bireyler yetiştirmek amaçlanır.Atölye Eğitimi Neden Önemli;
  • Öğrencileri motive edebilir. Çünkü gerçek hayattan örneklere de uygulanabilir.
  • Çocuklar neden sonuç ilişkisi kurmaya başlarlar.
  • Öğrenciler daha derin, daha detaylı düşünebilirler.
  • Öğrencilerin bireysel çalışma ve takım çalışması becerilerini geliştirir.
  • Atölye Eğitim, ezberci değil sorgulayıcıdır.
  • İletişim becerileri en üst seviyelere çıkabilir.
  • Öğrenciler eleştirel düşünmeyi öğrenirler.
  • Hata yapmanın aslında ne kadar değerli olduklarını görür öğrenciler.
  • Hatalarından ders çıkarıp tecrübeler edinirler.

Bir cevap yazın