Biyoloji Laboratuvarı; bitki ve hayvanların yaşayışlarını ve metabolizmalarının öğrencilere sunulduğu alanlardır. Bu laboratuvarlarda tek hücreli canlılardan çok hücresine birçok alanda görsel ve deneysel ortam hazırlanır.

 

Hücrenin yapısının anlaşılması açısından hazırlanan preparatlar mikroskop altında incelenir. Yapılan deney ve gözlemler gerek yazılı gerekse sözlü olarak dersin öğretmeniyle paylaşılır. Böylelikle derslerde kitaptan okunun bilginin öğrencinin zihninde çok daha kalıcı olması sağlanır.

 

İz Atölye ( İz Okul ) biyoloji laboratuvarların kullanılan; mikroskop, lam, lamel, büstürü, neşter, hazır preparatlar gibi birçok ekipman ve malzemenin teminlerinde eğitim kurumlarına yardımcı olmaktadır. Ayrıca biyoloji laboratuvarları için mobilya üretim ve projelendirmesi için de sizlerin yanındadır.

 

Laboratuvar içerisinde yer alan sandalye, tabura, dolap ve benchlerin üretiminde son derece hassas davranılmaktadır. Böylelikle öğrencinin derse katılımı ve adaptasyonu yüksek oranda artmaktadır.

 

İz Atölye ( İz Okul ) ise üretimini ve satışını yaptığı her üründe olduğu bir biyoloji laboratuvarlarında da ihtiyaçlara cevap veren ve yüksek dayanıma sahip ekipmanlar ortaya koymaktadır.

 

iz atölye iletişim

Eğitim kurumları için mekan özgü atölye çözümleri için bizleri arayın. Atölyeler için mobilya ve ekipman çözümlerinin yanı sıra öğrenci ve eğitmen eğitimleri içinde izlere ulaşabilirsiniz.
Telefon: 0545 834 9353
Mail : bilgi@izatolye.com

neden biz

İz Atölye eğitim kurumlarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda atölye çalışmaları yapmakta ve atölyeler için sarf malzeme temin imkanı sağlamaktadır. Böylelikle çocukların eğitimlerinin önemli bir yanını teşkil etmesi gereken el ve zihin koordinasyonu tam, eksiksiz sağlanmaktadır. Çocukları artık sadece oyuncaklara ya da bilgisayara veya televizyonun karşısına hapsetmek doğru değil. Motor becerilerini geliştirmek, hayal güçlerini kullanmalarını diğer çocuklarla ekip çalışmasını öğretmek için farklı atölye çalışmaları çok faydalı. Atölye çalışmaları sırasında çocukların hayal gücü desteklendiği gibi konsantrasyonlarına da büyük katkı sağlıyor. Ayrıca ince motor becerilerinin gelişmesine, farklı malzemelerle tanışmak, malzemeleri düzenli ve özenli kullanmayı öğrenmeye kadar pek çok farklı katkı sağlıyor. Çocukların, kendi yaş grupları ile yaptıkları çalışmalar hem sosyalleşmelerini sağlıyor hem biriyle yardımlaşmayı öğrenirken ayrıca bir şey üretmenin keyfine de varıyorlar.

atölye çalışmalarının önemi

Atölye Eğitimi, bütünleşik bir yapı içerisinde fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını birleştirerek; gençlerin analitik düşünmelerini, farklı öğrenme grupları ile etkileşimler kurmalarını, takım çalışması becerisi kazanmalarını, bildiklerini güncel olaylar ile ilişkilendirmelerini ve ürünlerini girişimci bir ruhla sunmalarını sağlar. Öğrencilerin keşfederek ve uygulayarak öğrenmelerini hedefleyen Atölye Eğitimi ile fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerini öğrencilere kazandırmak ve düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı bireyler yetiştirmek amaçlanır. Atölye Eğitimi Neden Önemli;
  • Öğrencileri motive edebilir. Çünkü gerçek hayattan örneklere de uygulanabilir.
  • Çocuklar neden sonuç ilişkisi kurmaya başlarlar.
  • Öğrenciler daha derin, daha detaylı düşünebilirler.
  • Öğrencilerin bireysel çalışma ve takım çalışması becerilerini geliştirir.
  • Atölye Eğitim, ezberci değil sorgulayıcıdır.
  • İletişim becerileri en üst seviyelere çıkabilir.
  • Öğrenciler eleştirel düşünmeyi öğrenirler.
  • Hata yapmanın aslında ne kadar değerli olduklarını görür öğrenciler.
  • Hatalarından ders çıkarıp tecrübeler edinirler.