Etiket Arşivleri: Biyoloji Laboratuvar Malzemeleri Resimli

Biyoloji Laboratuvarı

Kimya Biyoloji Laboratuvarı

Biyoloji Laboratuvarı; bitki ve hayvanların yaşayışlarını ve metabolizmalarının öğrencilere sunulduğu alanlardır. Bu laboratuvarlarda tek hücreli canlılardan çok hücresine birçok alanda görsel ve deneysel ortam hazırlanır.   Hücrenin yapısının anlaşılması açısından hazırlanan preparatlar mikroskop altında incelenir. Yapılan deney ve gözlemler gerek yazılı gerekse sözlü olarak dersin öğretmeniyle paylaşılır. Böylelikle derslerde kitaptan okunun bilginin öğrencinin zihninde çok […]

Kimya ve Biyoloji Laboratuvarı Şartname

Kimya Biyoloji Laboratuvarı

Kimya ve Biyoloji Laboratuvarı Şartname; Bu şartname; Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı’nca satın alınacak “Kimya-biyoloji laboratuarı’’na ait teknik özellikleri, standart ve kalite hususlarını, sevke hazırlama, ambalaj ve etiketleme, montaj ve işletmeye alma, eğitim, özel şartlar ve bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemlere ait esas ve usulleri kapsar.   T.C. MİLLİ […]

Biyoloji Laboratuvarı Çalışma Rehberi

Biyoloji Laboratuvarı

Biyoloji Laboratuvarı Çalışma Rehberi; İncelenmek üzere çok sayıda bilinmeyen örneğin laboratuvarda bir araya gelmesi laboratuvarlarda çalışan personellerin güvenlik açısından biyolojik tehlikelere maruz kalmasına neden olur.   Tıbbi laboratuvarlar yalnızca orada görevli personel için değil toplumun diğer bireyleri ve çevre için de potansiyel riskler taşır. Laboratuvar ortamı biyolojik tehlikelerin yanı sıra, kimyasal ve fiziksel tehlikeleri de […]

Biyoloji Laboratuvarı

Kimya Biyoloji Laboratuvarı

Biyoloji Laboratuvarı; Eğitim ve okul laboratuvarları, hem standart okul sistemleri hem de özel çalışma gruplarına yönelik hazırlanabilir. Kurumlar için laboratuvar mobilyası üretimi yapılır. Klasik okul sisteminde, sınıfların tüm kapasitesini değerlendirecek çok fonksiyonlu mobilyalar kullanılır. Sınıfın içindeki tüm mobilyalar gerekli durumda yer değiştirebilir.     24 KİŞİLİK BİYOLOJİ LABORATUVARI 1 Adet Öğretmen Masası ve Ana Kumanda […]